Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

JzJ

JzJ / Jana Balcarová

Uživatelka JzJ se modlí za příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelce JzJ se líbí příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
JzJ

"I malý krok vpřed je víc než velká výmluva."
(převzato z fb-profilu "Vždy s Bohem")

Uživatelce JzJ se líbí článek Pornografie a sv. Michael Archanděl.
Uživatelce JzJ se líbí článek Má zkušenost s růžencem - je krásný.
Uživatelce JzJ se líbí článek Po svátosti smíření.
Uživatelce JzJ se líbí článek 18.10.2017.
Uživatelka JzJ se modlí za příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelce JzJ se líbí příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelce JzJ se líbí odkaz uživatele Václav Vacek.
Uživatelce JzJ se líbí příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelce JzJ se líbí článek 17.10.2017.
Uživatelce JzJ se líbí odkaz uživatele Václav Vacek.
Uživatelce JzJ se líbí příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelce JzJ se líbí album @MagdaMac - raguji na Tvůj dotaz k….
Uživatelka JzJ se modlí za příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelce JzJ se líbí příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelka JzJ se modlí za příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelka JzJ se modlí za příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
JzJ

"Kristus nás nezbaví kříže, ale naplní nás pokojem. Jeho pokoj je důvěra uprostřed nesnází, nezlomná naděje v Jeho milost."

16.10.2017

Slovo na den

„Milost vám a pokoj...“

Uživatelce JzJ se líbí článek 16.10.2017.
JzJ

"Bůh ví, o každé Tvé slze, bolesti, trápení. Až vezme smrti vládu, zůstane jen láska. Děkujme Mu za to už dnes."

15.10.2017

Slovo na den

„…setře slzu z každé tváře.“

Uživatelce JzJ se líbí článek 15.10.2017.
JzJ

Myšlenka pro dnešní den z bihk.cz:
"Nemějte obavy, Kristus může naplnit ty nejniternější očekávání vašeho srdce!"
(Benedikt XVI.)

JzJ

"...Hoden svatební hostiny je ten, kdo ví, že je to nezasloužený dar... Svatební šaty On zajistí skrze svého syna,... patří tomu, kdo pozná, že je hříšník..., kdo uzná, že je sám ze sebe zlý, tak může mít účast na dobrotě Boží... Každý z nás je pozván na svatební hostinu."

JzJ

"Pane, pokud to není tvoje vůle, dej ať to vyklouzne z mého sevření a dej mi klid, abych se o to nestrachoval."
(převzato z fb-profilu "Vždy s Bohem")

JzJ

"...Podobenství nám tak podobně jako zrcadlo ukazuje to, co běžně nevidíme - naši vlastní tvář."

Královo pozvání na svatbu

E-neděle

Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích:„Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít.“Viz Mt 22,1-14 (Foto: teodorpk flickr.com, cc…

Uživatelce JzJ se líbí článek Královo pozvání na svatbu.
JzJ

"Život podle evangelia je cestou ke svobodě a vzájemné lásce a tedy cestou k opravdovému štěstí."

14.10.2017

Slovo na den

„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“

Uživatelce JzJ se líbí článek 14.10.2017.
Uživatelce JzJ se líbí článek Není pátek jako pátek.
JzJ se chystá na akci 25 let Vesmíru.
Uživatelka JzJ se modlí za příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
Uživatelka JzJ se modlí za status uživatelky Kollenka.
Uživatelce JzJ se líbí album Vychytáváme poslední mouchy….
Uživatelka JzJ se modlí za příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
JzJ

Vzpomínka na CSM Olomouc 2017 už je na světě:

Uživatelce JzJ se líbí video na stránce společenství signály.cz - tipy na videa.
Uživatelka JzJ se modlí za příspěvek na stránce společenství Ženy, matky, manželky.
JzJ
– upraveno

"...Nesl jsi každý můj pád, kříž mojí hanby byl tvůj,
na tebe padl můj hřích a dnes tu smím stát.
Co říci ti smím, co učinit mám,
dnes moje srdce, Králi, celé ti dám...
Stát smím a zdvíhám teď ruce k tobě,
v slávě toho, který všechno dal,
stát smím, svoje srdce jen Tobě chci dát, celý jsem tvůj."