Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

JzJ

JzJ / Jana Balcarová

JzJ

"Člověk, který slouží Bohu, kdo k Němu patří, se bude setkávat s překážkami. Počítejme s tím, že naše důvěra k Bohu bude vystavována zkouškám."

17.3.2018

Slovo na den

„Byl jsem důvěřivý jako beránek…“

Uživatelce JzJ se líbí článek 17.3.2018.
Uživatelce JzJ se líbí příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelka JzJ se modlí za příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelce JzJ se líbí album Nechci vás moc jitřit, ale sdílet to….
Uživatelka JzJ se modlí za příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
JzJ

"My sami jsme často schopni neposlušnosti jako Adam; jsme pokoušeni k zabití, místo smíru a upřednostnění sebe jako Kain; sami jsme schopni stavět si vlastní věže, existenci bez Boha; jsme schopni vypomáhat si řešením jako Hagar; dokážeme se rozčílit nad slabostí a reptáním, možná jen výjimečně, jako Mojžíš; umíme lhát a svádět druhé ke zlu jako David. David byl ale i ochoten činit pokání, Mojžíš byl nejpokornější člověk na zemi, Abrahám měl víru a Panna Maria je blahoslavená. Kéž najde Bůh i v nás lid ochotný, pokorný přijmout Boha, jeho Syna i Ducha Svatého, ať skrytě může působit veliké… Zobrazit více

"My sami jsme často schopni neposlušnosti jako Adam; jsme pokoušeni k zabití, místo smíru a upřednostnění sebe jako Kain; sami jsme schopni stavět si vlastní věže, existenci bez Boha; jsme schopni vypomáhat si řešením jako Hagar; dokážeme se rozčílit nad slabostí a reptáním, možná jen výjimečně, jako Mojžíš; umíme lhát a svádět druhé ke zlu jako David. David byl ale i ochoten činit pokání, Mojžíš byl nejpokornější člověk na zemi, Abrahám měl víru a Panna Maria je blahoslavená. Kéž najde Bůh i v nás lid ochotný, pokorný přijmout Boha, jeho Syna i Ducha Svatého, ať skrytě může působit veliké věci Ten, který je mocný!"

Uživatelce JzJ se líbí status uživatelky Leňouš.
JzJ

"Bůh je nejblíže těm, kteří mají tiché a pokorné srdce. Ujímá se plačících a trpících."

16.3.2018

Slovo na den

„Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce…“

Uživatelce JzJ se líbí článek 16.3.2018.
Uživatelka JzJ se modlí za status uživatelky Kollenka.
Uživatelka JzJ se modlí za příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelce JzJ se líbí článek Láska, která za to stojí.
JzJ

"Důležitější než svědectví slov, je svědectví skutků."

15.3.2018

Slovo na den

„…skutky, které činím, svědčí…“

Uživatelce JzJ se líbí článek 15.3.2018.
Uživatelce JzJ se líbí článek Postní duchovní obnova s P. Kamilem Obrem.
Uživatelce JzJ se líbí příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelce JzJ se líbí příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelka JzJ se modlí za příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
JzJ

"Bůh nedělá zázraky, když se člověku nechce pracovat."
(P. Kosorin - převzato z fb-profilu časopisu IN!)

JzJ

Když kladeš otazníky, Duch sv. si Tě vede.
Když kladeš vykřičníky, děláš překážky Duchu svatému.

Smetánka

Dubnanka

Marian Kuffa, Olomouc, 11.2.2017 Pozvali mě na ples. Říkal jsem si: Můj Bože i ty jsi chodil na slavnosti. Já jsem jen obyčejný vesnický farář. Dali mě ke stolu č. 1. Z jedné strany prezident, z druhé ministr. A hned čtyři kamery u mě a hned otázka:…

Uživatelce JzJ se líbí článek Smetánka.
JzJ komentovala příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelce JzJ se líbí příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelce JzJ se líbí článek 14.3.2018.
Uživatelce JzJ se líbí příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
JzJ komentovala příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
JzJ komentovala status uživatelky Krasnazena.
Uživatelce JzJ se líbí status uživatelky Krasnazena.
Uživatelka JzJ se modlí za příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelka JzJ se modlí za příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelce JzJ se líbí příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelka JzJ se modlí za příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelce JzJ se líbí článek 13.3.2018.
JzJ
Uživatelce JzJ se líbí video na stránce společenství signály.cz - tipy na videa.
Uživatelce JzJ se líbí článek Náměty k rozjímání.
JzJ

"Neříkej, že Bůh k tobě nemluví, když je tvoje Bible zavřená."
(převzato z fb-profilu "Vždy s Bohem")

JzJ

"Nemusíme klesat na mysli, když spatříme svoje omezení, svoje hříchy a slabosti. Bůh je blízko, Ježíš je na kříži, aby nás uzdravil. Taková je Boží láska. Hledět na Ukřižovaného a říkat si: »Bůh mne miluje«. Je pravda, že existují omezení, slabosti a hříchy, ale On je větší než omezení, slabosti a hříchy. Nezapomeňte na to. Bůh je větší než naše slabosti, nevěrnosti a hříchy."
(papež František) - převzato z fb-stránky PMD

JzJ

Zamyšlení na den z cirkev.cz: Pane, ty máš slitování se vším, protože můžeš všechno, a jsi shovívavý k hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal.
(Mdr 11, 23-24b; krátké čtení z dopolední modlitby breviáře)