Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

abbe

abbe

abbe se nyní i zde přátelí s uživatelkou Janka35r.
Uživateli abbe se líbí anketa na stránce společenství Blog roku.
Uživateli abbe se líbí příspěvek na stránce společenství Blog roku.
Uživateli abbe se líbí článek Ceny pro výherce soutěže Blog roku 2018.
Uživateli abbe se líbí status uživatelky KMirjam.
Uživateli abbe se líbí status uživatelky Lilienka.
Uživateli abbe se líbí status uživatelky Mikina.
abbe

#přímluva Odešel služebník Boží a bývalý děkan KTF UK v Praze

Václav Wolf

Praha - 25. dubna 2019

Zemřel bývalý děkan KTF Václav Wolf
|Foto: Prof. Václav Wolf |

PRAHA - Ve věku + 82 let zemřel římskokatolický kněz a teolog Václav Wolf. V letech 1990–1997 byl děkanem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK).

Václav Wolf se narodil v roce 1937 v Praze, po střední škole nastoupil v roce 1955 na tehdejší teologickou fakultu v Litoměřicích. Po dokončení studia a kněžském svěcení (1960) absolvoval dvouletou vojenskou službu a nastoupil do duchovní správy. V letech 1962–1966… Zobrazit více

#přímluva Odešel služebník Boží a bývalý děkan KTF UK v Praze

Václav Wolf

Praha - 25. dubna 2019

Zemřel bývalý děkan KTF Václav Wolf
|Foto: Prof. Václav Wolf |

PRAHA - Ve věku + 82 let zemřel římskokatolický kněz a teolog Václav Wolf. V letech 1990–1997 byl děkanem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK).

Václav Wolf se narodil v roce 1937 v Praze, po střední škole nastoupil v roce 1955 na tehdejší teologickou fakultu v Litoměřicích. Po dokončení studia a kněžském svěcení (1960) absolvoval dvouletou vojenskou službu a nastoupil do duchovní správy. V letech 1962–1966 byl kaplanem v několika pražských farnostech. V červnu 1966 byl promován doktorem teologie. V letech 1971–1977 působil jako docent filosofie a dogmatiky na teologické fakultě v Litoměřicích.

V roce 1990 byl jmenován do funkce děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeho styl a způsob vedení fakulty byl z různých důvodů kritizován. Z pozice děkana byl nakonec v roce 1997 odvolán. V roce 2002 mu tehdejší pražský arcibiskup Miloslav Vlk odebral kanonickou misi (pověření opravňující k vyučování).

V letech 1987–2010 byl děkanem kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském. 15. ledna 2012 ho kardinál Dominik Duka jmenoval čestným kanovníkem Kolegiátní kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně.

►http://www.christnet.eu/zpravy/29654/zemrel_byvaly_dekan_ktf_vaclav_wolf.url?fbclid=IwAR2fuglZw5hKqvPX4UNmw2e3mtdXguQvx-9I5X_FLc_lGKo87Dx8JfWMujw ◄1. Ó Bože, k prosbám lidu / se nakloň srdcem svým / a dopřej míru, klidu / všem věrným zemřelým; / ať věčné světlo svítí / jim v svatém pokoji, / dej v blaženost jim vjíti / po strastech, po boji.

+ R + I + P +

abbe

Odešel služebník Boží a bývalý děkan KTF UK v Praze

Václav Wolf

Praha - 25. dubna 2019

Zemřel bývalý děkan KTF Václav Wolf
|Foto: Prof. Václav Wolf |

PRAHA - Ve věku + 82 let zemřel římskokatolický kněz a teolog Václav Wolf. V letech 1990–1997 byl děkanem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK).

Václav Wolf se narodil v roce 1937 v Praze, po střední škole nastoupil v roce 1955 na tehdejší teologickou fakultu v Litoměřicích. Po dokončení studia a kněžském svěcení (1960) absolvoval dvouletou vojenskou službu a nastoupil do duchovní správy. V letech 1962–1966 byl… Zobrazit více

Odešel služebník Boží a bývalý děkan KTF UK v Praze

Václav Wolf

Praha - 25. dubna 2019

Zemřel bývalý děkan KTF Václav Wolf
|Foto: Prof. Václav Wolf |

PRAHA - Ve věku + 82 let zemřel římskokatolický kněz a teolog Václav Wolf. V letech 1990–1997 byl děkanem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK).

Václav Wolf se narodil v roce 1937 v Praze, po střední škole nastoupil v roce 1955 na tehdejší teologickou fakultu v Litoměřicích. Po dokončení studia a kněžském svěcení (1960) absolvoval dvouletou vojenskou službu a nastoupil do duchovní správy. V letech 1962–1966 byl kaplanem v několika pražských farnostech. V červnu 1966 byl promován doktorem teologie. V letech 1971–1977 působil jako docent filosofie a dogmatiky na teologické fakultě v Litoměřicích.

V roce 1990 byl jmenován do funkce děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeho styl a způsob vedení fakulty byl z různých důvodů kritizován. Z pozice děkana byl nakonec v roce 1997 odvolán. V roce 2002 mu tehdejší pražský arcibiskup Miloslav Vlk odebral kanonickou misi (pověření opravňující k vyučování).

V letech 1987–2010 byl děkanem kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském. 15. ledna 2012 ho kardinál Dominik Duka jmenoval čestným kanovníkem Kolegiátní kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně.

►http://www.christnet.eu/zpravy/29654/zemrel_byvaly_dekan_ktf_vaclav_wolf.url?fbclid=IwAR2fuglZw5hKqvPX4UNmw2e3mtdXguQvx-9I5X_FLc_lGKo87Dx8JfWMujw ◄1. Ó Bože, k prosbám lidu / se nakloň srdcem svým / a dopřej míru, klidu / všem věrným zemřelým; / ať věčné světlo svítí / jim v svatém pokoji, / dej v blaženost jim vjíti / po strastech, po boji.

Před evangeliem
2. Jak strastná Otče, muka / tvé dítky postihla, / když proti nim tvá ruka / se k soudu pozdvihla. / Slyš jejich pláč bolestný, / slyš jejich žalný vzdech, / viz, jak po tobě teskní, / a zprosť je pokut všech.

Obětní průvod
3. Ó Bože věčné spásy, / pro obětní náš dar / nechť tvoje láska zhasí / muk o

abbe

POZVÁNKA do Brna k minoritům na pobožnost křížové cesty k BM městem dne 2.04.2019 v úterý po mši svaté v 19 hodJežíši, milosrdenství!
Úvod:
Bože, chci konat pobožnost křížové
cesty tvého Syna. Dej, aby byla Tobě k oslavě
a nám všem k duchovnímu užitku. Ať stále
vidím utrpení tvého Syna a jsem přesvědčen,
že pro nikoho není jiná cesta ke spáse, než
je osobní křížová cesta.

abbe

31.03.2019

IV. neděle doby Velkého postu

Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.
Jan 12,24

Nežehrej na svou malost; i v pozemském květináči
je možno pěstovat nedozírný nebeský ráj.

Kdo miluje peníze, nenasytí se penězi; a kdo miluje hojnost, nebude míti užitku.
Kazatel 5,10 K

Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.
Lukáš 12,33-34

Užívat bývalo mojí tužbou, … Zobrazit více

31.03.2019

IV. neděle doby Velkého postu

Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.
Jan 12,24

Nežehrej na svou malost; i v pozemském květináči
je možno pěstovat nedozírný nebeský ráj.

Kdo miluje peníze, nenasytí se penězi; a kdo miluje hojnost, nebude míti užitku.
Kazatel 5,10 K

Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.
Lukáš 12,33-34

Užívat bývalo mojí tužbou,
teď však chci tobě žít věrnou službou.
Tváře své neskrývej, na mne se podívej,
víc lásky, Pane dej, jen lásky víc.
- ZCČSH 21,2 -

== Jan 12,20-24 == 2.Korintským 1,3-7 == Žalm 84 ==

Uživateli abbe se líbí video na stránce společenství Elektronický kancionál.
Uživateli abbe se líbí album Misionářkou v české džungli Svědectví s….
abbe

Turecko*) ničí křesťanskou kulturu na okupovaném Kypru

Severní Kypr, oficiálním názvem Severokyperská turecká republika (SKTR, též "Turecká republika severního Kypru") je státní útvar se znaky samostatné republiky.

Rozkládá se v severní třetině ostrova Kypr. Severokyperská turecká republika však nebyla mezinárodně uznána.

Kypr je ostrov ve východní části Středozemního moře. Je to třetí největší ostrov ve Středozemním moři po Sicílii a Sardinii. Nachází se 113 km jižně od Turecka a přibližně 120 kilometrů západně od syrského pobřeží.

Geograficky náleží k Asii, kulturně však k Evropě. Ve… Zobrazit více

Turecko*) ničí křesťanskou kulturu na okupovaném Kypru

Severní Kypr, oficiálním názvem Severokyperská turecká republika (SKTR, též "Turecká republika severního Kypru") je státní útvar se znaky samostatné republiky.

Rozkládá se v severní třetině ostrova Kypr. Severokyperská turecká republika však nebyla mezinárodně uznána.

Kypr je ostrov ve východní části Středozemního moře. Je to třetí největší ostrov ve Středozemním moři po Sicílii a Sardinii. Nachází se 113 km jižně od Turecka a přibližně 120 kilometrů západně od syrského pobřeží.

Geograficky náleží k Asii, kulturně však k Evropě. Ve všech částech ostrova se celkem používají tři úřední jazyky řečtina, turečtina a angličtina.
►https://english.cyprustimes.com/.../turkey-wipes-out.../... ◄
*) Tihle parchanti chtějí být členy EU a v NATO ... hmmm ani náhodou ‼

Tofl Kypr byl vždy okupován Tureckem, ale nikomu to příliš nevadilo.
Jinak Kypr je krásný příklad toho, když se o jeden ostrov starají dvě různé kultury.
Řecká část prosperuje a rozvíjí se a turecká část je zakonzervována a vypadá to tam stejně, jako když jej řekové opustili.

abbe

Ikony MP OY, a mnohé jiné ikony svatých i světic Božích je k vidění jev: Slzící aneb ronící krvavé skvrny, plné slzí

►https://www.facebook.com/magnificat.sk/videos/561787177578174/ ◄

‼ MODLEME SE ZA UKRAJINU, SÝRII !!! A za všechny válčící krajiny, etnika, náboženství, politických rivalů o moc etc. ve světě ‼

abbe

►https://duchovni-inspirace.signaly.cz/1811/dva-podnety-k-adventu?modalMode=1 ◄

Dva podněty k adventu

Duchovní inspirace

Na 26. listopadu připadá, mimo jiné, památka.bl. Jakuba Alberiona (1884 - 1971), kterého si připomínají především Paulínky jako svého zakladatele. Italský kněz, kterému záleželo na tom, aby se evangelium dostalo ke všem lidem a k tomu se svými…

Uživateli abbe se líbí článek Dva podněty k adventu.
Uživateli abbe se líbí video na stránce společenství Advent.
abbe se stal členem společenství Advent.
abbe se nyní i zde přátelí s uživatelem Formosus.
abbe se chystá na akci Konference - František Sušil.
abbe

Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštěno přestoupení, a jehož hřích přikryt jest.
Žalm 32,1 KrB

Ježíš pravil: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje.
Lukáš 7,47

== 2.Korintským 3,2-9 == Židům 10,26-31 ==

abbe se chystá na akci Den modliteb a postu za mír.
Uživateli abbe se líbí článek Velkej chlap a slzy.
abbe se nyní i zde přátelí s uživatelem basnik9990.
Uživateli abbe se líbí video na stránce společenství signály.cz - tipy na videa.
abbe komentoval album Vzkaz všem mým přátelům na Signálech.….
abbe

Vzkaz všem mým přátelům na Signálech. Od 1.02.2017 nemám jednu dolní končetinu, kvůli diabetu II.typu a následné gangreně, kde byla zasažena patová kost na levé dolní končetině, která byla amputována a od 17.05.2017 jsem doma, a po venku jezdím na vozíku (vehiklu). Jakékoliv nabídky či akce mimo Brna, nemohu akceptovat a zúčastnit se. To píši jen pro informaci a ne abyste mně litovali... (Před zákrokem jsem 4 měsíce chodil do špitálu v FN Bohunice na převazy na chirurgii a tam mně to ošetřili a řekli mně místo pozdravu: "Stejně o tu nohu přijdete!" Tak už jsem se na to předem připravoval.… Zobrazit více

Vzkaz všem mým přátelům na Signálech. Od 1.02.2017 nemám jednu dolní končetinu, kvůli diabetu II.typu a následné gangreně, kde byla zasažena patová kost na levé dolní končetině, která byla amputována a od 17.05.2017 jsem doma, a po venku jezdím na vozíku (vehiklu). Jakékoliv nabídky či akce mimo Brna, nemohu akceptovat a zúčastnit se. To píši jen pro informaci a ne abyste mně litovali... (Před zákrokem jsem 4 měsíce chodil do špitálu v FN Bohunice na převazy na chirurgii a tam mně to ošetřili a řekli mně místo pozdravu: "Stejně o tu nohu přijdete!" Tak už jsem se na to předem připravoval. Amputace proběhla ve VN Brno. (Foto je pouze ilustrativní)

abbe Jinak doma chodím o francouzských holích a musím dávat velký pozor, abych neztratil protézu....co mně nahrazuje dolní končetinu od kolena dolů....super ne? Na tancování, běhaní a skákaní to zatím není a už asi nebude....

Uživateli abbe se líbí odkaz na stránce společenství Přátelé gregoriánského chorálu.
abbe se nyní i zde přátelí s uživatelkou williamnich.
abbe se nyní i zde přátelí s uživatelem dromedar.
Uživateli abbe se líbí příspěvek na stránce společenství Řeckokatolická církev.
abbe se nyní i zde přátelí s uživatelem VojtaV.
abbe se stal členem společenství Čteme YouCat.
abbe se stal členem společenství Bible Jeruzalémská.
abbe aktualizoval to, co říkají o společenství Modlitba breviáře.
abbe se nyní i zde přátelí s uživatelkou JarkaF.
Uživateli abbe se líbí odkaz uživatele Becket.
Uživateli abbe se líbí článek K jistému politickému projevu.
abbe

/POZVÁNKA
V neděli 19. června 2016 oslaví sestry Učednice Božského Mistra aneb 20 let svého působení v Brně.
Sestry nás všechny srdečně zvou na slavnostní mši svatou do RKC kostela sv. Augustina (nám. Míru 7), začátek je v 9:00 h. Liturgii bude předsedat biskup Vojtěch Cikrle (?) pokud by nemohl ze zdrav.důvodů, tak jej zastoupí generální vikář brněnské diecéze Mons Jiří Mikulášek;
poté se uskuteční koncert chlapeckého sboru Pueri Claromontani z Jasnej Góry. Jen dodejme, že sestry jsou naše milé sousedky u bří kapucínů (Kapucínské náměstí č.7). jejich obchod Liturgický apoštolát sídlí v… Zobrazit více

/POZVÁNKA
V neděli 19. června 2016 oslaví sestry Učednice Božského Mistra aneb 20 let svého působení v Brně.
Sestry nás všechny srdečně zvou na slavnostní mši svatou do RKC kostela sv. Augustina (nám. Míru 7), začátek je v 9:00 h. Liturgii bude předsedat biskup Vojtěch Cikrle (?) pokud by nemohl ze zdrav.důvodů, tak jej zastoupí generální vikář brněnské diecéze Mons Jiří Mikulášek;
poté se uskuteční koncert chlapeckého sboru Pueri Claromontani z Jasnej Góry. Jen dodejme, že sestry jsou naše milé sousedky u bří kapucínů (Kapucínské náměstí č.7). jejich obchod Liturgický apoštolát sídlí v našem Trenckově křídle (otevřeno: po –pá od 10 –17.30 h).

Ježíš Mistr nás povolal, abychom ho následovaly a hlásaly světu prostřednictvím eucharistického, kněžského a liturgického apoštolátu.