Letošní rok
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Do 7.7. bez mobilu na duchovních cvičeních.
Pokud byste mi chtěli svěřit nějaký úmysl k modlitbě, do 16 h si ho přečtu.
Tak i já vás prosím o modlitbu za mě. Bude to tentokrát dost důležité pro mou budoucnost.

Napsat komentář »

Boží počty lásky.
Jeden za všechny.
Tam, kde Abrahám skončil, Bůh teprve začíná.

Z dnešního 1. čtení (Gn 18,16-33)

Abrahám přistoupil a pravil: „Skutečně chceš zahubit spravedlivého s viníkem? Snad je v městě padesát spravedlivých; chceš to místo zahubit a neodpustit kvůli padesáti spravedlivým, kteří jsou v něm? Vzdal od sebe takovou myšlenku, že bys mohl takhle jednat: usmrtit spravedlivého spolu s viníkem. To by se vedlo spravedlivému stejně jako viníkovi. Vzdal od sebe takovou myšlenku! Copak by mohl soudce celé země nejednat spravedlivě?“ Hospodin řekl: „Najdu-li v Sodomě padesát… Zobrazit více

Boží počty lásky.
Jeden za všechny.
Tam, kde Abrahám skončil, Bůh teprve začíná.

Z dnešního 1. čtení (Gn 18,16-33)

Abrahám přistoupil a pravil: „Skutečně chceš zahubit spravedlivého s viníkem? Snad je v městě padesát spravedlivých; chceš to místo zahubit a neodpustit kvůli padesáti spravedlivým, kteří jsou v něm? Vzdal od sebe takovou myšlenku, že bys mohl takhle jednat: usmrtit spravedlivého spolu s viníkem. To by se vedlo spravedlivému stejně jako viníkovi. Vzdal od sebe takovou myšlenku! Copak by mohl soudce celé země nejednat spravedlivě?“ Hospodin řekl: „Najdu-li v Sodomě padesát spravedlivých v městě, odpustím kvůli nim celému tomu místu.“ Abrahám se ujal slova a řekl: „Jsem velmi smělý, že mluvím k svému Pánu, já, který jsem prach a popel. Snad bude scházet pět z padesáti, zahubíš kvůli těm pěti celé město?“ (Hospodin) odpověděl: „Nezahubím, jestliže jich tam najdu čtyřicet pět.“ (Abrahám) pokračoval v rozmluvě s ním: „Snad jich tam najdeš jen čtyřicet.“ Odpověděl: „Neudělám to kvůli čtyřiceti.“ (Abrahám) řekl: „Nechť se můj Pán nezlobí a dovolí mně mluvit: Snad se jich tam najde jen třicet.“ Odpověděl: „Neudělám to, najdu-li jich třicet.“ (Abrahám) řekl: „Jsem velmi smělý, že mluvím k svému Pánu. Snad se jich tam najde dvacet.“ Odpověděl: „Nezahubím kvůli dvaceti.“ (Abrahám) řekl: „Nechť se nezlobí můj Pán a dovolí mi mluvit ještě tentokrát. Snad se jich tam najde jen deset.“ Pravil: „Nezahubím kvůli deseti.“

Napsat komentář »

Z ranních chval

Dej nám obstát v pokušení,
vytrvat v soužení
a děkovat ti ve štěstí.

Vyslyš nás, Králi věčné slávy.

Napsat komentář »

Kudy ta cesta vede, jak poznám, že je ta pravá? Každodenním průvodcem na ní mi je Slovo Boží a světlo Ducha.
"Vejděte těsnou branou. Neboť prostorná je brána a široká cesta, která vede k záhubě, a mnoho je těch, kdo tamtudy vcházejí. Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji najdou!“

Napsat komentář »

Modlitba pro celý tento týden.

Napsat komentář »

Podcast VOX VERBI
Komentář k evangelnímu úryvku 12. neděle v mezidobí (B) Mk 4,35-41 uslyšíte zde https://anchor.fm/anna-fsp/episodes/51-Jzda-euhs98/a-a56lb5s
#voxverbi
#paulinky
#evangelium
#Bozislovo
#DcerySvatehoPavla

Napsat komentář »

Právě jsem se přihlásila. V říjnu 2019 jsem i kvůli tomuhle kurzu odletěla do USA, pak se kvůli covidu se konal online. A bude tomu tak i letos. Takže proč si nedat opáčko, jen ve středoevroském čase.
https://media.pauline.org/certificate

Andrea Hýblová (Neposeda)

A ještě taky na tyhle filmové exercicie: https://media.pauline.org/FilmRetreat

Zobrazit 1 komentář »

Našla jsem vrstevníka a máme stejnou touhu/program. Jeho už dovedl k Otci. Jak to máte vy?

"Mým životním programem je být neustále spojen s Ježíšem."

sanitan

Wau! Vypada mladsi nez Ty :)

sanitan

Nebo je Ti 16 a ja se prave ztrapnila?

dromedar

Vpravdě blažený svatý mládenec, jehož nebeskou slávu zvěstuje posmrtná maska ze silikonu.

"... Jak to máte vy?"
Mého vrstevníka nemá církev svatá co kanonisovat, neboť padesát let ještě nejsem ani na světě, natož po smrti. Kanonisovat děcko ještě za života jeho noblesní ultrakatolické matinky je pořádná dávka nevkusu.

Andrea Hýblová (Neposeda)

@sanitan Máš pravdu, když se narodil, tak já už byla na gymplu. Začínám si nějak ubírat. Každopádně zakusil 21.století a už je "funguje" z nebe. Sestry v USA mu už stihly svěřit dost úkolů a nemůžou si ho vynachválit. Zřejmě bych ho mohla taky zaúkolovat.

sanitan

:D tak jo, pokud na gymplu (nizsim), taknTi toho vrstevnika uznam

Zobrazit 5 komentářů »

Požehnanou neděli!

Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají bez tebe lidská slabost nic nezmůže;
vyslyš naše prosby
a nepřestávej nám pomáhat svou milostí,
abychom plnili tvá přikázání
a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle.

– upraveno
Napsat komentář »

Bože, tys připravil v srdci blahoslavené Panny Marie důstojný příbytek Ducha Svatého;
na její přímluvu přebývej i v nás, abychom se stali chrámem tvé slávy.

Kollenka

To je fotka? Měla bych sto chutí vzít štětec a zkusit to namalovat :)

(Tak si říkám, že až budu mít čas, tak to asi vážně zkusím... Skvělá malířská výzva! :)

Zobrazit 1 komentář »

Bože, tvé milosrdenství nám otvírá
nekonečné poklady lásky
v Srdci tvého milovaného Syna,
zraněném našimi hříchy;
děkujeme ti za všechno, co pro nás Kristus vykonal, a prosíme tě:
dej, ať je naše oddaná služba
také zadostiučiněním za naše viny.

Ikona viděna u naší kanadské novicky Orianne Dyck .

Napsat komentář »

Má zkušenost, ne vždy bezbolestná, ale nakonec vždy ohromující. A vaše?

"Takovou důvěru máme k Bohu skrze Krista, ne že bychom sami sobě mohli něco přičítat, jako by to pocházelo od nás, ale když na něco stačíme, je to od Boha."

Napsat komentář »

Bůh upevňuje nás i vás, abychom byli vždycky spojeni s Kristem: posvětil nás, vtiskl nám svou pečeť, a tak nám vložil do srdce Ducha jako záruku.

Napsat komentář »

Boží péče (a zároveň i pověření nezadržovat si ji jen pro sebe) mě dnes až dojala.

"Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli těšit druhé v jakémkoli soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás. Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista dostává všestranné útěchy."

Napsat komentář »

Požehnanou neděli a Boží vedení do celého týdne.

Napsat komentář »

Pokud je 6. června u vás 10. neděle v mezidobí (B), pak si komentář k nedělnímu evangeliu Mk 3,20-35 můžete pustit do ucha i z našeho podcastu VOX VERBI.

Expedice Marek_Venku a uvnitř" by Paulínky ⚓ https://anchor.fm/anna-fsp/episodes/48-Venku-a-uvnit-es066k/a-a4s56ji
#VoxVerbi
#RokBible
#paulinky
#DcerySvatehoPavla

Napsat komentář »

Pro ctitele sv. Josefa tento týden dotisk románu, který se fakt povedl

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Stin-Otce-dotisk.html

JzJ

Už jsem vás o 4 ks obrala... ;-)

Zobrazit 1 komentář »

"On není Bohem mrtvých, ale živých!"
Věříme tomu?
Žijeme podle toho?
Otázky z mého ranního procházení a meditování.

Napsat komentář »

Podcast z nakladatelství Paulínky VOX VERBI
Podcast věnovaný Slovu s velkým S se tenhle rok věnuje Evangeliu podle Marka.
https://paulinky.cz/clanky/VOX-VERBI.html
#evangelium #Pismo #bible #Jezis #paulinky #dcerysvatehopavla

Napsat komentář »