Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Modlitba breviáře

Pro všechny příznivce denní modlitby církve - breviáře. Více o společenství »

dromedar

Dotaz na kněžstvo od jáhnů výš, zejména svěcené v posledním desetiletí: podepisuje se ještě i dnes před svěcením žádost o povolení modlit se oficium v národním jazyce? #breviář

dromedar

V "obyčejném" breviáři má památka sv. Augustina dvě antifony k evangelním kantikům. Premonstráti a dominikáni ho ctí zvlášť, jako autora řehole, podle níž žijí, a tomu odpovídají i bohatší formuláře v řádových breviářových propriích. Ty dvě antifony jsou nicméně podrženy i v těchto bohatších formulářích. Ovšem místo aby se použil jednou hotový český překlad, přeložil si je každý řád znovu, takže každá existuje ve třech různých českých zněních - a není nepravděpodobné, že čtvrté mají augustiniáni. #breviář #svatý+Augustin

dromedar

(úvod)
"Bože, ku pomoci mé vzezři!
Pane Bože všemohoucí, rač přispěti ku pomoci. Srdce i ústa spraviti, bychom tě mohli chváliti. Sláva buď Otci věčnému, Synu i Duchu svatému, ..."

(první žalm)
"Řekl Pán Bůh sám ku Pánu mému: Syn můj jsi ty, sedniž na pravici k Otci svému. ..."

Pokud jste z Moravy, je určitá malá šance, že jste někdy někde slyšeli zpívat "moravské nešpory" ze starého kancionálu Fryčajova, resp. Bečákova. V tom případě byste mi udělali radost, kdybyste mi prozradili, kdy a kde. #nešpory #breviář #Tomáš+Fryčaj

dromedar

komplet pokoncilní latinský #breviář za pár šupů (rozumí se proti tomu, za kolik se běžně prodává). Vypadá poněkud oplesnivělý (u plastové obálky by to nemuselo vadit, horší můžou být kožené desky pod tím) a samozřejmě je to po všech stránkách zastaralá editio typica z r. 1975. Tedy nic pro ty, kdo jsou k oficiu vázáni. #latina
https://muj-antikvariat.cz/hledani?id=11973664+11973663+11973666+11973662&from=mail

dromedar

(trochu vykopávek)

Antifona "Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných, ...", dnes v prvních nešporách Seslání Ducha svatého, v předkoncilním Římském breviáři vůbec nebyla, ale zato v předtridentském breviáři pražském (a zdaleka nejen v něm) měla velice prominentní úlohu: kromě ranních chval se zpívala jako jediná antifona ("antiphona super psalmos") k žalmům všech denních hodinek. Zkrátka to byla _ta_ svatodušní antifona. #breviář #letnice #Duch+svatý

dromedar

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180204zpivane-nespory-na-petrove Nově nešpory v Brně!
Kdybyste tam někdy někdo šel, tak na mě vzpomeňte a napište, jestli se zpívalo z Olejníkových Nedělních nešpor, nebo něco jiného (druhou nejpravděpodobnější variantou je latina+chorál)

Mot 100% Olejník: http://josefolejnik.cz/zpivane-nedelni-nespory-petrove/

dromedar k "nové tradici" pro pokochání "tradicí starou" https://is.muni.cz/th/371286/pedf_b/Plny_text_prace.pdf#page=39

dromedar

Čtyřdílný breviář, komplet, vydání 2005 (tj. poslední), cena opravdu vlídná (nový stojí asi pětinásobek)
http://www.eshop-rychle.cz/antikvariat-janos-cz/eshop/25-1-NOVINKY-15-1-2018/0/5/26606-Denni-modlitba-cirkve-4-dily

dromedar

Kvízová otázka: Kolik "Ó-antifon" se zpívá v českobudějovické diecézi? #advent #Ó-antifony #breviář

dromedar

Skoro kompletní (3/4) poslední vydání "kněžského" breviáře za velmi výhodnou cenu https://www.spalena53.cz/hledat/denn%C3%AD%20modlitba%20c%C3%ADrkve

Vojtěch Hýbl (VVRH) No, tak o tom se dá uvažovat. Původní cena je minimálně čtyřnásobná.

dromedar

Veřejně slavená modlitba se čtením je věc vzácná až kuriosní, pročež si dovoluji rozšířit povědomí o jedné výjimečné příležitosti: tento pátek večer, v rámci oslav svátku sv. Ludmily na Levém Hradci.
http://www.peplum.cz/download/ludmila_lh_2017.jpg