Jak si představujete že bude vypadat svět v roce 2050?

radim24
radim24
Římanům 8:24-25 "... Byli jsme totiž spaseni nadějí. Avšak naděje, která je zjevná, není naděje. (Vždyť proč by někdo doufal v to, co vidí?) Doufáme-li však v to, co nevidíme, pak to vytrvale očekáváme."
Jestliže tedy nevyhlížíte Boží království, pak ani jeden z vás není křesťan. A to mě u katolíků vůbec nepřekvapuje.
deFlegmatique
deFlegmatique
sem neřek
medofil
medofil
Ten systém, kdy i zavrženci v pekle svým kvílením a vřískotem oslavují Pána, se mi líbí stále víc a víc.
jk-s
jk-s
@medofil To by se mělo dogmatizovat :-)
Oponent
Oponent
medofil,...... ale peklo ako miesto večných múk neexistuje. To zas tí "katolíci" si ho vymysleli , keď prijali nebiblickú náuku o nesmrteľnej duši. A potom sa zháčili: "Ale kam pošleme hriešne, nesmrteľné duše"? Tak nutne museli do-vyrobiť peklo, aby dané dušičky mali kde isť. Dušičkárom darmo povieš, že : "Duša , ktorá hreší zomrie" /Ezechiel 18,4/,....tí Biblii moc neveria. Viac sa opierajú o nebiblické tradície!
https://milano.blog.pravda.sk/2019/01/15/nesmrtelna-dusa-versus-vzkriesenie-kto-mal-pravdu-platon-alebo-jezis/
https://milano.blog.pravda.sk/2019/01/12/namierte-hadice-na-peklo-paradox-vecnych-muk/
radim24
radim24
Oponent:
V bibli je ale zmínka, že v peklu jsou plameny. Takže ať je to cokoliv, jsou tam plameny...

Marek 9:45  (...) Je pro tebe lepší vejít chromý do života, než mít obě nohy a být uvržen do pekla, do toho neuhasitelného ohně,

Nakonec se píše, že peklo, tedy jeho obsah, bude uvrženo do ohnivého jezera:

Zj 20:14 A Smrt i Peklo byly uvrženy do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt.
Oponent
Oponent
Radim 24,.....toho som si vedomí, že sa tam hovorí o "ohni, plameňoch, plači, škrípaní zubov, mukách a podobne". To je ale obrazná reč Písma. Nakoľko , čo potom znamenajú pre teba slová: "Plat za hriech je smrť" ??? Alebo že "peklo/hádes/ bude hodený do ohnivého jazera" ??? Aj spolu so smrťou. Môže smrť, peklo trpieť?
Teda, zrejme si si nevšimol, že to "ohnivé jazero je druhá smrť", a nie druhé peklo?! Teda, definitívna, z ktorej už niet vyslobodenia v podobe vzkriesenia, ako z "prvej smrti" /adamovskej/.
A povedz, ako budú zlé, hriešne nesmrteľné duše "škrípať zubami v pekle", keď tam zuby nikto nebude mať? Ak by si tvrdil, že tam budú aj s telom,/ľudia/, tak ako budú škrípať zubami démoni, zlé duchovné bytosti? Alebo zuby dodáme neskôr?
Alebo keď Lukáš 12,49 hovorí: .... „Prišiel som ohňom zapáliť zem a ako túžim, aby už horel!“ /slová Ježiša/, tak aj tu to Ježiš myslel doslovne, alebo obrazne? Chodil Ježiš po zemi s plameňometom?
Alebo tým "ohňom,plameňom" mala byť sporná otázka pravdy?
Radim,....jeden biblický učenec tvrdí, že 90% náuk v katolíckom učení má pohanský pôvod. A tam patrí aj peklo, nesmrteľná duša a trojica a dalšie!
Ver mi,/ver Písmu/ že Boh lásky, Boh Biblie nie je sadista, alebo chladný mstiteľ!
Oponent
Oponent
Radim 24,.....a k tomu "očakávaniu Božieho kráľovstva", asi toľko, že katolíci ako takí, nevnímajú Božie kráľovstvo ako doslovnú/Božiu/ vládu v nebesiach. Skôr poukazujú na obrazné kráľovstvo v ľudských srdciach. A to nie je pravda, ak aj , tak len v prenesenom zmysle slova, nakoľko musíme mať Božieho ducha v srdci. Ale Daniel 2,44 a iné texty jasne poukazujú na doslovnú vládu. Aj celé biblické posolstvo stojí na konflikte týchto dvoch vlád. Božia vláda, versus ľudská vláda?!
radim24
radim24
Je neuvěřitelné, že někdo bere Boží slovo obrazně. O ohni se píše i jinde, nejen v bibli. Například v kumránském svitku 1QS, který popisuje pravidla Esenské komunity, se píše o zavržení do věčného ohně v šerém místě 1QS sl. 2:8. 4:13 o věčném prokletí, věčných mukách, věčná nemilost a vyhynutí v ohni temných míst.
radim24
radim24
Peklem či hádes, které bude vrženo do ohnivého jezera je míněn zástup proklatých lidí (duší), kteří sloužili satanovi. Je to název pro ty, kdo jsou odsouzené do pekla. Někde jsem slyšel že ty duše jsou drženy v nějakém místě, kterému se říká peklo či hádes, a pak je ale druhé místo, kterému se říká peklo a to je to ohnivé jezero. Podle 1QS se jedná o místo věčného zatracení a muk. Na těch textech není nic symbolického, kdo v tom vidí symboliku či pouhý obraz, nechal se svést satanem, který od počátku zpochybňuje Boží slovo. Pokud toto ŘKC vyučuje, čemuž bych se vůbec nedivil, pak to je další důkaz že je to satanova/pohanská/antikristova) organizace (nábož. obřady této instituce jsou jen ďáblovou zástěrkou, ale učení je očividně v rozporu s tím co říká Boží slovo. ŘKC učí falešné učení a převrací Boží slovo. Už sám Pavel z Tarsu ji proklel, spolu s těmi kdo naslouchají bludům jejích náboženských vůdců. které svádějí lid k modloslužebnému hříchu.).
Oponent
Oponent
Radim,.....poznám pravdu a Boha lásky a ak by bola pravda o večnom pekle/mieste múk/, tak takého Boha by som neuctieval. To je tak nerozumná, zlá a morbídna náuka, že nechápem , ako jej niekto môže vôbec veriť? A esséni ma vôbec nezaujímajú! Pre mňa je smerodajná Biblia, Slovo živého Boha!
Peklo je len prívesok nesmrteľnej duši. Lebo kam pošleme zlé, nesmrteľné duše? Tak sa muselo niečo vynájsť. Peklom zohyzďujete Boha lásky a robíte z neho tyrana, kata! To vám tak prilipla táto náuka k srdcu, ak je už zrejme, že nie je biblická? Alebo ju len želáte tým druhým?
Oponent
Oponent
Zrejme nepoznáš výraz - "gehenna" /ge-hinnon/ a podľa toho aj píšeš. Ježiš dobre poznal dané miesto, aj preto ho používal na znázornenie zničenia a Božieho neschválenia.
Píšeš, že RKC je....."je to satanova/pohanská/antikristova) organizace (nábož. obřady této instituce jsou jen ďáblovou zástěrkou, ale učení je očividně v rozporu s tím co říká Boží slovo. ŘKC učí falešné učení a převrací Boží slovo."
Ale vôbec sa nezamýšlaš ako protestant, že aj reformácia prevzala od tejto inštitúcie, tie "falošné náuky". A tam určite patrí náuka o trojjedinom Bohu, pekle a nesmrteľnej duši!
Tak neviem, ...zatracuješ RKC/s čím súhlasím/, ale nebráni ti to o nej prijímať ich nebiblické náuky!
Tomu nerozumiem! Poznám dobre históriu RKC a vývoj dogiem, a už len na základe tohoto poznania , nemôžem ako bývalý ,dlhoročný katolík veriť ich náukam!
Peklom by sa tiež rušila naša slobodná voľba, lebo hrozba večných múk by bola ako nôž položený na krk a slová: "Budeš ma uctievať a keď nie tak sa budeš večne škvariť v pekle"!
Takéto náboženstvá čo tak učia, vyrábajú len matrikových kresťanov, nábožné mrtvoly!
-------------------------------------------------
https://milano.blog.pravda.sk/2019/01/12/namierte-hadice-na-peklo-paradox-vecnych-muk/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix45KYndPlAhVDyaQKHXuOAlgQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.diskusneforum.sk%2Ftema%2Fnesmrtelna-dusa-alebo-ako-sme-oklamali-sami-seba&usg=AOvVaw0qbEq-Wg5JN3AH_HzaO71H
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8ksTKqtPlAhUH3qQKHbuyCaEQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.advent-orion.cz%2Fedokumenty%2F%3Fstahni%3D114%26typ%3Dpdf&usg=AOvVaw23z_IK2Ivwmey2vwDMRV5z
https://wol.jw.org/sk/wol/d/r38/lp-v/1200272656
https://wol.jw.org/sk/wol/d/r38/lp-v/1200272870
radim24
radim24
Výraz gehena znám, ale ty neznáš Ježíše. Nepřijal si pravé evangelium. Kdyby si ho přijal, věřil by si bibli. Lidi kteří mají potřebu vykládat si bibli obrazně, nejsou praví věřící. Neboť tato rozumovost není od Boha a je modlářstvím. Rozum je totiž v nepřátelství k víře stejně jako tělo je v nepřátelství k duchu. Ježíš praví: Nebuď nevěřící, ale věřící! Nejsem protestant.

Dovol mi otázečku: Jakým křtem si pokřtěn?

Komentář upraven .

Oponent
Oponent
Sama Biblia, Ježiš a iní poukazujú, že "Biblia je písaná v obrazoch, hádankách, prísloviach a podobne". Pozri si úvodnú kapitolu Zjavenia!
A rozum musí spolupracovať s vierou, inak by naša viera bola slepá, fanatická! A tak sa dialo takmer počas celej éry "kresťanstva". Nedávno z Českej TV stanice vysielali detaily z tridsať-ročnej vojny. A ver, že takým kresťanom by som nechce byť! Ani tam tí "kresťania" nepoužívali rozum. Mali len slepú vieru.Prečítaj si prvých desať kapitol Prísloví, a tam je to všetko o "rozume, porozumení, pochopení, rozlišovacej schopnosti, o schopnosti premýšľať o múdrosti a podobne"!
Pavol píše: .... " Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje telá ako živú, svätú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu" Rim.12,1 Iné preklady tam nabádajú používať "silu rozumu" a podobne. Lebo ak nie, skončíme ako niekto, čo opäť píše Pavol :..... "Veď im môžem dosvedčiť, že sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého poznania. 3 Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti". Rim.10,2-3 Teda, takto to končí, keď niekto nepoužíva dar od Boha,- "silu rozumu"!
A ako bývalý katolík, som bol znovu pokrstený platným krstom ako dospelý, keď som sa stal Jehovovým svedkom! Teda, ani ja nie som "protestant". A ty ak nie si protestant, tak čo si, letničiar? A ak narážaš na "znovuzrodenie", tak si v omyle. Trieda nebeského kňazstva, kráľovská trieda je už naplnená! Našim pôvodným domovom je stále zem. "Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej žiť navždy". Žalm 37,29
Ty, keď čítaš tento text, čo urobíš....preskočíš ho? Alebo Ježišove slová, že "mierni zdedia zem"? Mat.5,5
Celý Starý Zákon hovorí o pozemskom raji.A sčasti o ňom hovorí aj Nový Zákon. https://milano.blog.pravda.sk/2019/02/24/strateny-raj-paradise-lost/
Tak ako to potom ale je? Kto ide do neba, a kto bude na zemi?
Lukáš Hala
Lukáš Hala
Koukám, že se diskuze o tom, jak bude svět vypadat v roce 2050 posunula úplně jinam... :-D

@oponent Chtěl bych se bratra svědka jehovova zeptat, když je tedy podle něj duše smrtelná a peklo neexistuje, tak k čemu je vlastně jeho víra a přesvědčování ostatních (stejně jako to praktikují jeho souvěrci obcházející dům od domu), když je vlastně jedno, v co člověk věří a jak žije, když nikdo nemůže být zavržen? :)
jk-s
jk-s
Bratr věří na život věčný, ovšem pouze spasených, ostatní budou podle jeho víry anihilováni, takže přesvědčování z jeho pohledu význam má.
Oponent
Oponent
Lukáš,.....ale tvoje závery sú viac ako zaujímavé! Iba chorý človek sa môže tešiť z toho, že niekto sa bude večne smažiť v pekle! A tiež z toho, že zahynie a nebude už existovať - ako učí Biblia!
A už aj tu som písal, aké je dôležité "presné poznanie pravdy", a tiež "vyjsť z Veľkého Babylonu", spolku falošných náboženstiev!
A je to práve trinitárske kresťanstvo a hlavne RKC čo pomaly učí niečo ako - apokastáza! https://milano.blog.pravda.sk/2019/08/30/smrtiaca-iluzia/
----------------------------------------
A Biblia učí o vzkriesení, a nie o nesmrteľnosti duše. Teda, aj keď kresťan zomrie, bude vzkriesený k večnému životu! A snáď 10 krát som tento týždeň na rôznych stránkach citoval slová z Matúša 15,3,9. A tam sa píše, že "ak veríme nebiblickým tradíciám a ľudským náukám, tak naše uctievanie je zbytočné"!
Teda, neviem ako si mohol dospieť k tomu, čo si
napísal?
https://milano.blog.pravda.sk/2019/01/15/nesmrtelna-dusa-versus-vzkriesenie-kto-mal-pravdu-platon-alebo-jezis/
https://milano.blog.pravda.sk/2019/01/31/relativizmus-ako-smrtiaca-zbran/
------------------------------
Teda,...."zavrhnutý" môže byť a aj mnohí budú,....ale ako hovorí Písmo: "Plat za hriech je smrť", a nie večné muky v pekle! https://milano.blog.pravda.sk/2019/01/12/namierte-hadice-na-peklo-paradox-vecnych-muk/
Oponent
Oponent
jk-s ...... má pravdu. Zničenie, neexistencia, rozpad,....navrátenie do "prachu zeme", je údel pre ľudí, ktorí kazili túto zem ako - fyzicky, tak morálne, duševne, a duchovne!
---------------------------
A tak apel skúmať Písma a hľadať pravdu a dokazovať Písmom čo je pravda?,.....naozaj význam má! A je to životne dôležité!
"Lebo vtedy bude jestvovať budúcnosť/aj po našej smrti/ a tvoja vlastná nádej nebude odrezaná.“ — Príslovia 23:17, 18.
A práve o tom je - VZKRIESENIE !
Lukáš Hala
Lukáš Hala
"Iba chorý človek sa môže tešiť z toho, že niekto sa bude večne smažiť v pekle!"
Z toho jistě nikdo normální radost mít nemůže (ať katolík, nebo kdokoliv jiný). Ale peklo, jak si ho představuješ se dost liší od křesťaného (katolického) pojetí.

O nesmrtelnosti duše podle Bible nemůže být pochyb. Tedy pokud nemáte svůj vlastní "překlad".
Viz například: “Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.“ (Mt 10, 28)

Nebo příběh o boháči a Lazarovi (Lukáš, 16, 19-31). Evidentně boháč po své smrti neanihiloval, ale dokonce mu bylo dovoleno komunikovat s Abrahámem. Pokud neexistuje peklo, tak proč o něm Ježíš v tom příběhu mluví?

Peklo existuje a je velice skutečné, ale není samozřejmě Božím dílem, ale jen a pouze důsledkem hříchu (tím reaguji na tvoje "takého Boha by som neuctieval").
Peklo si člověk zvolí sám po své smrti až uvidí celý svůj život v kontrastu s Boží slávou a krásou. Pokud se někdo dobrovolně rozhodne pro život bez Boha tady na zemi, tak po své smrti (bez upřímné lítosti a naprosté pokory) bude sám sobě bránit, aby přišel do nebe, ať už tím, že doprovolně odmítá být s Bohem nebo tím, že až uvidí nebe a Boha, tak pochopí, že tam nepatří a není hoden být v Boží blízkosti. Peklo není ohniště s hrnci plnými vařící vody. Peklo je naprosté odloučení od Boha (a tedy od Lásky) kvůli vlastní pýše, nenávisti, egoismu, atd...
jk-s
jk-s
"Peklo si člověk zvolí sám po své smrti až uvidí celý svůj život v kontrastu s Boží slávou a krásou."

Koukám, že se víra katolíků utěšeně rozvíjí a neomezuje se na tradiční nauku :-)