Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti

PŘEDKLÁDAT VYTRVALE: "A všude, kam přišel do některé vsi nebo města nebo dvorce, kladli nemocné na volné prostranství a prosili ho, aby se směli dotknout aspoň střapce jeho šatů. A všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdraveni" (Mk 6,53-56) ==) od oněch nemocných se nečekala víra, ale kdo je k němu přinášel, nějakou mít musel, proč by se jinak pachtil (stejně tak musel mít lásku k bližnímu a vlastně i naději, že to má smysl). Dnes jsem od rána myslela na mnoho lidí, kteří ... Nevejde se sem všechno,

Přidala Neposeda