Květen

1. 10. – 30. 6. Příprava na biřmování
Kořenov
24. 2. – 5. 5. Radost evangelia pro mladé
Plzeň
19. 3. – 4. 6. Kurz Alfa (jaro 2015)
Brno
24. 4. – 26. 5. Modlitba a služba
Moravské Budějovice
30. 4. – 3. 5. Rozlišování povolání
Luká
30. 4. – 3. 5. Modlitba a služba
Prachatice
1. 5. – 2. 5. Adorace
Humpolec
1. 5. – 3. 5. Květnová duchovní obnova pro děvčata
Kroměříž
4. 5. – 4. 5. Modlitební setkání Taizé v kostele Martin ve zdi
Praha
5. 5. – 5. 5. Večer chval v kostele sv. Janů
Brno
7. 5. – 10. 5. Setkání se Zmrtvýchvstalým
Havlíčkova Borová
8. 5. – 10. 5. O vnitřním uzdravení s p. Eliasem Vellou
Koclířov
8. 5. – 10. 5. Velký třesk
Tuchoměřice
8. 5. – 14. 5. P. Elias Vella - Exercicie "Pokrm poutníka" a seminář vnitřního uzdravení
Koclířov
9. 5. – 9. 5. Jednodenní duchovní obnova pro mládež
Vranov
9. 5. – 9. 5. Jednodenní cyklovýlet na Mariánské poutní místo Šaštín - Stráže k Panně Marii Sedembolestnej
Šaštín - Stráže
15. 5. – 16. 5. Diecézní eucharistický kongres
Olomouc
15. 5. – 17. 5. Abram - setkání pro děvčata, která hledají své povolání
Praha
17. 5. – 17. 5. Slavnostní zpívané nešpory
Olomouc
17. 5. – 17. 5. Slavnost 300 let od posvěcení kaple sv. Jana Nepomuckého
Velehrad
20. 5. – 20. 5. Večer chval v kostele sv. Janů
Brno
22. 5. – 23. 5. Svatodušní pochod 2015
Liberec
22. 5. – 24. 5. Od východu slunce - duchovní obnova
Zlín
23. 5. – 23. 5. SheepFest
Hradec Králové
23. 5. – 23. 5. Vigilie seslání Ducha svatého
Darkovice
23. 5. – 23. 5. Svatodušní večer chval
Odry
23. 5. – 23. 5. Letnice v Újezdě
Újezd
23. 5. – 23. 5. Modlitební vigilie před sesláním Ducha Svatého
Nový Jičín
23. 5. – 24. 5. Svatodušní noční bdění
Stará Ves nad Ondřejnicí
25. 5. – 31. 5. Týden otevřených kostelů
Hradec Králové
29. 5. – 29. 5. Noc kostelů v Křižanovicích
Křižanovice
29. 5. – 29. 5. Noc kostelů
29. 5. – 29. 5. Adorace doprovázená světovými chválami
Šitbořice
29. 5. – 31. 5. Duchovní obnova pro rodiny s dětmi
Chvalčov
29. 5. – 31. 5. Duchovní obnova pro dívky - Důstojnost ženy
Dolní Životice