Když vzpomenu na zpívané nešpory v katedrále a tuto raněbarokní verzi...
Co všechno se změnilo? Jde i zde o modlitbu nebo jen o teatrálnost?
https://youtu.be/S99FCAFNgaA