Neposeda

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

PROTIKLADY: Služebníci, kteří chodí před tebou celým svým srdce a kteří volají a povznáší svou modlitbu k tobě... (srov. 1 Král 8,22-23.27-30) X Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě (Mk 7,1-13). A tak jedni služebníci žasnou nad tím, že by Bůh mohl přebývat mezi lidem a ti druzí v Ježíši nepoznají, že je to Boží Syn. A já?!

Napsat komentář »