Andrea Hýblová (Neposeda)

Bože, tys připravil v srdci blahoslavené Panny Marie důstojný příbytek Ducha Svatého;
na její přímluvu přebývej i v nás, abychom se stali chrámem tvé slávy.

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti