Neposeda

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

CHTÍT SE ZALÍBIT VŠEM: Když král Šalomoun zestárnul, svedly mu jeho ženy srdce k cizím bohům, takže už nebylo úplně oddáno Hospodinu, jeho Bohu. Šalomoun ctil Astartu, bohyni Sidoňanů, a Milkoma, ohavnou modlu Ammonitů. Vystavěl Šalomoun obětní výšinu Kemošovi, ohavné modle Moabitů a Molochovi, ohavné modle Ammonitů. Udělal tak kvůli všem svým ženám cizinkám, které pálily kadidlo a obětovaly svým bohům" (1 Král 11,4-13). ===) Chtít být za dobře se všemi a sdílet jejich styl života nemusí také skončit dobře. Sv. Pavel se chtěl stát pro všechny vším, aby zachránil alespoň některé, ale vždy… Zobrazit více

CHTÍT SE ZALÍBIT VŠEM: Když král Šalomoun zestárnul, svedly mu jeho ženy srdce k cizím bohům, takže už nebylo úplně oddáno Hospodinu, jeho Bohu. Šalomoun ctil Astartu, bohyni Sidoňanů, a Milkoma, ohavnou modlu Ammonitů. Vystavěl Šalomoun obětní výšinu Kemošovi, ohavné modle Moabitů a Molochovi, ohavné modle Ammonitů. Udělal tak kvůli všem svým ženám cizinkám, které pálily kadidlo a obětovaly svým bohům" (1 Král 11,4-13). ===) Chtít být za dobře se všemi a sdílet jejich styl života nemusí také skončit dobře. Sv. Pavel se chtěl stát pro všechny vším, aby zachránil alespoň některé, ale vždy zůstal věren Bohu Ježíše Krista. To je "jeho" odpověď pro mě, když zvažuji, kam až mohu zajít při mé (leckdy nabubřelé) snaze o vnášení evangelia do míst, která mu jsou vzdálená. Duchu svatý, veď mě!

Ferenc

Mě zaujal ten kontrast mezi těmito pohankami a Syrofeničankou, která byla v evangeliu. Pohanky svedly moudrého krále. Pohanka v evangeliu má víc víry a pokory jak farizeové. To je výzva pro mě. Být jako ta Syrofeničanka.

Neposeda

jo, to je také pravda!

Zobrazit 2 komentáře »