Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Žuch

Žuch / Vladimír Filip Michael Šubrt / 51 let

Uživateli Žuch se líbí článek Nestačí působit zdáním dobrého a čestného člověka.
Uživateli Žuch se líbí článek O čajovnách.
Uživateli Žuch se líbí článek Žiju!!!.
Uživateli Žuch se líbí článek Pokora srdce.
Uživateli Žuch se líbí článek Blaze kamarádce.
Uživateli Žuch se líbí článek 25.7.2019.
Uživateli Žuch se líbí článek Proč do kostela, proč se vůbec modlit?.
Uživateli Žuch se líbí článek Na Eliášovi bylo „vidět“, že jeho Bůh je Bůh živý.
Uživateli Žuch se líbí článek Na Letnice roku devět (tehdy a nyní).
Uživateli Žuch se líbí článek Samota v utrpení.
Uživateli Žuch se líbí článek Pošta pro Holuba od psycho-kat ..ženy.
Uživateli Žuch se líbí článek Křemen.
Uživateli Žuch se líbí článek 9.5.2019.
Uživateli Žuch se líbí článek Šmudlínci pod Božím stolem aneb dětská teologie v kostce.
Uživateli Žuch se líbí článek Duha.
Uživateli Žuch se líbí článek Svatý proti své vůli - sv. Porfýrios.
Uživateli Žuch se líbí článek Křížová cesta 2019.
Uživateli Žuch se líbí článek Paradoxy (ne)víry.
Uživateli Žuch se líbí článek Za kulturou.
Uživateli Žuch se líbí článek Proč budou v nebi samí Kryštofové.
Uživateli Žuch se líbí článek Na sklonku života.
Uživateli Žuch se líbí článek Když neumíš, tak přidej!.
Uživateli Žuch se líbí článek 14.12.2018.
Uživateli Žuch se líbí článek Nepravý čas a pravý čas.
Uživateli Žuch se líbí článek Jak ke mě přišel Ježíš.
Uživateli Žuch se líbí článek @Hippy: Křesťanský život nejede na jedné vlně.
Uživateli Žuch se líbí článek Starec Paisij Svatohorský.
Uživateli Žuch se líbí článek O utrpení Božího a mého syna.
Uživateli Žuch se líbí článek Služba chudým má přednost přede vším.
Uživateli Žuch se líbí článek otázky z mlhy.
Uživateli Žuch se líbí článek Letošní první hodiny.
Uživateli Žuch se líbí článek Reflexe vlastního morálního jednání.
Uživateli Žuch se líbí článek 21.8.2018.
Uživateli Žuch se líbí článek 20.8.2018.
Uživateli Žuch se líbí článek Víkendové notičky.
Uživateli Žuch se líbí článek Babylón.
Uživateli Žuch se líbí článek Konec.
Uživateli Žuch se líbí článek Posmívání svatého Antonína.
Uživateli Žuch se líbí článek Ach, ty krutý, zlý a špatný světe..
Uživateli Žuch se líbí článek Nemoc jako příležitost k duchovnímu růstu.
Uživateli Žuch se líbí článek Svatá Trojice.
Uživateli Žuch se líbí článek Dobro a zlo (křesťanský rap).
Uživateli Žuch se líbí článek Ohlédnutí Pražská defenestrace 23.5.1618.
Uživateli Žuch se líbí článek 7. týden v mezidobí (B).
Žuch se nyní i zde přátelí s uživatelkou Klotylda.
Uživateli Žuch se líbí článek Velikonoce v realitě.
Uživateli Žuch se líbí článek Malování při adoraci.
Uživateli Žuch se líbí článek Láska, modlitba, příklad.
Uživateli Žuch se líbí článek Checklist aneb pomůcka k přípravě na svátost smíření.
Uživateli Žuch se líbí článek A přece půjdeš ke zpovědi.
Žuch

Máme před sebou celou věčnost, ale máme velmi málo času, abychom se na ni připravili.
(Gabriela Mistral, Světlo 11/1998, str. 7)

Žuch

Často zapomínáme, že cesta z vrcholu na další vrchol vede skrze údolí, jen máme-li štěstí, je to hřebenovka...

Žuch

Lidé stavějí příliš mnoho zdí
a málo mostů.

Dominik Georg Pire (Světlo 43/1997, str.11)

Žuch

Aby byl někdo nevěřící,
úplně stačí být povrchní
a věřit mělkým heslům.
Aby byl člověk věřící,
musí přemýšlet.

kardinál Faulhaber (Světlo 42/1997, str. 12)

Žuch

Nebudeme toho schopni, abychom naše děti absolutně ochránili před zlem. Ale musí se nám
podařit alespoň to, aby tímto zlem nebyly fascinovány a aby se pro ně nestalo zajímavější a přitažlivější než dobro. (H.A.Schieser - Světlo 29-30/1997)

Žuch

Křtem sice přibyl jeden křesťan, ale ne vždy je tím také o jednoho pohana méně. (Raoul Follereau, Světlo 23/1997, str. 7)

Žuch

Kristianizace Evropy

Žuch

Nebude-li dostatek statečných křesťanů, je docela možné, že za sto let budou muset přijít černoši z Afriky, aby znovu kristianizovali Evropu. (Jakob Gapp, roku 1943) (Světlo 50/1996)

Žuch

Jen mi připadlo velmi zajímavé, když jsem si uvědomil, že slovo láska a slovo skála, se skládají ze stejných písmen

Stejně tak jsem si uvědomil, že zelí slouží k potírání zla. Taky asi není náhoda, že se obě slova skládají z obdobných písmen.

Žuch

Příběh jednoho volejbalisty

Žuch

Modlitba a její vyslyšení Abychom dokázali přijmout všechno to, co nám sesílá Bůh, potřebujeme někdy až hrdinskou víru. Příkladem postoje opravdové víry v přetěžkém utrpení je Kirk Kilgour. Jako severoamerický volejbalový mistr si při obyčejném…

Žuch

"Jelikož Bůh nás miloval jako první, láska už není pouze "přikázáním", nýbrž odpovědí na dar lásky, s níž nám Bůh vychází v ústrety. Ve světě, kde se Božímu jménu někdy přisuzuje pomsta, ba dokonce povinnost nenávidět a jednat násilně, je právě toto poselství velmi aktuální a má konkrétní vypovídací hodnotu." (Benedikt XVI.: Deus caritas est 1)

Říkají o něm:


Jiří jirkas Haman říká o něm:
je Vladimír - dokud se žije, ještě se neumřelo

Přátelé / 9

Další přátele »