Andrea Hýblová (Neposeda)

DŘÍVE NEŽ ODPOVÍŠ, NECHEJ SI PORADIT. Přibliž se k Světlu, které jediné může skutečně prozářit tvou temnou cestu. (V modlitbě za pár nových známých "tváří" z Liberce, kteří již po Cestě kráčí.)

Řekl jim. „A za koho mě pokládáte vy?“
Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“
Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec.

Celé pondělní evangelium Mt 16,13-19

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti