O webu signály.cz

Vize signály.cz

Signály.cz je komunitní web pro křesťanskou mládež. Chceme vytvářet bezpečné a důvěrné místo na internetu, kde se lidé budou rádi scházet a navzájem obohacovat. Naším cílem je podporovat mladé lidi, přispívat k jejich formaci a k setkávání v reálném světě.

Poslání

Přivést Krista blíž mladým lidem.

Motto

Na jedné ~ vlně.

Cílové skupiny

Mládež, vysokoškoláci, mladé rodiny.

Základní informace

Web signály.cz vznikl v roce 2001 jako nástěnka akcí Sekce pro mládež České biskupské konference. Projekt procházel různými transformacemi až do dnešní podoby. Zásadní změna se uskutečnila v roce 2007, kdy vznikl komunitní web. Více informací. Web signály.cz spravuje spolek signály.cz, z.s. za podpory České biskupské konference. Další informace o signály.cz jsou zveřejňovány na blogu Realizačního týmu. Poskytování služeb na doméně signály.cz se řídí vlastními pravidly.

Registrace na signály.cz

Registrací získá uživatel možnost aktivně zasahovat do dění na signály.cz. Může si nejen prohlížet veškerý obsah, ale i jej vytvářet.

Autorizace

Autorizovaný uživatel je ten, který prokázal, že údaje a vložená fotografie, které zadal při registraci na signály.cz, jsou jeho a jsou pravdivé. Tento uživatel je proto důvěryhodný a má na signály.cz více práv. Na jeho profilu se zobrazuje symbol autorizovaného uživatele.

Autorizaci provádějí určení autorizátoři, se kterými je nutné se osobně setkat nebo se spojit online přes webkameru a předložit průkaz totožnosti k ověření údajů.

Výhody autorizovaných uživatelů

  • online chat na signály.cz
  • možnost vkládání úmyslů v sekci Přímluvy
  • možnost komunikovat s církevními představiteli ve Fóru církve
  • veřejné příspěvky autorizovaných uživatelů (články, fotky, videa) zobrazujeme v přehledu nových (posledních) příspěvků na signály.cz
  • mohou se stát členy spolku signály.cz
  • mohou se účastnit vybraných soutěží na signály.cz
  • autorizace je jeden z parametrů při nastavení práv pro sdílení a soukromí uživatelů
  • mají aktuální výhody a práva dle rozhodnutí Realizačního týmu signály.cz

Signály.cz je neziskový projekt, který vyžaduje neustálou údržbu a práci vývojového týmu. Proto prosíme uživatele signály.cz, kteří si to mohou dovolit, o finanční příspěvek na provoz webu 200 Kč / rok. Více informací. Děkujeme.