V "obyčejném" breviáři má památka sv. Augustina dvě antifony k evangelním kantikům. Premonstráti a dominikáni ho ctí zvlášť, jako autora řehole, podle níž žijí, a tomu odpovídají i bohatší formuláře v řádových breviářových propriích. Ty dvě antifony jsou nicméně podrženy i v těchto bohatších formulářích. Ovšem místo aby se použil jednou hotový český překlad, přeložil si je každý řád znovu, takže každá existuje ve třech různých českých zněních - a není nepravděpodobné, že čtvrté mají augustiniáni. #breviář #svatý+Augustin