Spolupracovníci propagace ČR

Popis společenství

Koho toto společenství sdružuje? Členové tohoto společenství jsou všichni dobrovolníci - spolupracovníci propagace z jednotlivých krajů z celé České republiky, kteří se podílejí na prezentaci a…

Nástěnka společenství je ti skryta.