Červen

1. 10. – 30. 6. Příprava na biřmování
Kořenov
19. 3. – 4. 6. Kurz Alfa (jaro 2015)
Brno
8. 5. – 14. 5. P. Elias Vella - Exercicie "Pokrm poutníka" a seminář vnitřního uzdravení
Koclířov
1. 6. – 1. 6. Modlitba Taizé u Martina ve zdi - Taizé prayer in church Martin ve zdi
Praha
3. 6. – 3. 6. Worship koncert Open Heart
Praha
6. 6. – 6. 6. Výročí biskupského svěcení arcibiskupa Róberta Bezáka
Trnava
6. 6. – 6. 6. Prosebná pouť za obnovu rodin a duchovní povolání
Velehrad
7. 6. – 7. 6. Slavnost Božího Těla ve Skokách v neděli 7. června
Žlutice
7. 6. – 7. 6. Slavnostní zpívané nešpory - modlitba za Olomouc
Olomouc
9. 6. – 9. 6. Večer chval v kostele sv. Janů
Brno
11. 6. Adorace s texty NEK
Brno
12. 6. Večer chval v Humpolci
Humpolec
12. 6. – 12. 6. RockMass - rocková mše svatá
Brtnice
12. 6. – 14. 6. Duchovní obnova za uzdravení s P. Jamesem Manjackalem
Nitra
13. 6. – 13. 6. Jednodenní duchovní obnova pro mládež
Vranov
13. 6. – 13. 6. Biskupské svěcení
České Budějovice
17. 6. – 17. 6. Večer chval v kostele sv. Janů
Brno
19. 6. – 21. 6. Kurz Nový život
Hať
20. 6. – 20. 6. RockMass
Třebíč
20. 6. – 21. 6. Adorace mladých
Nové Syrovice
27. 6. – 27. 6. Kněžské svěcení a Becketova primiční mše svatá
Brno
27. 6. – 27. 6. Kněžské svěcení
České Budějovice
27. 6. – 27. 6. Peřimovský táborák
Mříčná