Květen

1. 10. – 30. 6. Příprava na biřmování
Kořenov
1. 5. – 4. 5. Mariapoli 2014
Třešť
2. 5. – 4. 5. Mariánský seminář - Autentické poselství Fatimy
Koclířov
2. 5. – 4. 5. Víkendové pobyty v klášteře
Kroměříž
6. 5. – 6. 5. Večer chval v kostele sv. Janů
Brno
7. 5. Hudební vystoupeni v kavárně Ôde
Olomouc
7. 5. – 7. 5. Dr. Juraj Sedláček: OTEC VE SKLEPĚ (Akademická duchovní správa ČVUT – Ve středu ke Středu - VskS)
Praha
9. 5. Večer chvál
Jablunkov
10. 5. – 10. 5. Jednodenní duchovní obnova pro mládež
Vranov
14. 5. – 14. 5. Martin Beran: ÚPADEK LITURGICKÉ HUDBY? (Akademická duchovní správa ČVUT – Ve středu ke Středu - VskS)
Praha
16. 5. – 16. 5. Večer chval
Humpolec
16. 5. – 16. 5. Animovaná mše: Nezabiješ s Janem Špilarem
Vranov
16. 5. – 17. 5. Noc Bible: ročník 2014!
Praha
16. 5. – 18. 5. Modlitba jako služba a služba jako modlitba
Moravské Budějovice
16. 5. – 18. 5. Duchovní víkend pro muže a ženy ve věku 18-30 let
Špindlerův Mlýn
16. 5. – 18. 5. Duchovní víkend - POVOLÁNÍ
Špindlerův Mlýn
16. 5. – 18. 5. Život s Bohem. Musí to být nuda?
Seč
19. 5. – 25. 5. Týden otevřených kostelů
Hradec Králové
21. 5. – 21. 5. Večer chval v kostele sv. Janů
Brno
23. 5. Noc kostelů v Želivě
Želiv
23. 5. – 25. 5. II. národní kongres o Božím milosrdenství
Nové Město na Moravě
25. 5. – 25. 5. Mše svatá se zasvěcením Božímu Milosrdenství
Nové Město na Moravě
25. 5. – 25. 5. Potřetí s Lukášem (4 x se 4 evangelisty)
Praha
30. 5. – 1. 6. Duchovní obnova pro dívky (14 - 18 let)
Jiřetín pod Jedlovou
30. 5. – 1. 6. Svatodušní obnova pro mládež
Ktiš