Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

radim24

radim24 / aasd / 32 let

radim24

dotaz na Word nebo LibreOffice: formát stránky dvojlist A5 na A4

radim24

Mám dotaz na někoho kdo umí dělat ve Wordu. Jak to mám udělat, když chci text z tohoto článku: Pár slov o bibli - jak rozumět bibli dostat do Wordu (nebo LibreOffice) tak, aby to co je na té jedné stránce A4 (Arial 10) se vešlo 2x na A5 oboustranně.…

radim24

Pár slov o bibli - jak rozumět bibli

radim24

Pár slov o bibli - pokus o přiblížení bible věřícímu, ale nezkušenému člověku, kterému bible nic neříká Bůh Stvořil člověka a měl s ním od počátku vztah jako přítel s přítelem. Poté co člověk zhřešil se tento vztah narušil, ale Bůh na člověka…

radim24 komentoval článek Krev a voda.
radim24 komentoval článek Reakce na shoření chrámu v Notre Dame.
radim24

Křest

radim24

Počátky křesťanské praxe křtít sahají k osobě Jana Křtitele, který podle Nového Zákona pokřtil Ježíše v řece Jordán. Slovo křest se v řečtině řekne βάπτισμα [baptisma], což znamená ponoření. Bible definuje křest jako ponoření do vody. Různé…

radim24 komentoval diskuzní vlákno Postoje křesťanů-dotazník.
radim24

Kritika/Recenze ke knize Otazníky života

radim24

Recenze ke knize Otazníky života, od autora Nicky Gumbel, KMS 1993. Mám vydání od KMS z roku 1993. 198 stran, 15 kapitol. Jedná se o doporučenou knihu pro účastníky kurzů Alfa. Ta kniha je plná bludů, totiž nebiblického učení - nedejte se jí…

radim24

Ohlášení soudu nad národy

radim24

Izajáš 33:1 - 35:10 Běda tobě, který šíříš zhoubu a sám nejsi huben, který jednáš věrolomně, ač se vůči tobě nikdo věrolomně nezachoval. Až dokončíš zhoubu, propadneš sám zhoubě, až dovršíš věrolomnost, bude věrolomně naloženo s tebou. Hospodine,…

radim24 komentoval článek Modlitba spasení.
radim24

Démonické projevy v přítomnosti Ducha Svatého (vysvobozování, náboženský duch)

radim24

Cílem tohoto článku je vysvětlit co říká bible o tom, jak se projevují démoni v Boží přítomnosti u lidí. Kdo všechno má démona, jak to poznáme, jak můžeme být od démona vysvobození a jak ne... Možná to bude trochu delší takže nevím jestli to zvládnu…

radim24

Modlitba spasení

radim24

Občas narážím na netu na různé modlitby spasení (Sinner's prayer), které ale nepostrádají důraz na pokání, takže si nemyslím, že by takovou modlitbou mohl být člověk opravdu spasen. Příklad takové velmi problematické modlitby: „Pane Ježíši Kriste,…

radim24

Reakce na shoření chrámu v Notre Dame

radim24

"Slyší Bůh a pokoří je, on, jenž odedávna trůní, když se změnit nechtějí a nebojí se Boha." Žalmy 55:20 „Je symbolické, že hoří katedrála Notre-Dame, nejslavnější svatyně Francie, která dávno opustila křesťanské hodnoty pro věc multikulturalismu a…

Vojtěch Hýbl (VVRH) Jsou logické, ale bez znalostí. Už jsem se Vás ptal, kde že se vzala Bible? Ze stejného pramene pochází i křest dětí, i polévání vodou (pokropení by byl neplatný křest) a katolíci uznávají i křest ponořením, který se také praktikoval, čehož důkazem jsou Baptisteria při kostelích. Máte-li páru o vývoji liturgie, můžete fundovaně vyčítat katolíkům, takto to není tak jednoduché, jestliže ani liturgii nemáte.

radim24 Ani to polití nepovažuji za dostatečné. Víte přece že se píše že se musíme zrodit z vody a z krve. Tzn. že musíme být ponoření, abychom se mohli vynořit z vody. Politím toho nedosáhneme. Křest bez ponořením není křest, to je vám doufám jasné. České slovo je tak ošklivé, měli bychom používat to anglické baptism, které má k řečtině nejblíže.

radim24 komentoval článek Požář Notre Dame je prý "nehoda".
radim24 komentoval diskuzní vlákno Jak fungují signály?.
radim24

Nové srdce - komunikace v parterství

radim24

Zajimavé video: https://www.youtube.com/watch?v=U0Kl635FHCE https://www.youtube.com/watch?v=TxIdLgCjF_s

radim24

Blogový příspěvek byl smazán.