Neposeda

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

(pokračování meditace od fotky: https://www.signaly.cz/fotky/58859/1495918#photo-detail

Dnes jsem od rána myslela na mnoho lidí, kteří nám píší v různých záležitostech. Někdy se zdá, že modlitby jsou k ničemu, jenže jde o to vytrvat ve víře, naději a lásce a stále nosit=předkládat. A tak stále ve svých dlaních pozvedám k Bohu své přátele i neznámé lidi a prosím ho, ať se jich dotkne. Odpoledne při cestě od lékaře jsem se modlila i za zcela neznámé, které mi Pán v tu chvíli "předložil před můj zrak" na nájezdu na Barrandovský most...

Napsat komentář »