maxmilianrex

maxmilianrex / lukáš krutský / 53 let

To jsme se dneska pěkně sešli. V kostele slouží Byzantskou mši otec Pleskač, ministruje mu jeho syn. Na naší zahradě stanují salesiáni z Brna, kerý z nich je kněz nevím. A na návštěvě doma jsme měli kněze a dva bohoslovce z Bratrstva sv. Pia X. Před chvilkou přišli salesiáni pro trochu soli a záviděli, že jsou u nás kněží v klerice.

maxmilianrex

A to ještě hrozilo, že k nám zajde V. Klaus mladší.

dromedar

Vznikne po návratu salesiánů do Brna první oratoř Zaalpských salesiánů Dona Bosca? (Srov. https://en.wikipedia.org/wiki/Sons_of_the_Most_Holy_Redeemer ) Případ sledujeme - odebírejte nás a o novinky nepřijdete!

RomanS

Sleduje kdo? Nový reportér? Nebo ten starý se už vrátil od psycho-kat?

dromedar

@RomanS Naše zdroje tvrdí, že salesiáni dosud dlí ve svém tábořišti na jihočeské zahradě, takže na nalezení a vysvobození (ne?)šťastného reportéra stále zbývá trochu času. Pracujeme ale samozřejmě i s krizovým plánem, že budeme muset výpadek překlenout dočasným angažováním nezávislých žurnalistů, nebo dokonce najmout dalšího reportéra.

Zobrazit 4 komentáře »