Andrea Hýblová (Neposeda)

Boží péče (a zároveň i pověření nezadržovat si ji jen pro sebe) mě dnes až dojala.

"Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli těšit druhé v jakémkoli soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás. Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista dostává všestranné útěchy."

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti