Letošní rok
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

S důvěrou do 20.týdne poutního.

Marie Kuříková (Marijanka)

Tak nevím, jestli ten text. neměl byt trochu jinak. Pokud vím, poutní svátky mají Židé, ale jen 3. 😊

Andrea Hýblová (Neposeda)

To je tím,že to všechno smolim v mobilu. Postni doba je však pouti ke vzkříšení, takže proč by ne:-)

Zobrazit 2 komentáře »

Zastavila jsem se u slova "zavázat" v 1.čtení sobotní liturgie (Dt 26,16-19). Na první poslech/čtení mi zní divně až násilně: někdo mě k něčemu zavazuje, já se zavazuji druhému... Nejsem horolezec, ale zdá se mi, že by to šlo přirovnat k tomuto: být na laně, být zavázaná, uvázaná s někým druhým, komu důvěřuji a ke skále... To je jistota, že i když šlápnu vedle, neslítnu. Zavázání se je tedy rozhodnutí vzájemného spolehnutí se, že druhý dodrží, co slíbil. A že ten druhý, protože je Skála, mě podrží před pádem do smrti.

"Zavázal jsi dnes Hospodina k prohlášení, že bude tvým Bohem, když budeš… Zobrazit více

Zastavila jsem se u slova "zavázat" v 1.čtení sobotní liturgie (Dt 26,16-19). Na první poslech/čtení mi zní divně až násilně: někdo mě k něčemu zavazuje, já se zavazuji druhému... Nejsem horolezec, ale zdá se mi, že by to šlo přirovnat k tomuto: být na laně, být zavázaná, uvázaná s někým druhým, komu důvěřuji a ke skále... To je jistota, že i když šlápnu vedle, neslítnu. Zavázání se je tedy rozhodnutí vzájemného spolehnutí se, že druhý dodrží, co slíbil. A že ten druhý, protože je Skála, mě podrží před pádem do smrti.

"Zavázal jsi dnes Hospodina k prohlášení, že bude tvým Bohem, když budeš chodit po jeho cestách, když budeš zachovávat jeho nařízení, příkazy a ustanovení a když ho budeš poslouchat. A Hospodin tě dnes zavázal, že mu chceš být zvláštním lidem, jak ti slíbil, když budeš zachovávat všechny jeho příkazy."

Napsat komentář »

To dnešní evangelium není sladký bonbonek, mnozí asi máme zkusenost, ze se nesplnilo to, oč jsme dlouho prosili. I mě se to stalo. A kdyz jsem s vycitkou hledala důvod, proč to tedy Pán slibuje, dostalo se mi odpovědi (pro me byla dostačující, zrejme si však musí každý vyžádat tu svou odpověď- ale bez ocekavani, jak bude znít.)

Dostanete odpověď, naleznete řešení, otevře se vám pochopení, dostane se vám Božího světla a naleznete pokoj u dveří, o kterých jste doposud nevěděli.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo… Zobrazit více

To dnešní evangelium není sladký bonbonek, mnozí asi máme zkusenost, ze se nesplnilo to, oč jsme dlouho prosili. I mě se to stalo. A kdyz jsem s vycitkou hledala důvod, proč to tedy Pán slibuje, dostalo se mi odpovědi (pro me byla dostačující, zrejme si však musí každý vyžádat tu svou odpověď- ale bez ocekavani, jak bude znít.)

Dostanete odpověď, naleznete řešení, otevře se vám pochopení, dostane se vám Božího světla a naleznete pokoj u dveří, o kterých jste doposud nevěděli.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. ..."

Napsat komentář »

Ninivští měli 40 dní. To my máme jistě víc. Tedy, kdo z nás ví, kolik mu zbývá dní? Jonáš 3 dny procházel městem, a lidé se "chytli". Ježíš byl ponořen ve smrti na 3 dny a vstal z mrtvých a prochází teď našimi životy. A my, a já?
(Jonáše v Liberci nemáme, jen Neptuna na náměstí.)

Jonáš začal procházet městem první den a volal: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno!“ Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli se do žínic, velcí i malí.

Napsat komentář »

Ne pro množství slov, ale pro "množství důvěry" přijme Pán naše sepjaté ruce (znamení pokory) a modlitby do nich vložené.
Pokud Bůh hned neodpovídá, jak si přejeme, neznamená to, že neslyší. Má jiný čas a/nebo jiné řešení.

"Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov...Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte."

Celé úterní evangelium s modlitbou Otčenáš: Mt 6,7-15

Napsat komentář »

DŘÍVE NEŽ ODPOVÍŠ, NECHEJ SI PORADIT. Přibliž se k Světlu, které jediné může skutečně prozářit tvou temnou cestu. (V modlitbě za pár nových známých "tváří" z Liberce, kteří již po Cestě kráčí.)

Řekl jim. „A za koho mě pokládáte vy?“
Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“
Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec.

Celé pondělní evangelium Mt 16,13-19

Napsat komentář »

Modlitba pro 1.neděli postní.

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost,
abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce;
prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme
do tajemství Kristova vykupitelského díla
a stále opravdověji z něho žijeme.
Na fotce můj oblíbený motiv "ecce homo".

Napsat komentář »

Když nasleduji Ježíše a zvu ho do mého "doma", může se setkávat skrze mne s mnoha "hříšníky". Když se nechávám pozvat k Němu, beru své přátele a blízké s sebou.

„Pojď za mnou!“ Lévi nechal všeho, vstal a šel za ním. Ve svém domě pak mu vystrojil velkou hostinu. Spolu s nimi bylo u stolu celé množství celníků a jiných lidí.

Napsat komentář »

Vánoce v době postní. Aneb dnes uvítáme Ježíše na skoro svatebním veselí při setkání mých příbuzných po mém návratu.(Nic o době postní nevědí, ale už ví, že zítra "nebudu mlsat".) Křesťanství staví člověka nad zákon, je-li dodržován zákon lásky. V tom je můj Bůh úplně luxusní.

Ježíš jim odpověděl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom se budou postit.“
(Celé dnešní evangelium : Mt 9,14-15)

Napsat komentář »

Často není třeba nic dodávat, i přes tisíciletí Slovo Boží mluví jasně.

"Předkládám ti život, nebo smrt, požehnání, nebo kletbu. Vyvol si život, abys žil ty a tvoje potomstvo. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej jeho hlas a lni k němu, neboť jen tak budeš žít..."
Celé první čtení: Dt 30,15-20

soIipso

" i přes tisíciletí Slovo Boží mluví jasně."

- Stejně jasně ovšem mluví i pár set let staré Magisterium papežů a koncilů.
Proč tedy Boží slovo neodmítnout s poukazem na to, že nežijeme ve starověku, když Magisterium odmítáte s tím, že nežijeme ve středověku?

Zobrazit 1 komentář »

Doba postní. Letos se nebudu namáhat s vymýšlením předsevzetí, co každý den přinese, ponesu s Pánem. (Dobře, čokoláda bude omezena jen pro případ migrény a neděle.)
A jako četbu (s aplikací tam, kde se mě to týká) si beru "na cestu" Fratelli tutti.

– upraveno
soIipso

Číst Fratelli tutti - Bylo by krásné, kdybyste si dělala si výpisky myšlenek osvěžujících duchovní život a po Velikonocích je tu zveřejnila.

soIipso

@ObiSkyWalker: Dík. Výzvy typu "Zapomeň, co znáš. Vypni rozum. Dej zapravdu papežovi, když tak hezky prosí" mě ale neuspokojují. I papež, pokud chce, abych něco považoval za pravdivé, mě musí přesvědčit. Toho u mě nejsnáze dosáhne nezpochybnitelnými argumenty.
V Raškově zamyšlení je nenalézám. Proto dál spoléhám na Neposedu.

Zobrazit 3 komentáře »

Pražáci vědí, odkud je toto foceno. Prostě okénko ve zdi u židovského hřbitova na Praze 1. Posílala jsem sestrám do USA, že tudy běžné chodím... Jedna reagovala takto: "Wow.. I love the symbolism of the cross and the Jewish cemetery... because, yes they are saved by Jesus too." Nikdy se mi to takhle nepropojilo. Člověk musí do Ameriky, aby nahlédl věci nově.

JiKu

Co se týče židů, souhlasím s tím, že žádná zaslíbení, která jim Bůh dal, neodvolal a plní. I já je chápu jako vyvolený národ.

Ale přece věčná spása mezi ta zaslíbení nepatří.

maxmilianrex

Možná je dobré položit si otázku jakéže to zaslíbení bylo. Když pominu zaslíbení, pozemská /dobrý život, rozmnožení jako písku v moři..../ tak zaslíbení která se týká spasení je to, že přijde Mesiáš a že bude z Davidova rodu. Jak ale víme, tak Mesiáš "do vlastního přišel a vlastní ho nepřijali" a víme že stavitelé odmítli nárožní kámen a nebo třeba že sv. Pavel by byl raději proklet, jen aby židé přijali evangelium a bili zachráněni. Na první apoštolské cestě v Pisidii sv. Pavel říká židům jasně, že pokud nepřijmou evangelium, pak sami sebe odsuzují ke ztrátě věčného života,.. atd. Zaslíbení, které židé, respektive israelité dostali neříká, že přijdou do nebe, ale že z jejich středu povstane Mesiáš

Zobrazit 15 komentářů »

Pred rokem jsem pro spolužáky z jazykového kurzu udělala krátké video o Valentýnovi. Až na jednoho kněze, nikdo nevěděl, proč a co se slaví. Ani lektorka. Vy to víte, ne?

https://youtu.be/LbOiVUa6loI

Napsat komentář »

Masopustní neděle (poslední před postním obdobím, 6. v mezidobí)

Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce; dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem.

Napsat komentář »

NEJSME VE VÝPRODEJI!

Hospodin Bůh zavolal na člověka a řekl mu: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl.“

Bůh s naší nahotou (nemyslí se zrovna jen ta fyzická) nemá problém. To my se ukrýváme. A přesto přiznat naši obnaženost je ten nejlepší krok, jak se nechat Bohem zahrnout péčí a dokonce přidat i "šperky".

Napsat komentář »

Bůh otevírá člověka nové životu, ďábel lstí člověka uzavírá.
Žena (člověk) se nechává svést falešným hlasem a vábivým vzhledem. Ježíš uzdravuje schopnost naslouchat a ptát se, komunikovat s Bohem.

Had nato ženě: „Ne, nezemřete. Naopak, Bůh ví, že kdybyste z něho jedli, otevřou se vaše oči a budete jako Bůh poznávat dobro i zlo.“ Žena viděla, že (ovoce) stromu je chutné k jídlu, vábné na pohled, lákavé pro poznání moudrosti, a proto si z něho utrhla...

Vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: „Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“ A hned se mu… Zobrazit více

Bůh otevírá člověka nové životu, ďábel lstí člověka uzavírá.
Žena (člověk) se nechává svést falešným hlasem a vábivým vzhledem. Ježíš uzdravuje schopnost naslouchat a ptát se, komunikovat s Bohem.

Had nato ženě: „Ne, nezemřete. Naopak, Bůh ví, že kdybyste z něho jedli, otevřou se vaše oči a budete jako Bůh poznávat dobro i zlo.“ Žena viděla, že (ovoce) stromu je chutné k jídlu, vábné na pohled, lákavé pro poznání moudrosti, a proto si z něho utrhla...

Vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: „Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“ A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk

Napsat komentář »

Naše zakladatelka Tekla Merlo sestrám, které vysílala na misie, říkala: "Setkáme se před svatostánkem."
A JE TO TAK. I NA DÁLKU JSEM SPOJENA S DALŠÍMI SESTRAMI. Díky časovému posunu, když ony jdou pozdravit Pána před usnutím, já už je "potkávám" při mé ranní modlitbě.

Napsat komentář »

Modlitba nad dary v den památky PM lurdské hezky ukazuje, jaká je naše víra katolická.

Přijmi, Bože, modlitby a dary svého lidu a dej nám ducha pravé zbožnosti, aby na přímluvu Rodičky tvého Syna naše účast na této oběti
přinesla pro každého z nás svůj užitek a naše prosby nezůstaly nevyslyšeny.

Napsat komentář »

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu.

Marta měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou?

Tomu slovu záleží na nás, ne co (ne)dělají druzí, ale abychom se těšili v jeho blízkosti, aby nás živilo.

ANKETA: čtete pravidelně Písmo? Pokud ano, jak dlouho bylo třeba to "trénovat" a změnilo se něco?

Napsat komentář »
  • 1
  • 2