JzJ

JzJ / Jana Balcarová

"Možná nás ale Bůh právě provádí „temnotou rokle“ někam dál, na nové a ještě lepší pastviny. Možná právě teď můžeme zakusit, že On je s námi jako silný ochránce, a proto se nemusíme lekat ničeho zlého. Taky je možné, že aktuální situace je zastavením u vod, kde si máme chvíli odpočinout, než půjdeme dál. Nejspíš nám jako dobrý pastýř nabízí každému něco jiného - to, co právě potřebujeme, protože pro něj nejsme stádo, On nás zná osobně a volá nás jménem."

Romantyk

Mně vždy pomaha: Jan 10,14-16 :-)),,Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a mé ovce znají mě, jako mě zná Otec a já znám Otce; a pokládám svůj život za ovce. Mám však i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas, a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř."

Romantyk

A ještě otazka na každy den ,jako by byla otazkou každeho člověka a věřícího:-)) je to Jan 11,25-26 „Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?“

Zobrazit 2 komentáře »

"Častým problémem modlitby v krizi
jsou takzvaná „osobní hlediska“.
Je to vše, na čem lpíme, bez čeho si myslíme, že nelze žít…
A právě období krize může sloužit k tomu,
aby vše, na čem jsme lpěli, na co jsme byli zvyklí,
uvolnilo místo něčemu novému, jinému, většímu."

Napsat komentář »

"Ježíš ke každému z nás promlouvá:
Co se ti stalo, proč jsi tak vyčerpaný, bez radosti?
Nezůstávej ve své skepsi a hořkosti.
Svěř své pochybnosti mně.
Já tvořím nové cesty...
Pane Ježíši, přijď do mého života,
dej mi znovu uvěřit v Tvou lásku.
Vrať mi naději.
Zapal mé srdce."

Napsat komentář »

Milá Boží pozornost, že takový citát (i evangelium) vyšel zrovna na dnešek, den pohřbu naší tety, když jsme jí ho vybrali i na parte... 😇

"Já jsem vzkříšení a život.
Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít."
(Jan 11,25 - citát na dnešní den z iZIDOORu)

Napsat komentář »

Celkem děs...

Napsat komentář »

#přímluva Prosím za tetu, která nám před hodinou zemřela a za mamku, aby si nevyčítala, že ji včera odvezli do nemocnice a nenechala ji zemřít doma. Díky...

Napsat komentář »

"Do našich existenciálních otázek Bůh svým slovem nevstupuje tak, že nám vysvětlí příčiny a objasní následky. Boží slovo k nám nepřichází, aby vše vysvětlovalo – přichází k nám, aby v nás konalo. Lidský jazyk vysvětluje, Boží slovo tvoří z ničeho novou realitu. Bůh často místo odpovědi posílá otázky, které mají moc proměnit nás v kvalitativně novou bytost. Když trpíš nevysvětlitelným utrpením, nehledej u Boha slova vysvětlení, hledej u něho slovo, které ti pomůže přijmout utrpení tak, aby v tobě dosáhlo svého smyslu."

Napsat komentář »

Huráááá! Už prý měl i negativní testy na virus! :-)

Zobrazit 1 komentář »

#přímluva Za správná rozhodnutí ohledně léčby mé tety a za mamku, která se o ni stará, aby měla při tom potřebný pokoj, sílu a moudrost (i při komunikaci s lékaři). Teta má dnes narozeniny, ale přát jsme mohli jen po telefonu... Díky!

Napsat komentář »