"Pamatujte, že Duch svatý je vám vždy k dispozici."