Myšlení mé jest že Bůh již všel se mnou v novou smlouvu, že již byla přikročila smrt toho, jenž činil kšaft ( podle Kralické Bible Šestidílné.)