Červen

1. 10. – 30. 6. Příprava na biřmování
Kořenov
30. 5. – 1. 6. Duchovní obnova pro dívky (14 - 18 let)
Jiřetín pod Jedlovou
30. 5. – 1. 6. Svatodušní obnova pro mládež
Ktiš
3. 6. – 3. 6. Večer chval v kostele sv. Janů
Brno
4. 6. – 31. 7. Růžence navíc (nejlépe omodlené)
Praha
5. 6. – 8. 6. Krása Karmelu
Kostelní Vydří
6. 6. – 6. 6. Svatodušní večer chval
Želiv
6. 6. – 7. 6. Svatodušní pochod 2014
Liberec
6. 6. – 7. 6. Noc žalmů
Kravaře
6. 6. – 8. 6. Duchovní obnova za uzdravení s otcem Jamesem Manjackalem – 6. – 8. 6. 2014 Brno
Brno
6. 6. – 8. 6. Duchovní obnova s P. Jamesem Manjackalem
Brno
7. 6. – 7. 6. Svatodušní vigilie
Želiv
8. 6. – 15. 6. Modlitby 24-7
Trebíc
13. 6. Koncert chval
Kravaře
14. 6. Koncert chval
Darkovice
18. 6. – 18. 6. Večer chval v kostele sv. Janů
Brno
19. 6. Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo
Teplá
21. 6. S evangelistou Janem
Praha
27. 6. Outdoorová mše sv.
Návojná
29. 6. Koncert pro Petra s Pavlem
Prostějov
29. 6. – 3. 7. Duchovní obnova pro mladé od 18 let
Vranov