Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Bože, tvé milosrdenství nám otvírá
nekonečné poklady lásky
v Srdci tvého milovaného Syna,
zraněném našimi hříchy;
děkujeme ti za všechno, co pro nás Kristus vykonal, a prosíme tě:
dej, ať je naše oddaná služba
také zadostiučiněním za naše viny.

Ikona viděna u naší kanadské novicky Orianne Dyck .

Napsat komentář »