Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Požehnanou 2. neděli velikonoční.
Otevřme dveře Božímu milosrdenství.

Bože, ty o Velikonocích
vždy znovu oživuješ víru svého lidu;
prosíme tě:
opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval,
ať všichni stále hlouběji chápeme,
co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem,
znovuzrozeni z Ducha Svatého
a vykoupeni krví tvého Syna.

– upraveno
Napsat komentář »

Žádný duch, ale Bůh a člověk, který visel na kříži a zemřel za nás. Aby nám přinesl pokoj, a otevřel dveře do království Pokoje.

Stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ ... A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy.

Napsat komentář »

Jakmile se vydáte na cestu, přidá se k vám.

Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje.

Napsat komentář »

Byla mi položena otázka: co je třeba vzkřísit v tvém životě? Ptám se: Kriste, co chceš ve mně vzkřísit, poraď mi a já ti v tom chci vyjít vstříc jako ženy ráno k tvému hrobu.

***
Střetly se v divném souboji
život a smrt. Je po boji.

Ten, který zemřel,
z mrtvých vstal,
aby nám věčně kraloval.

Pojď a pověz nám Maria,
co jsi po cestě viděla.

Hrob, z něhož Kristus slavně vstal,
aby se v Otci radoval.

Napsat komentář »

Přátelé, ať nám to prospěje!
To je ta noc,
v níž Kristus pouta smrti rozlomil
a jako vítěz vystoupil z hrobu.
Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili,
kdybychom nebyli vykoupeni.

vildatom

Je to přesně Andrejko jak říkáš. :-)

Zobrazit 1 komentář »

Mým kalichem je moje srdce naplněné vděčností s příměsí lidské hořkosti. Přesto ho pozvedám.

Čím se odplatím Hospodinu
za všechno, co mi prokázal?
Vezmu kalich spásy
a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Napsat komentář »

Na cestě s Ježíšem

Napsat komentář »

Dnešní vstupní modlitba mi připomněla modlit se za katechumeny, i když letos vím osobně jen o dvou.
Bože, ty znáš naši křehkost
a víš, jak jsme se dostali do područí hříchů;
smiluj se nad námi a odpusť nám naše provinění,
abychom byli zbaveni pout, která nás tíží.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista.

Napsat komentář »

Požehnanou neděli.
A kéž víme, oč prosíme.

Napsat komentář »

Jeho ranami jsme uzdraveni.
Chci, chceme?

Když ho Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je tak nemocný už dlouho, zeptal se ho: „Chceš být zdráv?“ Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Než tam dojdu já, jiný už tam sestoupí přede mnou.“ Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď!“ A hned byl ten člověk uzdraven, vzal svoje lehátko a chodil.

KMirjam

Tento uzdravený je trochu jiný. Nevyžaduje ani tak samo uzdravení jako malomocní nebo slepi, a další. Ano na Jezisovu otazku neodpoví primo - chci. Uzdrav mě.

Mluví v oklikach Sěžuje si na to, že mu nikdo nepomůže, a pokud se tam dostane vlastnimi silami, je pozdě neb je vukol vše už znečištěné. Mluví o "těch druhých".

A Ježíš také na to reaguje. Vstaň, vezmi své lehátko a chod" není totéž jako "uzdrav se ze své nemoci" Slysi v jeho slovech víc, než on sám. Vstaň a chod, své lehátko vezmi do svých vlastních rukou, s ním celý svůj úděl a i s ním - jdi.


KMirjam

Vezmi svůj úděl do svých rukou, protoze s ním ti nikdo nepomůže. Jen ty sám.

KMirjam

Tak,jako Ježíš sám později. Vzal svůj kříž, a zemřel na něm. Šel svou cestou křížovou. Plnil vůli Otce.

Myslím, že tento chromý je předznamenáním Kříže. Kdovi, jestli 'byl uzdraven". Ale své lůžko - dvě omezení - vzal na svá bedra, a tedy ..šel.

Zobrazit 3 komentáře »

Říkají o ní

Jenda říká o ní:
Jestli se nepletu poprve jsem ji více poznal v roce 2004 na Setkání národů v Mariazzel jako "vostrou" režisérku;) a potom se vydala na plno za Bohem. A teď se mi zdá že je tady na signálech takovým duchovním světlem a posilou pro mnoho lidí! Díky za
Petra Petulla Urbanová říká o ní:
:D ať žije Versailles! a ta bouřka nad zámeckou zahradou a pak ten liják, ty neměly chybu, oblečení mi schlo cestou :D tož se těším na setkání ve Žďáře :)
Johnys říká o ní:
Na Bibli24 se událo hodně dobrých věcí:)
frantisek07 říká o ní:
modlitba
Ondřej Chlebík říká o ní:
Andrejka, to je správně ulítlá ženská