Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Drahotuše a okolní farnosti

Farníci patřící k farnostem  z okolí Drahotuš - tedy z Drahotuš a přilehlých vesniček, Partutovic, Potštátu a přilehlých obcí.  Vítáme též všechny, kteří to tu vidí a možná by se chtěli přidat.  Více o společenství »

Vojtěch Hýbl (VVRH)

27. mezidobní list

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Dnes ještě se dvěma listy a to je biskupské povzbuzení k volbám a dopis ředitele papežských misijních děl k misijní neděli, který se bude číst příští neděli. Je možné, že příští neděli se na tomto místě Infolist neobjeví, proto si važte toho, že si…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

26. neděle z mezidobí

Vojtěch Hýbl (VVRH)

171001-1.doc Dnes *Těšíme se na děti, které prožily Andělský či jiný farní tábor – odpoledne v 15h začínáme od setkání k andělské hře „Drahé duše“ dál až do večera. Přijďte! *Začal měsíc říjen, kdy si více připomínáme modlitbu sv. růžence. Církev ji…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

25. týden mezidobí

Vojtěch Hýbl (VVRH)

170924.doc Sbírka na potřeby farnosti: Drahotuše 2,9+Velká 1,1; Potštát 4,4; Partutovice 2,4 Dnes: *Děti se jistě těší na speciální mši sv. pro ně, než jim začne náboženství. *Jistě jsou mnozí v olomoucké katedrále za Pannou Marií Fatimskou. Když…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Fotky z Čenstochové

Vojtěch Hýbl (VVRH)

https://baramec.rajce.idnes.cz/Farni_zajezd_Censtochova/

Sancika se stala členkou společenství Drahotuše a okolní farnosti.
Vojtěch Hýbl (VVRH)

24. týden v mezidobí a Povýšení Sv. Kříže

Vojtěch Hýbl (VVRH)

170917.doc Sir 27,33-28,9; Řím 14,7-9 Mt 18,21-35 Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. Ž 103 Hospodin je milosrdný a milostivý Po 18/9 Út…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

23.mezidobí

Vojtěch Hýbl (VVRH)

170910.doc Ez 33,7-9 Řím 13,8-10 Mt 18,15-20 Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Ž 95 Kéž byste dnes…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

22. neděle mezidobní

Vojtěch Hýbl (VVRH)

170903.doc Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás Jer 20,7-9 Řím 12,1-2 Mt 16,21-27 roste a trvá všechno dobré. Ž63Má duše po tobě žízní,…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

21. v mezidobí či sv. Bartoloměj

Vojtěch Hýbl (VVRH)

170827 -1.doc Iz 22,19-23 Řím 11,33-36 Mt 16,13-20 Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

o 20. týdnu v mezidobí

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Tak již netrpělivě očekáváte Infolist. Konečně zase vyšlo Vaše oblíbené nedělní čtení. 170820.doc Bože,tys připravil všem,kdo tě milují,dary větší, než jsme schopni si představit; vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech…

Vojtěch Hýbl (VVRH)