Oponent

Oponent

jk-s

Podle mého názoru tomu věřit nemusíte.

Filipek

"Ani ryba ani rak" se nachází někde v písmu? Problém je, že teorie Bohočlověka nevyplývá z lidského bádání, ale teologie. Ta, jak známo, velice ráda čerpá z řecké filosofie, kde samozřejmě panuje přísný důraz na logiku. Nicméně teologii se podařilo zdánlivě nemožné. Díky nekřesťanské a čistě lidské vědě se jim podařilo už dávno vysvětlit, že například eucharistie, ač je to jistá materie mouky a vody, může mít odlišnou podstatu. Pokud bychom ale odhlédli od toho, jak se teologie inspirovala Řeckem, stačí jednoduchá poučka.

Filipek

A totiž ta, že logika sama, ač muzeme říci ze v jistých ohledech je neomylná, sama je pouhopouze lidskou vědou. Pokud tedy máme nějaký princip, kterému v nauce KC říkáme "Boží tajemství" tento princip logice nepodrobujeme. Proto zůstává tajemstvím, protože změřit nejde. V dvourozměrném prostoru můžeme tři dimenzionalní prostor simulovat, ale je to nedokonalé. Stejně tak je nedokonalá lidská mysl, aby pochopila trojjedinost Boha a dvojpodstatu Krista.

Zobrazit 4 komentáře »

A ktoré "evanjélium"? Lebo my tu máme veľmi veľa pohľadov na evanjelia, a na biblickú pravdu. Alebo je to všetko jedno? Ako chápať potom Ježišove slová u Matúša 15,3-9 ,...??? Pavol varoval, že tu budú aj "iné evanjelia" a "iný Kristus", a že si preto máme dať pozor. Je Ježiš tým prostým,jednoduchým Kristom z evanjelií, alebo mám akceptovať toho helénskeho Krista? Petisek, uznaj, je to dilema.

Blogový příspěvek byl smazán.

Napsat komentář »
aqua

Je to velmi zajímavá otázka. Dokonce jsem se setkala od křesťanů s názorem, že prý v nebud budeme mít hmotné tělo. Asi to byli takoví, kteří neznali Bibli. Vždyť apoštol Pavel píše o tom, že z mrtvých vstává naše tělo duchovní. Pak je otázka, co to bude za tělo. A k čemu vlastně bude. Nestačila by nám jenom duše, stejně jako stačí andělům? Mnozí lidé, kteří měli prožitek blízké smrti vypovídají, že se cítili celí, celiství a svobodní a nic jim nechybělo - když se ocitli mimo své hmotné tělo. A že jejich duše, duchovní tělo také nějak vypadalo. Takže tomu taky vlastně nerozumím, k čemu ještě k duši budeme potřebovat duchovní tělo :) Kdo ví, jak to nakonec všechno bude!

Oponent

My to ale musíme vedieť už teraz a mať v tom jasno, či existuje ,alebo neexistuje nesmrteľná duša? Teda ,musíme poznať pravdu. Ján 17,3. A zážitky z klinickej smrti nič nevypovedajú ale práve naopak, ešte viac mýlia ľudí. Teda je jasné, že sa musíme striktne držať učenia Biblie a nie Gréckej , pohanskej filozofie! Paradoxom je to, že mnohé katolícke publikácie otvorene priznávajú, že táto náuka/o nesmrteľnej duši/ je "dedičstvom Gréckej filozofie". Ale Ježiš nič také neučil a jasne jeho slová odmietajú túto náuku. Viac na........ :https://milano.blog.pravda.sk/2019/01/15/nesmrtelna-dusa-versus-vzkriesenie-kto-mal-pravdu-platon-alebo-jezis/

Zobrazit 2 komentáře »
aqua

"Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ Tak možná proto se nauka o Nejsvětější Trojici teprve postupně rozvinula. Teď když to píšu, teprve teď mi blesklo hlavou, jak Ježíš říká: "Všechno, co má Otec, je moje." A Otec má i Božství.

radim24

Jan 14:8  Filip mu řekl: "Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí."
Jan 14:9  Ježíš mu řekl: "Tak dlouhý čas jsem s vámi a nepoznal jsi mě, Filipe? Kdo viděl mne, viděl Otce; jak to, že tedy říkáš: `Ukaž nám Otce´?

Zobrazit 15 komentářů »