radim24

radim24 / aasd / 33 let

radim24

Podle mě ty čísla nevypovídají o ničem, protože vycházím z počtu pozitivně otestovaných.... Data a grafy nezohledňují celkový počet otestovaných. Píšu o metoda PCR. Poměr pozitivně otestovaných a negativně se v poslední době pohybuje mezi 35-45% pozitivních ku 55-65% negativních. Z celkově nízkého počtu nakažených obyvatel, tak pozitivní představují 0,3-0,45% obyvatelstva každý den... Pozitivní test PCR však neznamená, že dotyčný člověk je infikovaný. Znamená to, že virus byl zachycen na sliznici. Aby byl člověk infikovaný, tzn. že virus musí proniknout za první obrannou línii oranismu - za sliznici. Všechny ty čísla jsou marnost. Stejně tak může být pozitivní člověk, který má obranné látky a jehož organismus se s virem hravě vypořádá...

Zobrazit 1 komentář »
radim24

Nově jsem aktualizoval graf z důvodu získání přesnější statistiky populace z roku 2019.

radim24

Křivka pro jednotlivé regiony může vypadat docela jinak. Například Praha má tu křivku naopak: mladí lidé do 35 let ji mají vysokou, a starší zase nízkou.

Zobrazit 2 komentáře »
radim24

žádná úzkost, žádná deprese, žádné zoufalství, ale naděj. A to nepřichází skrze léky, ale skrze osvobození Ježíšem Kristem a živou vírou v Boha, jež následujeme konkrétními činy a rozhodnutími, kterými prokazujeme svou víru. Brát léky třeba na úzkost, depresi, je však pohodlnější, nevyžaduje to totiž převzít osobní odpovědnost za svůj morální život a vztah, který máme s Bohem.

radim24

"Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je "Stromy spravedlnosti" a "Sadba Hospodinova" k jeho oslavě." Izajáš 61:1-4

Zobrazit 17 komentářů »

Me'achavat ólam ahavtich al-kéin mešáchtich chásed.
Miluji tě věčnou láskou, proto ti stále zachovávám milosrdenství.

Napsat komentář »

Má jáfít úmá ná'amt ahavá battanugím!

Napsat komentář »

Chén-emet chafactá vattuchót,
uvesátum chochmá todi'éjní.

Napsat komentář »
JiKu

A já doufal, že to bude nějaká vaše báseň!

radim24

Verše a básničky už delší dobu neskládám :)

Zobrazit 2 komentáře »