Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

JzJ

JzJ / Jana Balcarová

Pokrm pro duši Celý blog »

Čisté srdce

Pane, oděj naše oči svým světlem a naše tělo svou chutí k životu. Obleč minulost do svého milosrdenství a přítomnost do svého pokoje. Daruj věčnost všemu nejkrásnějšímu, co nosíme v srdci. Přišel jsi do naší pouště jako květ světla, přišel jsi a…

Láska vyhání strach, který počítá s trestem

Bůh je láska (Z prvního listu svatého apoštola Jana 4,17-21) 17V tom záleží vyvrcholení lásky v nás, že s radostnou důvěrou očekáváme den soudu, protože jaký je Kristus, takoví jsme i my zde na světě. 18Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá…

Král spí...

"Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí. Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali. Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých. Jistě jde hledat…

Od problému k daru sexuality

Nebyli jste na jumpu? Přednáška o sexualitě určená spíše pro mladší, ale ani starším neublíží... :-) Poslechněte si více v přednášce P. Vojtěcha Kodeta, která zazněla v červenci 2017 na táboře JUMP ML v Kostelním Vydří. Převzato z http://www…

Jak dojde ke změně

„Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“ 1. Mojžíšova 32:27 Ke změně dochází díky odhodlání. Když Jákob pochopil, že zápasí s Božím andělem, řekl: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš“ (1. Mojžíšova 32:27). To je to, co je potřeba – odhodlání. Jákob byl…

Zkouška jako příležitost očistit svoji lásku

Z kázání P. V. Kodeta při letošní konferenci v Brně na text Mt 9,1-8: "...Každý z nás prožije v životě situace, které by si sám dobrovolně nevybral...Jsou věci těžké, bolavé a nepochopitelné... a přesto když náš Bůh dovolí, aby se v životě člověka…

Novéna odevzdanosti (na 31 dní)

Novéna je rozdělena do 31 částí, a je tak možné se ji modlit během celého měsíce. 1.den Proč se tak neustále znepokojujete a staráte? Přenechejte mi starost o své záležitosti a všechno se uklidní. Říkám vám popravdě, že se vyřeší všechny spletité…

Bez utrpení není pochopení

"Kdyby nás Bůh nenechal trpět, prošli bychom životem a zcela nic bychom nepochopili." Myšlenka převzata z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Duchu svatý, uzdrav

Duchu svatý, na přímluvu Královny letnic uzdrav mou mysl od nerozvážnosti, neznalosti, zapomnětlivosti, tvrdosti, předsudků, omylů a zkaženosti a vzbuď ve všem Moudrost – Ježíše Krista, který je Pravda. uzdrav moji citlivost od lhostejnosti,…

Břemena

"Bůh dává nejtěžší břemena těm, kteří je dokážou unést." Tak si někdy říkám, jestli mi ten batoh s někým nevyměnil.Přece musí vidět, že na některý zavazadla nemám svaly...Možná zatím jenom trpělivě čeká, až získám větší kondičku?A ne, že já bych si…

Začít znovu

"Každý den je nový začátek." ... a zvlášť každá svátost smíření... Myšlenka na dnešní den převzata z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Zakopnutí

"Někdy prostě zakopneš, protože tam dole je něco,co potřebuješ najít." Převzato z facebookového profilu časopisu IN!

« Novější 1 2 3 4 8 15 21 28 Starší »