Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Spolupracovníci propagace Jihočeského kraje

Nástěnka společenství je ti skryta.

Do společenství patří