Září

1. 9. – 1. 9. Tradiční Mariánská pouť na Svatý Kopeček v Mikulově
Mikulov
1. 9. – 1. 9. Biřmování
Potštát
7. 9. – 7. 9. Adorace a modlitební večer s přímluvou za Sýrii a mír na celém světě
Valašské Klobouky
7. 9. – 7. 9. Modlitba za mír v Sýrii
Olomouc
8. 9. – 8. 9. Pouť k Pannně Marii ve skále
Klokočůvek
13. 9. – 13. 9. PŘÁTELSTVÍ - animovaná mše na Vranově
Vranov
14. 9. – 14. 9. Sobota se sbory
Praha
14. 9. – 14. 9. Večer chval v Újezdě
Újezd
15. 9. – 15. 9. Llibre Vermell de Montserrat
Praha
18. 9. – 18. 9. Večer chval v kostele sv. Janů
Brno
20. 9. – 20. 9. Veřejné čtení v kostele sv. Prokopa s hudebním doprovodem
Vamberk
21. 9. – 22. 9. Národný pochod za život
Košice
24. 9. Zahajovací studentská mše svatá
Ostrava
27. 9. – 27. 9. mše pro mládež Valašské Klobouky
Valašské Klobouky
27. 9. – 29. 9. Duchovní obnova pro holky od 13 do 18 let
Hoješín u Seče
28. 9. – 28. 9. Pobožnost u sochy sv. Václava na kamenném mostě ve Vamberku
Vamberk
29. 9. – 29. 9. Pontifikální mše svatá k 90. výročí úmrtí arcibiskupa A. C. Stojana
Velehrad
29. 9. – 29. 9. 300 let kostela svatého Prokopa ve Vamberku 1713 - 2013
Vamberk