Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Drahotuše a okolní farnosti

Farníci patřící k farnostem  z okolí Drahotuš - tedy z Drahotuš a přilehlých vesniček, Partutovic, Potštátu a přilehlých obcí.  Vítáme též všechny, kteří to tu vidí a možná by se chtěli přidat.  Více o společenství »

Vojtěch Hýbl (VVRH)

3. neděle postu

Vojtěch Hýbl (VVRH)

190324-1.pdf Dopis našich biskupů ke dni modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti Drazí bratři a sestry, zítra, v PO 25. 3., oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. Také každého z nás Bůh…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

2. postní týden

Vojtěch Hýbl (VVRH)

190317.pdf Dnes: *Jste zváni ke křížovým cestám jako minulou neděli, tj. po mši sv. v Drahotuších, v Partutovicích 9:05 živý růženec a v Potštátě v 10:30. *Nejen Josefy zveme na Sv. Hostýn k pouti mužů. Mohou putovat i ženy. *Sbírka bude věnována na…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Začátek postní doby

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Kromě Infolistu, můžete se pomodlit, zvláště drahotuští, křížovou cestu, kterou dnes za dobrého počasí jedeme na kole:O sv. Vavřinci Navíc o. arcibiskup má k nám slovo k postní době, najdete ho na 3. a 4. straně Infolistu: 190310-1.pdf Pořad mší sv.…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Poslední mezidobí před půstem - 8. týden

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Od tohoto týdne bude malá změna a to, že Infolist zde budu vkládat ve formátu pdf, který je již běžně užívaný a neměl by být velký problém s jeho otevřením. Je to příprava na naše nové farní stránky, které se již brzy rozjedou. Kdyby měl někdo…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Noc kostelů 2019

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Přijměte pozvánku do Partutovic na letošní Noc kostelů Na výše uvedeném odkazu budou průběžné informace.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

7. v mezidobí s připomínkou partutovských misií

Vojtěch Hýbl (VVRH)

190224.doc V odkazu výše si otevřete word, víc toho z domu nedám, dokonce si to sám ani nepřečtu, protože nemám na počítači ani word, takže zítra obvyklý zbytek. Vojta Dnes již z fary z Drahotuš, textové znění Infolistu: Sbírka na potřeby farnosti:…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Valentýnská oslava o 6. neděli v mezidobí

Vojtěch Hýbl (VVRH)

190217.doc

Vojtěch Hýbl (VVRH)

5.mezidobí2019

Vojtěch Hýbl (VVRH)

190210.doc

Vojtěch Hýbl (VVRH)

4. v mezidobí v den sv. Blažeje

Vojtěch Hýbl (VVRH)

190203.doc Potštátské listy_leden.doc

Vojtěch Hýbl (VVRH)

3. mezidobí a "oblíbené" církevní restituce

Vojtěch Hýbl (VVRH)

190127.doc Dopis poslance Mariána Jurečky, se kterým se obrátil na farnosti k vysvětlení zdanění církevních restitucí: Vážení otcové, bratři v Kristu, výjimečně se na Vás dovoluji obrátit svým dopisem. S ohledem na poslední dny, kdy se v souvislosti…