CHTÍT SE ZALÍBIT VŠEM: Když král Šalomoun zestárnul, svedly mu jeho ženy srdce k cizím bohům, takže už nebylo úplně oddáno Hospodinu, jeho Bohu. Šalomoun ctil Astartu, bohyni Sidoňanů, a Milkoma, ohavnou modlu Ammonitů. Vystavěl Šalomoun obětní výšinu Kemošovi, ohavné modle Moabitů a Molochovi, ohavné modle Ammonitů. Udělal tak kvůli všem svým ženám cizinkám, které pálily kadidlo a obětovaly svým bohům" (1 Král 11,4-13). ===) Chtít být za dobře se všemi a sdílet jejich styl života nemusí také skončit dobře. Sv. Pavel se chtěl stát pro všechny vším, aby zachránil alespoň některé, ale vždy… Zobrazit více

CHTÍT SE ZALÍBIT VŠEM: Když král Šalomoun zestárnul, svedly mu jeho ženy srdce k cizím bohům, takže už nebylo úplně oddáno Hospodinu, jeho Bohu. Šalomoun ctil Astartu, bohyni Sidoňanů, a Milkoma, ohavnou modlu Ammonitů. Vystavěl Šalomoun obětní výšinu Kemošovi, ohavné modle Moabitů a Molochovi, ohavné modle Ammonitů. Udělal tak kvůli všem svým ženám cizinkám, které pálily kadidlo a obětovaly svým bohům" (1 Král 11,4-13). ===) Chtít být za dobře se všemi a sdílet jejich styl života nemusí také skončit dobře. Sv. Pavel se chtěl stát pro všechny vším, aby zachránil alespoň některé, ale vždy zůstal věren Bohu Ježíše Krista. To je "jeho" odpověď pro mě, když zvažuji, kam až mohu zajít při mé (leckdy nabubřelé) snaze o vnášení evangelia do míst, která mu jsou vzdálená. Duchu svatý, veď mě!

Ferenc

Mě zaujal ten kontrast mezi těmito pohankami a Syrofeničankou, která byla v evangeliu. Pohanky svedly moudrého krále. Pohanka v evangeliu má víc víry a pokory jak farizeové. To je výzva pro mě. Být jako ta Syrofeničanka.

Andrea Hýblová (Neposeda)

jo, to je také pravda!

Zobrazit 2 komentáře »

O tom, jak se studuje v Římě aneb proč je nás letos jen šest v Praze

Napsat komentář »

Rozhodnuto: k výročí zvolení papeže Františka vyvěsíme na naši webovou stránku exhortaci Evangelii gaudium. (takže za měsíc)

http://www.paulinky.cz/Knihovnicka

Napsat komentář »

LÉPE ZAČÍT PREVENCÍ NEŽ ZADRŽOVAT V SOBĚ: Ježíš řekl: "I vy jste tak nechápaví? Nerozumíte, že člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí?... "Co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje" (Mk 7,14-23) ===) Snažila jsem se na to myslet po celý den. Ale pak mě u zpytování napadlo,že spousta podnětů z venku (bulvární článek na webu, fotky vystavených časopisů, pozornost… Zobrazit více

LÉPE ZAČÍT PREVENCÍ NEŽ ZADRŽOVAT V SOBĚ: Ježíš řekl: "I vy jste tak nechápaví? Nerozumíte, že člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí?... "Co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje" (Mk 7,14-23) ===) Snažila jsem se na to myslet po celý den. Ale pak mě u zpytování napadlo,že spousta podnětů z venku (bulvární článek na webu, fotky vystavených časopisů, pozornost věnovaná řeči frajírků,pomlouvačů a závistivců, falešníků...) už napomáhají tomu, co se pak následně v mém nitru a myšlenkách usadí a následně to chce ven.

Napsat komentář »

Evidentní nerozhodnost dnešních mladých lidí není způsobená jejich neschopností – člověk je v základě stále stejný – , ale objektivním stavem společnosti, totiž že jim nenabízí to, co by stálo za to, aby pro to člověk nasadil život. Mezi naší svobodnou vůlí a objektem volby je vztah jakési oboustranné podmíněnosti. Jestliže z jedné strany každou volbu předchází ochota volit, bez níž nenajdu, co bych měl volit, tak z druhé strany platí také to, že vůle se aktivuje k úkonu skrze svůj předmět. Nemá-li naše vůle co volit, rozpačitě zeje do prázdna, neví co se sebou. Člověk, aby se odvážil k… Zobrazit více

Evidentní nerozhodnost dnešních mladých lidí není způsobená jejich neschopností – člověk je v základě stále stejný – , ale objektivním stavem společnosti, totiž že jim nenabízí to, co by stálo za to, aby pro to člověk nasadil život. Mezi naší svobodnou vůlí a objektem volby je vztah jakési oboustranné podmíněnosti. Jestliže z jedné strany každou volbu předchází ochota volit, bez níž nenajdu, co bych měl volit, tak z druhé strany platí také to, že vůle se aktivuje k úkonu skrze svůj předmět. Nemá-li naše vůle co volit, rozpačitě zeje do prázdna, neví co se sebou. Člověk, aby se odvážil k životní volbě, potřebuje najít něco, co je důležitější a větší než jeho vlastní život.... Celý rozhovor Spirituál školy: Povolání je nezasloužený dar http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/2670-spiritual-skoly

Ester-Michael

myslím, že celý rozhovor stojí za to, mě tam třeba oslovily úplně jiný věci.... Díky za ten odkaz.

Zobrazit 1 komentář »

PROTIKLADY: Služebníci, kteří chodí před tebou celým svým srdce a kteří volají a povznáší svou modlitbu k tobě... (srov. 1 Král 8,22-23.27-30) X Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě (Mk 7,1-13). A tak jedni služebníci žasnou nad tím, že by Bůh mohl přebývat mezi lidem a ti druzí v Ježíši nepoznají, že je to Boží Syn. A já?!

Napsat komentář »

Video k dnešní památce P.M.Lurdské...

MarunKa1

Pěkné :-)

amperijas

dobrý jak se máte já dobře co dělate já ted odpočívám

Zobrazit 2 komentáře »

(pokračování meditace od fotky: https://www.signaly.cz/fotky/58859/1495918#photo-detail

Dnes jsem od rána myslela na mnoho lidí, kteří nám píší v různých záležitostech. Někdy se zdá, že modlitby jsou k ničemu, jenže jde o to vytrvat ve víře, naději a lásce a stále nosit=předkládat. A tak stále ve svých dlaních pozvedám k Bohu své přátele i neznámé lidi a prosím ho, ať se jich dotkne. Odpoledne při cestě od lékaře jsem se modlila i za zcela neznámé, které mi Pán v tu chvíli "předložil před můj zrak" na nájezdu na Barrandovský most...

Napsat komentář »
Napsat komentář »
Napsat komentář »

ZE TMY VEN: "Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí" (Iz 58,7-10). ===) Nebylo to jen jednou, kdy jsem v nějaké "depce" přestala koukat jen na své trable a rozebírat svá bebíčka, ale rozhlédla se okolo a napjala síly (psychické a třeba i fyzické) ku pomoci druhým, kteří to fakt potřebovali. Jak zvláštní, hned mi bylo lépe. Co to takhle příště zase zkusit?!

Napsat komentář »
Napsat komentář »

Zatímco v ČR slavíme 20 let, tak naše sestry v Ugandě už 50!!! A pak že je Afrika pozadu!

Napsat komentář »
theofila

Tož se za nás modlete, aspoň tento týden...

Krasnazena

Tak, tak. My jdeme s manželem na večeři. A pokusíme se napsat si vzájemně milostný dopis. Po 17 letech!

Andrea Hýblová (Neposeda)

modlíme se za manžele docela často, nemáte to jednoduché!

Krasnazena

Ale bývají i nádherné chvíle. A člověk má pořád nastavené zrcadlo.

Zobrazit 4 komentáře »

OTÁZKA NA TĚLO: "V Gibeonu se v noci ve snu zjevil Šalomounovi Hospodin. Bůh pravil: Žádej si, co bych ti měl dát" (1 Král 3,4-13). Tak tuhle otázku často klade i Ježíš lidem kolem sebe. Zde je položena králi (chtít, aby se tak dnes ptali politici a ředitelé...!). Je ovšem položena i nám všem. Bůh chce obdarovat každého. Největším darem je jeho Syn. Pane, chci tě dnes přijmout a žádat ve shodě s tebou o vše, co mi Otec chce dát. Amen.

Napsat komentář »

ŽENSKÉ ZBRANĚ: "Herodias proto na něj zanevřela a nejraději by ho připravila o život, ale nemohla... Naskytla se vhodná chvíle, když Herodes na své narozeniny vystrojil hostinu svým hodnostářům, důstojníkům a významným lidem z Galileje. Vstoupila tam i dcera té Herodiady a tančila....zeptala se matky: Co bych si měla žádat? Ta odpověděla: Hlavu Jana Křtitele (Mk 6,14-29). ==) Tenhle úryvek mne často uvede do zpytování, o co usiluji svou ženskou taktikou?! Co v sobě nosím za neodpuštění, která si žádají odvetu? Dnes už nejsem tak záludná, ale stále vytahuji své ženské zbraně místo abych je… Zobrazit více

ŽENSKÉ ZBRANĚ: "Herodias proto na něj zanevřela a nejraději by ho připravila o život, ale nemohla... Naskytla se vhodná chvíle, když Herodes na své narozeniny vystrojil hostinu svým hodnostářům, důstojníkům a významným lidem z Galileje. Vstoupila tam i dcera té Herodiady a tančila....zeptala se matky: Co bych si měla žádat? Ta odpověděla: Hlavu Jana Křtitele (Mk 6,14-29). ==) Tenhle úryvek mne často uvede do zpytování, o co usiluji svou ženskou taktikou?! Co v sobě nosím za neodpuštění, která si žádají odvetu? Dnes už nejsem tak záludná, ale stále vytahuji své ženské zbraně místo abych je používala jako dary od Pána pro to, aby svět byl kreativnější a něžnější... Maria, ženo něžnosti a nevinnosti, chraň mé srdce i mysl.

Andrea Hýblová (Neposeda)

E-M, mluvím tu vždy o sobě, všechna ta rozjímání se týkají mě. To jen tak, že to zevšeobecňuju. A já jsem fakt zjistila, že umím být mrcha. A protože to vím, dávám si o to větší pozor, abych se tomu vyvarovala.

Ester-Michael

když použiješ "ženská" (taktika atd.), tak to je podle mě zevšeobecnění....

dobře, beru to na vědomí, že to bylo myšlený jinak.... Díky.

Zobrazit 7 komentářů »

Těší nás, že zájem je docela velký. Takže naše nabídka stále trvá (až do dokončení zásob knih). Někomu se zdálo, že 200 Kč je moc. K tomu dodávám, že balíček knih, který je pro každého nachystán, má minimálně 20 ks!

http://www.paulinky.cz/clanky/Knihy-do-tomboly.html

Renata Svobodová

Tak jsem nevyhrála žádnou knihu od Paulínek, ale od Marka Orka Váchy, kterou jsem sice četla, ale nevlastním ji. :) Taky dobrý. :)

Andrea Hýblová (Neposeda)

:-) asi se máš u nás zastavit...

Zobrazit 7 komentářů »

JAKO SVĚDKOVÉ JEHOVOVI?! "Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou" (Mk 6,7-13). Občas slyším narážky na to, že když s další sestrou vyrážíme na akci s knihami, s přednáškou atd., že jsme jako jehovistky. Jasně, mohla bych spoustu věcí dělat sama. A leccos by šlo rychleji a možná by mi mnoho věcí šlo i lépe. Jenže tam, kde jsou dva, tam je Ježíš uprostřed. A kde jsou dva (a více) a snaží se navzájem si prokazovat úctu, přijímat nedostatky druhého, oceňovat jeho dary a dávat mu prostor, tam je i beze slov o lásce a Ježíši zřejmé, že jde o důvěryhodné svědectví. Copak druzí… Zobrazit více

JAKO SVĚDKOVÉ JEHOVOVI?! "Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou" (Mk 6,7-13). Občas slyším narážky na to, že když s další sestrou vyrážíme na akci s knihami, s přednáškou atd., že jsme jako jehovistky. Jasně, mohla bych spoustu věcí dělat sama. A leccos by šlo rychleji a možná by mi mnoho věcí šlo i lépe. Jenže tam, kde jsou dva, tam je Ježíš uprostřed. A kde jsou dva (a více) a snaží se navzájem si prokazovat úctu, přijímat nedostatky druhého, oceňovat jeho dary a dávat mu prostor, tam je i beze slov o lásce a Ježíši zřejmé, že jde o důvěryhodné svědectví. Copak druzí netouží po takovém životě pochopení a úcty, umění darovat svůj čas, vyslechnout a podat ruku. Ano, chci kráčet tímto světem jako ta, která se jeho evangelium snaží žít v každém okamžiku a nejen "na pódiu".

Napsat komentář »
Napsat komentář »