Říjen

8. 5. – 14. 5. P. Elias Vella - Exercicie "Pokrm poutníka" a seminář vnitřního uzdravení
Koclířov
6. 10. – 6. 10. Poslaný - konference o modlitbě chval a službě
Valašské Klobouky
6. 10. – 6. 10. Večer chval s kapelou Timothy a ESPÉ
Valašské Klobouky
6. 10. – 7. 10. Sobotní noční bdění s adorací
Křešice
7. 10. Žehnání nové všetulské zvonice
Holešov
11. 10. – 14. 10. Ignaciánské duchovní cvičení "Život v přítomnosti Boží"
Český Těšín
13. 10. – 14. 10. Sobotní noční bdění s adorací
Křešice
17. 10. – 17. 10. Večer chval s kapelou a řečníkem
Kroměříž
18. 10. – 21. 10. Duchovní Obnova pro zdravotníky, pracovníky charity pomáhající profese a dobrovolníky
Vranov
19. 10. – 21. 10. Bůh v každodennosti
Tuchoměřice
19. 10. – 21. 10. Bůh v každodennosti
Tuchoměřice
20. 10. – 21. 10. Sobotní noční bdění s adorací
Křešice
21. 10. Biřmování v Kaplici
Kaplice
26. 10. – 27. 10. Fireproofe - duchovní obnova pro dívky od 15 let
Slavkov u Brna
26. 10. – 28. 10. Společná cesta - Duchovní obnova formou zážitkového kurzu pro manželské páry
Český Těšín
27. 10. Přednáška P. Daniela Víchy na téma Církev podle papeže Františka
Staré Město
27. 10. – 27. 10. Setkání s mystikou
27. 10. – 27. 10. Pout děkanátů Zlín a Vizovice - za obnovu rodin a duchovní povolání
Velehrad
27. 10. – 28. 10. Sobotní noční bdění s adorací
Křešice
28. 10. Bachův varhanní podzim
Prostějov
29. 10. Modlitba Taizé za REPUBLIKU v Č. Budějovicích
České Budějovice
30. 10. Večer chval
Zlín