JzJ

JzJ / Jana Balcarová

Bůh neopustí svoje věrné

Po mnoha letech stále aktuální... Ať jako sv. Jan Nepomucký dokážeme být těmi dobrými ovcemi a nenecháme se zastrašit vlky, kteří řádí bohužel i v církvi... Sv. Jene Nepomucký,…

Čisté srdce

Pane, oděj naše oči svým světlem a naše tělo svou chutí k životu. Obleč minulost do svého milosrdenství a přítomnost do svého pokoje. Daruj věčnost všemu nejkrásnějšímu, co nosíme…

Láska vyhání strach, který počítá s trestem

Bůh je láska (Z prvního listu svatého apoštola Jana 4,17-21) 17V tom záleží vyvrcholení lásky v nás, že s radostnou důvěrou očekáváme den soudu, protože jaký je Kristus, takoví…

Král spí...

"Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí. Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od…

Od problému k daru sexuality

Nebyli jste na jumpu? Přednáška o sexualitě určená spíše pro mladší, ale ani starším neublíží... :-) Poslechněte si více v přednášce P. Vojtěcha Kodeta, která zazněla v červenci…

Jak dojde ke změně

„Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“ 1. Mojžíšova 32:27 Ke změně dochází díky odhodlání. Když Jákob pochopil, že zápasí s Božím andělem, řekl: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš“ (1…

Zkouška jako příležitost očistit svoji lásku

Z kázání P. V. Kodeta při letošní konferenci v Brně na text Mt 9,1-8: "...Každý z nás prožije v životě situace, které by si sám dobrovolně nevybral...Jsou věci těžké, bolavé a…

Novéna odevzdanosti (na 31 dní)

Novéna je rozdělena do 31 částí, a je tak možné se ji modlit během celého měsíce. 1.den Proč se tak neustále znepokojujete a staráte? Přenechejte mi starost o své záležitosti a…

Bez utrpení není pochopení

"Kdyby nás Bůh nenechal trpět, prošli bychom životem a zcela nic bychom nepochopili." Myšlenka převzata z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Duchu svatý, uzdrav

Duchu svatý, na přímluvu Královny letnic uzdrav mou mysl od nerozvážnosti, neznalosti, zapomnětlivosti, tvrdosti, předsudků, omylů a zkaženosti a vzbuď ve všem Moudrost – Ježíše…

Břemena

"Bůh dává nejtěžší břemena těm, kteří je dokážou unést." Tak si někdy říkám, jestli mi ten batoh s někým nevyměnil.Přece musí vidět, že na některý zavazadla nemám svaly...Možná…

Začít znovu

"Každý den je nový začátek." ... a zvlášť každá svátost smíření... Myšlenka na dnešní den převzata z facebookového profilu "Vždy s Bohem"