Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Drahotuše a okolní farnosti

Farníci patřící k farnostem  z okolí Drahotuš - tedy z Drahotuš a přilehlých vesniček, Partutovic, Potštátu a přilehlých obcí.  Vítáme též všechny, kteří to tu vidí a možná by se chtěli přidat.  Více o společenství »

Vojtěch Hýbl (VVRH)

33. mezi dobami

Vojtěch Hýbl (VVRH)

171119.doc Př 31,10 a násl.; 1Sol 5, 1-6; Mt 25,14-30 Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. zakopaná…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

32. týden mezidobní

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Infolist s dodatečnou opravou chyb si můžete klidně pročíst: 171112.doc Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších Mdr 6, 12-16; 1Sol 4,13-18; Mt 25,1-13 překážek…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

31. během roku

Vojtěch Hýbl (VVRH)

171105.doc Mal 1,14; 2,2-10; 1Sol 2,7-13 Mt 23,1-12 Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, ať bezpečně směřujeme k…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

30. týden během roku

Vojtěch Hýbl (VVRH)

171029.doc Ex 22, 20 - 26; 1Sol 1, 5 - 10 Mt 22, 34 - 40 Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ. Ž 18 Miluji tě, Hospodine, má sílo. Po30/10 Út31/10 St 1/11…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

28. a aktuální 29. neděle v mezidobí - misijní neděle

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Navrácen z Lurd a Fatimy zveřejňuji oba listy, které vyšly. Na následující týden je spoustu pozvánek, využijte toho. Neaktuální list: 171015.doc List aktuální: 171022.doc Iz 45,1-6; 1Sol 1,1-5 Mt 22,15-21 Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

27. mezidobní list

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Dnes ještě se dvěma listy a to je biskupské povzbuzení k volbám a dopis ředitele papežských misijních děl k misijní neděli, který se bude číst příští neděli. Je možné, že příští neděli se na tomto místě Infolist neobjeví, proto si važte toho, že si…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

26. neděle z mezidobí

Vojtěch Hýbl (VVRH)

171001-1.doc Dnes *Těšíme se na děti, které prožily Andělský či jiný farní tábor – odpoledne v 15h začínáme od setkání k andělské hře „Drahé duše“ dál až do večera. Přijďte! *Začal měsíc říjen, kdy si více připomínáme modlitbu sv. růžence. Církev ji…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

25. týden mezidobí

Vojtěch Hýbl (VVRH)

170924.doc Sbírka na potřeby farnosti: Drahotuše 2,9+Velká 1,1; Potštát 4,4; Partutovice 2,4 Dnes: *Děti se jistě těší na speciální mši sv. pro ně, než jim začne náboženství. *Jistě jsou mnozí v olomoucké katedrále za Pannou Marií Fatimskou. Když…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Fotky z Čenstochové

Vojtěch Hýbl (VVRH)

https://baramec.rajce.idnes.cz/Farni_zajezd_Censtochova/

Sancika se stala členkou společenství Drahotuše a okolní farnosti.
Vojtěch Hýbl (VVRH)

24. týden v mezidobí a Povýšení Sv. Kříže

Vojtěch Hýbl (VVRH)

170917.doc Sir 27,33-28,9; Řím 14,7-9 Mt 18,21-35 Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. Ž 103 Hospodin je milosrdný a milostivý Po 18/9 Út…