Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Z ranních chval

Dej nám obstát v pokušení,
vytrvat v soužení
a děkovat ti ve štěstí.

Vyslyš nás, Králi věčné slávy.

Napsat komentář »