Celostátní setkání animátorů 2010 Kroměříž lídři animátorů

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Toto společenství je určené pro lídry animátorů, vedoucí diskuzních skupin, tzv. DISKů, na Celostátním setkání animátorů v Kroměříži 15. - 21. srpna 2010. Pod společenstvím signaly.cz/csakromeriz…

Nástěnka společenství je ti skryta.