Celostátní setkání animátorů 2010

Sekce pro mládež ČBK připravuje na dny 15. - 21. 8. 2010 Celostátní setkání animátorů, 4. ročník formačního týdne, který je určen mladým lidem a dobrovolníkům, kteří vedou společenství mládeže nebo se ve farnosti věnují dětem a mládeži.

Smyslem těchto setkáních animátorů je pomoci mladým lidem z celé republiky, kteří ve farnostech a školách pracují s mládeží nebo se na tuto službu připravují.

Téma i další podrobnosti budou postupně uveřejňovány.

 

Poslední CSA se konalo v roce 2006, a to v Litomyšli. Toto setkání provázelo téma O modlitbě a katechismu. Postupně na něj zavítalo 8 biskupů a desítky kněží, kteří povzbuzovali přes 500 účastníků. Setkání animátorům nabídlo mše svaté celebrované českými a moravskými biskupy, přednášky a diskuse s odborníky i se svými vrstevníky, různé druhy modlitby, koncerty a divadelní představení... Nechyběla ani útulná čajovna, příležotosti k zatancování i popovídání... Účastníci  si také mimo jiné mohli vyslechnout tivotní svědectví nevidomé dívky, kněze – politického vězně či ženy na vozíčku, která hovořila o přímluvné modlitbě. Nechyběl ani koncert skupiny Marcipán či mezinárodní skupiny Heaven´s Shore. Program a náplň setkání předčil očekávání většiny účastníků ;-)

 

Upraveno z článků z Tiskového střediska ČBK

 

Zveme všechny potenciální účastníky do společenství Celostátní setkání animátorů 2010 Kroměříž - účastníci a všechny, kteří budou ve službě animátorů skupin do společenství Celostátní setkání animátorů 2010 Kroměříž - animátoři skupin.


Podrobnosti
Vložila: Evelýna
Vloženo: 18. 8. 2009
Napsat komentář »
Napsat komentář »