Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

radim24

radim24 / aasd / 31 let

radim24 komentoval článek V zajetí sex. démonů.
radim24 komentoval odkaz na stránce společenství Novinky, tipy, aktuality.
radim24 komentoval článek Reálný svět.
radim24 komentoval článek Jak započít válku.
radim24 komentoval článek Rostlinka Chudinka.
radim24 komentoval článek Velmi špatné pohádky.
radim24 komentoval článek Má naděje.
Uživateli radim24 se líbí článek Má naděje.
radim24 komentoval článek Chvála Bohu za nikotin.
radim24 komentoval článek Liturgie a katolík s psychickou nemocí.
radim24

Blogový příspěvek byl smazán.

radim24

Blogový příspěvek byl smazán.

radim24
radim24

704

radim24

Vyznání

radim24

Věříme v jednoho věčného Boha stvořitele, Otce, Syna a Ducha svatého. Naše vyznání víry je založeno na Apoštolském a Nicejském vyznání víry. ČÁST I. - BIBLE Původní bible byla napsána v jazyku hebrejským a řeckým (nářečí koiné - (řecky ἡ κοινὴ…

sigis Nevím, jestli dnes někdo věří například tomu, že Ježíš Kristus sedí doslova po "pravici Boží" nebo to považuje za metaforu zpětně podsouvanou i apoštolům, ale pokud to za metaforu považuje někdo dnes, považuji za mimořádně nešťastné trvat na té zavádějící antropomorfní formulaci. Pak se totiž lze ptát, víru v co vlastně "vyznává" jen metaforicky v různých bodech zavádějícího "apoštolského vyznání" a čemu vůbec ještě věří opravdu tak, jak to tradiční formulací bez nutnosti převysvětlování vyjadřuje.

radim24 Přibylo několik odstavců o svatosti.

radim24

Proč založit církev s kolektivním řízením?

radim24

„Já jsem Hospodin, váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý.“ Leviticus 11:44 „Budete svatí pro mne, neboť já Hospodin jsem svatý. Oddělil jsem vás od každého jiného lidu, abyste byli moji.“ Leviticus 20:26 „Toto je smlouva, kterou…

radim24 Každopádně právě takový přístup jak tu prezentujete:

Vyberte si: Mám na vás přijít s holí, nebo s láskou a mírností?

Je v dnešní době neaplikovatelný na naší moderní společnost. Nejsme židé. Židé měli fyzické tresty, mrskání pod. A jiné. Když někdo zhřešil, musel si dát frčky aby bylo vidět, že zhřešil.

radim24 Pauza, zastavuji diskusi.

radim24

Rada církve

radim24

- Církev by měla být kolektivně řízená a to tak, že staturárním orgánem církve by měla být rada, která se může skládat až z 10 - 20 členů, mužských představitelů církve. Podmínka pro vstup do rady by byla mít osobní vztah s Bohem a synem Ježíšem…

radim24

O nové církvi obecně

radim24

Mám takový sen o církvi, která nebude centrálně řízená. Nejdůležitějšími aspekty takové církve by měly být: - Církev by měla fungovat jako malá samostatná jednotka lidí, kteří se navzájem dobře znají a jejich vztah je podobný bratrské či sesterské…

dromedar Zažil. I když je pravda, že ne v takové kvantitě, abych se jich stihl dokonale nabažit :)

radim24 Moje představa je, že bohuslužby tak jak je znáte z neděle, by se vůbec nekonaly. Místo toho by si každý mohl zajet kamkoliv chce, jak je libo a svým způsobem světit ať už sobotu nebo neděli, i když dle písma, lépe sobotu. To hlavní by se odehráváalo na skupinkách, v přítomnosti Ducha Svatého, tedy není třeba řešit věci jako mikrofón, nájem místnosti, ozvučnění, atd. atd.