Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Drahotuše a okolní farnosti

Farníci patřící k farnostem  z okolí Drahotuš - tedy z Drahotuš a přilehlých vesniček, Partutovic, Potštátu a přilehlých obcí.  Vítáme též všechny, kteří to tu vidí a možná by se chtěli přidat.  Více o společenství »

Vojtěch Hýbl (VVRH)

První postní neděle

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Tento word si můžete stáhnout: 180218.doc Obrázky níže jsou starší verzí Infolistu.

Drahotuše a okolní farnosti

Nové fungování webových stránek
Nejedná se ještě o ty vytoužené, naše. Ty jsou stále ještě ve fázi příprav. Zatím se musíme spokojit se sítí signaly.cz. Pro Vás jako diváky se změní jen pohled po rozkliknutí známé adresy: http://farka.antiochia.cz . Během uplynulých jarních prázdnin se mi podařilo udělat takový rozcestník, že i každá naše farnost i naše fary mají „svou stránku“. Na těch stránkách budou i příp. plakátky na aktuální dění v příslušné farnosti nebo také společné. V podstatě jde jen o zpřehlednění farního blogu na Signálech. Také k pravidelnému Infolistu byste se měli dostat lépe… Zobrazit více

Nové fungování webových stránek
Nejedná se ještě o ty vytoužené, naše. Ty jsou stále ještě ve fázi příprav. Zatím se musíme spokojit se sítí signaly.cz. Pro Vás jako diváky se změní jen pohled po rozkliknutí známé adresy: http://farka.antiochia.cz . Během uplynulých jarních prázdnin se mi podařilo udělat takový rozcestník, že i každá naše farnost i naše fary mají „svou stránku“. Na těch stránkách budou i příp. plakátky na aktuální dění v příslušné farnosti nebo také společné. V podstatě jde jen o zpřehlednění farního blogu na Signálech. Také k pravidelnému Infolistu byste se měli dostat lépe a bude jistě přehlednější ve formě obrázku (ale lze si, samozřejmě, stáhnout originál ve wordu), jak jste již mnozí postřehli minulý týden, jiní dostáváte informace ještě za tepla přímo od o. Radomíra e-mailem. Podobnou propagací neujde ani farní tábor. Pro uživatele facebooku je také založena stránka farnost Drahotuše, ale ta jen odkazuje na Signály. A jak rozhodly pastorační rady, již v brzku budou odkazy na farní stránky také na webech jednotlivých obcí, které s tím budou souhlasit. Vojta

Vojtěch Hýbl (VVRH) Ještě musíme chvíli počkat na přesměrování.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Fary o. Radomíra Šidleje

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Vítáme Vás před farou v Drahotuších, Partutovicích nebo v Potštátě. Chcete-li, mírně nakoukněte. Zde najdete odkazy na jednotlivé stránky a trochu níže již zadané termíny pobytů. O čtvrtou faru v nabídce, Středolesí, se laskavě stará farnost Lipník,…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Farnosti Drahotuše, Partutovice, Potštát

Vojtěch Hýbl (VVRH)

O tyto farnosti s láskou pečuje P. Radomír Šidleja. Vítejte! Nedělní bohoslužby: 8:00 Drahotuše 9:35 Partutovice 11:00 Potštát Pravidelný Infolist Fotogalerie Farní tábor Naše fary - nabídka ubytování Více o farnosti Drahotuše Více o farnosti…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

o potštátské farnosti

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Farnost sv. Bartoloměje, Potštát Vítejte! Pravidelný pořad bohoslužeb: Neděle 11:00; středa 16:00; jinak dle ohlášení Farnost je spravována z Drahotuš P. Radomírem Šidlejou. Více o farnosti Více o faře nabídka ubytování Pravidelný Infolist…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

o farnosti Partutovice

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Farnost sv. Mikuláše, Partutovice Vítejte! Pravidelné bohoslužby: Neděle 9:35; úterý 18:00; čtvrtek 17:00; jinak dle ohlášení. Farnost je spravována z Drahotuš P. Radomírem Šidlejou Více o farnosti Více o faře nabídka ubytování Pravidelný Infolist…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

o drahotušské farnosti

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Farnost sv. Vavřince, Drahotuše Vítejte! Pravidelné bohoslužby: Neděle 8:00; pondělí a pátek 17:00; jinak dle týdenního ohlášení. Farářem je zde P. Radomír Šidleja. Více o farnosti více o faře nabídka ubytování Pravidelný Infolist zpravodajství…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

6. mezidobí, pár dní před půstem

Vojtěch Hýbl (VVRH)

180211.doc

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Bohoslužby v únoru 2018

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Již delší dobu zde nebyly publikovány rozpisy bohoslužeb. Jelikož mnozí po tom volají a zcela oprávněně, budu opět zveřejňovat měsíční přehled zpravidla na začátku měsíce s tím, že zejm. o slavnostech mohou nastat drobné změny časů i pořádku, pročež…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Obnova lidových misií v Partutovicích

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Pozvání na obnovu: https://www.signaly.cz/obnova-lidovych-misii Zpravodaj k obnově misií: Zpravodaj k obnově LM Partutovice 2018.doc pdf formát:Zpravodaj k obnově LM Partutovice 2018.pdf Jak probíhaly misie před 10 lety: https://drahministranti…