Květen

8. 5. – 14. 5. P. Elias Vella - Exercicie "Pokrm poutníka" a seminář vnitřního uzdravení
Koclířov
4. 5. – 4. 5. Večer chval ve Strakonicích
Strakonice
4. 5. – 6. 5. Maria, Matka naděje
5. 5. – 5. 5. Duchovní obnova pro manžele
Břežany
6. 5. Duchovní koncert Za nebeskou bránou I.
Chvalčov
9. 5. ekumenický večer modlitby za jednotu křesťanů a za mír na celém světě v duchu Taizé.
České Budějovice
11. 5. – 13. 5. VÍKEND S FRANTIŠKÁNY, 11. – 13. KVĚTNA 2018
Brno
12. 5. – 12. 5. Pout za obnovu rodin a duchovní povolání - Děkanát Uherské Hradiště
Velehrad
13. 5. Korunovační pout´
Žarošice
13. 5. Latinská Mše svatá MR 1962 -Na neděli po Nanebevstoupení Páně s polyfonním ordináriem a chorálním propriem.
Brno
13. 5. – 18. 5. Duchovní obnova - vnitřní uzdravení
Chvalčov
17. 5. – 20. 5. Svatodušní obnova s P. Georgem Biju VC
Želiv
18. 5. – 18. 5. FRancouzský zvon na Velehradě
Velehrad
18. 5. – 19. 5. Svatodušní pochod 2018
Vratislavice
20. 5. Latinská Mše svatá MR 1962 -Na Boží hod Svatodušní s polyfonním ordináriem a chorálním propriem.
Brno
25. 5. – 25. 5. Noc kostelů v Nymburce
Nymburk
25. 5. – 25. 5. Ekumenické chvály 3
Nymburk
25. 5. – 25. 5. Mariánská poutní slavnost na Svárově u Uherského Hradiště
Svárov
26. 5. – 26. 5. Pout za obnovu rodin a duchovní povolání - Děkanát Vsetín
Velehrad
27. 5. Slavnostní koncert k 10. výročí prohlášení Velehradu národní památkou a ke 100 letům vzniku Československa
Velehrad
29. 5. – 29. 5. Večer chval
Zlín