Andrea Hýblová (Neposeda)

VÍRA A DŮVĚRA "VIDÍ" VÍC.
A TAK UZ TEĎ SE SYTÍ TÍM,
PO ČEM TOUŽÍ.

Opatruj mě jako zřítelnici oka,
do stínu svých perutí mě ukryj,
ve spravedlnosti uzřím tvou tvář,
až procitnu,
nasytím se pohledem na tebe.

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti