Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Drahotuše a okolní farnosti

Farníci patřící k farnostem  z okolí Drahotuš - tedy z Drahotuš a přilehlých vesniček, Partutovic, Potštátu a přilehlých obcí.  Vítáme též všechny, kteří to tu vidí a možná by se chtěli přidat.  Více o společenství »

Vojtěch Hýbl (VVRH)

ze slavnosti 3. neděle v mezidobí

Vojtěch Hýbl (VVRH)

180121.doc Všemohoucí, věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle, Jon 3,1-5.10; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20 abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek. Ž 25Ukaž mi své cesty, Hospodine Po 22/1 Út 23/1 St 24/1 Čt…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Fara Středolesí

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Středolesí sice patří k farnosti Drahotuše, to se však týká kostela, ale místní bývalá fara je v majetku farnosti Lipník nad Bečvou, na něž dávám odkaz: http://www.farnostlipnik.cz/

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Fara Partutovice

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Jde o menší, zevnitř opravenou budovu, kolem je prostorný pozemek, uvnitř dvůr a stodoly s dřívím, možnost stanování, ohniště na opékání, hned vedle fary je obecní víceúčelové hřiště, které lze v případě jeho volnosti využít. Kuchyň na faře je…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

2. mezidobí

Vojtěch Hýbl (VVRH)

180114.doc Všemohoucí, věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi; vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír. 1Sam 3,3-10.19 1Kor 6,13-20 Jan 1,35-42 Ž40Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Po 15/1 Út 16/1 St 17/1 Čt 18/1 Pá 19…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

ze Křtu Páně

Vojtěch Hýbl (VVRH)

180107.doc Iz 55,1-11 1Jan 5,1-9; Mk 1,6-11 Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn,když na něj při křtuvřeceJordánu sestou-pil Duch sv.;dej,ať všichni,které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Svátek Sv. Rodiny a poděkování za uplynulý rok

Vojtěch Hýbl (VVRH)

171231.doc Gn 15, 1-6; 21, 1-3 Žid 11, 8-19; Lk 2, 22-40 Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti.…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

4. neděle adventní a oktáv Božího narození

Vojtěch Hýbl (VVRH)

už teď zveřejňuji, co je rozepsané - oficiálně nejdříve "na Štěpána" 171224.doc

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Gaudete - 3. adventní

Vojtěch Hýbl (VVRH)

171217.doc Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit. Lk 1Duch můj plesá v Bohu mém! Po18/12 Út19/12 St20/12 Čt21/12 Pá22/12 So23/12…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

2. neděle adventní a celý týden

Vojtěch Hýbl (VVRH)

171210.doc Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: 1.čt.: Iz 40,1-11 2.čt.: 2Petr 3,8-14 Ev.: Mk 1,1-8 nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

1.advent2017

Vojtěch Hýbl (VVRH)

171203.doc Infolist farností Drahotuše,Partutovice a Potštát Neděle 3. prosince 2017– 1. adventní, sv. Mikuláš a sv. Barbora 1.čt.: Iz 63,16-64,7 2.čt.: 1Kor 1,3-9 Ev.: Mk 13,33-37 Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Kristus Král a poslední týden církevního roku

Vojtěch Hýbl (VVRH)

171126-1.doc Ez 34,11-17; 1Kor 15,20-28; Mt 25,31-46 Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu,poznává tvou slávu,…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

33. mezi dobami

Vojtěch Hýbl (VVRH)

171119.doc Př 31,10 a násl.; 1Sol 5, 1-6; Mt 25,14-30 Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. zakopaná…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

32. týden mezidobní

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Infolist s dodatečnou opravou chyb si můžete klidně pročíst: 171112.doc Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších Mdr 6, 12-16; 1Sol 4,13-18; Mt 25,1-13 překážek…