Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

VÍRA A DŮVĚRA "VIDÍ" VÍC.
A TAK UZ TEĎ SE SYTÍ TÍM,
PO ČEM TOUŽÍ.

Opatruj mě jako zřítelnici oka,
do stínu svých perutí mě ukryj,
ve spravedlnosti uzřím tvou tvář,
až procitnu,
nasytím se pohledem na tebe.

Napsat komentář »