Turnovská mládež

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Toto je naše turnovské spolčo. Je s náma sranda a pravidelná setkání opravdu stojí za to. Byť se nás schází málo, ale jak říká náš Pán Ježíš: "Kde jsou dva, nebo tři v mém jménu, tam jsem já…