Květen

8. 5. – 14. 5. P. Elias Vella - Exercicie "Pokrm poutníka" a seminář vnitřního uzdravení
Koclířov
16. 2. – 19. 6. Jednodenní duchovní obnova pro manžele
Hradec Králové
1. 5. Jarní pout
Strážnice
1. 5. – 1. 5. Ministrantský den
Olomouc
3. 5. – 3. 5. Adorace za povolání u sv. Ludmily - se sestrami sv. Kříže
Praha
5. 5. – 5. 5. VOJENSKÁ MŠE SV.
Plzeň
8. 5. Benefiční koncert
Kroměříž
8. 5. Setkání schol
Provodov
11. 5. Večer chval
Znojmo
11. 5. Děkanátní setkání schol
Uherské Hradiště
11. 5. Canticum Camerale - koncert duchovní hudby
Napajedla
11. 5. – 11. 5. Duchovní obnova pro manžele
Břežany
12. 5. Canticum Camerale - koncert duchovní hudby
Zlín
17. 5. – 18. 5. Noční modlitební procesí
Velehrad
17. 5. – 19. 5. Absolventský Velehrad 2019
Velehrad
18. 5. – 18. 5. Děkanátní setkání schol
Uherský Brod
19. 5. Vzpomínky na Pátera Šuránka
Blatnice pod Svatým Antonínkem
19. 5. Varhanní koncert
Sazovice
24. 5. – 24. 5. NOC KOSTELŮ
Praha
24. 5. – 24. 5. Noc kostelů
Zlín
24. 5. – 24. 5. Noc kostelů
Velehrad
26. 5. Absolventský varhanní koncert
Velehrad