Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Drahotuše a okolní farnosti

Život ve farnostech Drahotuše, Partutovice a Potštát Celý blog »

Farnosti mají nové stránky a na nich vždy aktuální Infolist

Sledujte: https://www.farnostdrahotuse.cz

Od Nejsvětější Trojice do Posvěcení olomoucké katedrály

https://www.farnostdrahotuse.cz/2019/06/16/infolist-ze-slavnosti-nejsvetejsi-trojice/Tento Infolist je také na 11. a 12. neděli v mezidobí, kdy o. Radomír je na dovolené.Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem…

Víkend na Nejsvětější Trojici

Nebudu se vůbec rozepisovat, jen dám odkaz na nové stránky, abyste si to mohli přečíst. Program máme nádherně naplněný, však se podívejte na příklad: https://www.farnostdrahotuse.cz/2019/06/08/pout-v-bonkove/O. Radomír teď cestuje do Švédska na kole…

Přepis Ducha Svatého

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium.Ž104 Sešli svého…

Přepis Infolistu 7. velikonoční a pořad bohoslužeb

Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě; dej, ať také poznáváme, že nás neopouští, ale podle svého slibu zůstává stále s námi. Ž97 Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. Po 3/6Út 4/6St 5/6Čt 6…

Máme nové stránky, ale tento blog tím nekončí

https://www.farnostdrahotuse.cz/Nové stránky mají své potřeby. Jednotlivé farnosti budou mít své redaktory. Webmastr je pan Radim Vodička, DiS, kterého jsme kontaktovali se zájmem o nové stránky: https://www.webovadilna.cz/Administrátoři: Tím jsem…

6.neděle velikonoční, poslední v květnu

Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě. Ž67 Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ. Po 27/5Út 28/5St 29/5Čt 30/5Pá 31/5So…

Farnost Drahotuše pro Drahotušské novinky a Potštát pro Potštátské listy

Drahotušské novinky vycházejí 2x do roka a Potštátské listy 1x za 2 měsíce Farnost Drahotuše pro Drahotušské novinkyPravidelné bohoslužby, kontaktyMše svaté v kostele sv. Vavřince v Drahotuších jsou každou neděli v 8:00. O dění ve farnosti se…

5. neděle velikonoční - naše farnosti v TV Noe

Všemohoucí, věčný Bože, stále v nás posiluj účinky velikonočního tajemství, ať ti, které jsi obnovil svátostí křtu, pod tvou ochranou a s tvou pomocí přinášejí hojné plody a dosáhnou radostí věčného života. Ž145 Budu tě oslavovat na věky, můj Bože,…

O 4. neděli velikonoční, "Dobrého pastýře" - biřmování v Partutovicích

Ž100 Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy Po 13/5Út 14/5St 15/5Čt 16/5Pá 17/5NE 19/5 Drahotuše18:00---18:30AD---18:00 sobota 18/5Radíkov18:00Drahotuše7:15Partutovice---18:0017:00------TV NOE10:30 Potštát---------17:30------ Dnes:*Najdete-li v Potštátě…

3. setkání se Zmrtvýchvstalým o 3. neděli velikonoční

Po 6/5Út 7/5St 8/5Čt 9/5Pá 10/5So 11/5Ne 12/5Drahotuše18:00---18:30AD---18:00 Milenov18:008:00Partutovice---18:0017:00------11:00Potštát---------11:30AD17:30---Středolesí 18:009:30Dnes: *V Drahotuších a ve střítežském okrsku slaví hasiči svého…

Neděle v oktávu zmrtvýchvstání, 2. velikonoční, Boží milosrdenství

190428.pdf Dnes: *Pán Bůh zaplať za sbírky uvedené v tabulce. *Slavíme mše sv. s dětmi. *Vrcholí novéna k B. milosr-denství, je 2. velik. neděle. *P. Josef Červenka pozval na tuto neděli ke slavení svátku Božího milosrdenství biskupa, Mons. Antonína…

« Novější 1 2 3 4 15 28 42 55 Starší »