materiály a odkazy pro společenství mládeže

Cílová skupina
Typ materiálu
Cílovka
vybrané materiály

NOVÝ ZÁKON A SOUČASNÁ CÍRKEV - PRACOVNÍ LISTY

Soubor pro menší děti, mladší spolča. Doplňovačky, vědomostní kvízy, krátké texty o životě Ježíše a postavách Nového zákona. Dále doplňovačky a kvízy o současné církvi jejím členění a funkci. 01_Písmo svaté, 02_Andělé, 03_Člověk a jeho podstata, 04… — 22 příloh

Bingo - svatí

Zahraj si Bingo s jmény svatých. Jedná se o klasické Bingo, kde jsou místo čísel svatí. — 3 přílohy

STARÝ ZÁKON- pracovní listy

Soubor pro menší děti, mladší spolča. Doplňovačky, vědomostní kvízy, krátké texty o postavách Starého zákona. 1.Bible1, 1.Bible2, 3.Stvoření světa, 3.Adam a Eva, 4.Kain a Ábel, 5.Noe, 6.Babylónská věž, 7.Abrahám, 8.Izák, 9.Jákob, 10.Josef, 11.Mojžíš… — 36 příloh

Domino - apoštolové

Chceš si procvičit jména apoštolů a logické myšlení? Jedná se o klasické domino, ale místo puntíků na kartičkách najdeš apoštoly. — 1 příloha

INSPIRATIVNÍ TEXTY K ADORACI

Materiály vhodné k využití jako čtený text na adoraci. Lze použít i pro jiné duchovní zamyšlení. — 3 přílohy

Adventní výzva

Soubor výzev na dobu adventní, aby mladí neutuchali (zejména v době COVID-19) ve víře a vlastní tvořivosti. — 1 příloha

Chvalozpěv

Příloha ke katechezi ke 3. adventní neděli s dětmi. — 1 příloha

Ovečky

Příloha ke katechezi k 2. neděli adventní. — 1 příloha

Odpusť křivdu

Příloha ke katechezi pro 24. neděli v mezidobí. — 1 příloha