Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

JzJ

JzJ / Jana Balcarová

Uživatelce JzJ se líbí fotka v albu hledáme sociálního pracovníka pro práci….
JzJ

"Bůh nikdy nezklame, nezradí ani nedá špatnou radu. Obracejme se k Němu, On jediný je jistota, Jeho slova nikdy nepřestanou platit."

27.4.2017

Slovo na den

„Boha je třeba víc poslouchat než lidi.“

Uživatelce JzJ se líbí článek 27.4.2017.
JzJ

Biskupství HK hledá mzdovou účetní. Přihláška do 10. 5. 2017.

JzJ

"Bůh ale nejedná místo nás, neodvede nás z bouří ven, ale podporuje nás v nich. Nezachraňuje z utrpení, ale v utrpení, nechrání před bolestí, ale v bolesti.
...Ježíš přichází i dnes na pomoc každému, kdo je zaskočen na jezeře, kdo je uvězněn v bouři, kdo se topí."

JzJ

"Pane, důvěřuji Ti. Věřím, že když po mně něco žádáš, můžeš nasadit i celé nebe na pomoc."

26.4.2017

Slovo na den

„Anděl Páně však v noci otevřel dveře vězení…“

Uživatelce JzJ se líbí článek 26.4.2017.
Uživatelce JzJ se líbí článek Nesoudit chyby bližního.
JzJ

Hledá se fundraiser pro Oblastní charitu HK - aktivně navazuje nové kontakty s dárci (jednotlivci i firmami), jedná s nimi, soustavně udržuje stávající kontakty. Spolupráci s dárci systematicky eviduje. Tvoří a naplňuje dlouhodobou fundraisingovou strategii. Týmově spolupracuje, komunikuje v rámci OCH HK. Je zodpovědný za udržování dobrých vztahů OCH HK s dárci a s veřejností, podílí se na šíření dobrého jména organizace. 

Uživatelce JzJ se líbí článek Ohlédnutí za prvním rokem.
Uživatelce JzJ se líbí článek V úzkosti jsem volala a Hospodin slyšel.
JzJ

„Buďte střízliví a bděte, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout. Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po celém světě musejí také tak trpět. “
/1 Petr 5,8/

25.4.2017

Slovo na den

„Buďte střízliví a bděte…“

JzJ

Smlouva pro nové varhany do pražské katedrály byla dnes slavnostně podepsána:

Uživatelce JzJ se líbí příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
JzJ se chystá na akci Týden modliteb za duchovní povolání.
Uživatelce JzJ se líbí příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelce JzJ se líbí video na stránce společenství signály.cz - tipy na videa.
Uživatelce JzJ se líbí článek 24.4.2017.
JzJ

O modlitbě chval:
(Promluva V. Kodeta během víkendu chval na Velehradě v březnu 2017)

Z mých zápisků: :-)
- chvála je proces
- chvála = dialog zamilovaných
- jak jsi krásná
- vyslovením zpřítomníte více tu nádheru milovaného
- nemám slova, tak používám písně a žalmy
- básník byl mírně podnapilý :-)
- Bůh přebývá ve chválách svého lidu

Uživatelce JzJ se líbí status uživatelky Neposeda.
Uživatelce JzJ se líbí článek 23.4.2017.
JzJ

"...Co když tu radost a pokoj v srdci vůbec nezakoušíme? To, co jsme si s sebou nesli v postní době, tu s námi zůstalo a my se jen plahočíme dál obtíženi bolestným břemenem našich nedokonalostí...V takové chvíli přichází zkouška naší víry. Proč mi není dáno, abych prožívala to, co ostatní? Já nejásám, já se trápím. Jak dlouho ještě!?..Trápení a zkoušky tu nejsou proto, abychom byli pokořeni. Mají v našich životech své místo. Skrze ně můžeme být pozvednuti výš, než kam bychom dospěli v „poklidném životním tempu“..."

JzJ

"...ukazuje rány, které uzdravují. Rány na rukou, do kterých když se schováme, tak nás z nich nikdo nevyrve, rána z boku to je náš úkryt, ...ze které jsme i my byli zrozeni k novému životu...
...když nám není dobře, není dobře, abychom byli sami... Ježíš znovu přichází a dává se Tomášovi k dispozici, aby mohl naplnit on svoji vlastní touhu - dotknout se. Rány zůstávají otevřené, jsou branou Boží lásky k nám a naší cestou k němu... Pán můj a Bůh můj..."