Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Modlitba breviáře

Pro všechny příznivce denní modlitby církve - breviáře. Více o společenství »

MimaBullová, Matouš Sloboda, Peter Grobarčík se stali členy společenství Modlitba breviáře.
dromedar

komplet pokoncilní latinský #breviář za pár šupů (rozumí se proti tomu, za kolik se běžně prodává). Vypadá poněkud oplesnivělý (u plastové obálky by to nemuselo vadit, horší můžou být kožené desky pod tím) a samozřejmě je to po všech stránkách zastaralá editio typica z r. 1975. Tedy nic pro ty, kdo jsou k oficiu vázáni. #latina
https://muj-antikvariat.cz/hledani?id=11973664+11973663+11973666+11973662&from=mail

dromedar

(trochu vykopávek)

Antifona "Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných, ...", dnes v prvních nešporách Seslání Ducha svatého, v předkoncilním Římském breviáři vůbec nebyla, ale zato v předtridentském breviáři pražském (a zdaleka nejen v něm) měla velice prominentní úlohu: kromě ranních chval se zpívala jako jediná antifona ("antiphona super psalmos") k žalmům všech denních hodinek. Zkrátka to byla _ta_ svatodušní antifona. #breviář #letnice #Duch+svatý

dromedar

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180204zpivane-nespory-na-petrove Nově nešpory v Brně!
Kdybyste tam někdy někdo šel, tak na mě vzpomeňte a napište, jestli se zpívalo z Olejníkových Nedělních nešpor, nebo něco jiného (druhou nejpravděpodobnější variantou je latina+chorál)

Mot 100% Olejník: http://josefolejnik.cz/zpivane-nedelni-nespory-petrove/

dromedar k "nové tradici" pro pokochání "tradicí starou" https://is.muni.cz/th/371286/pedf_b/Plny_text_prace.pdf#page=39

dromedar

Čtyřdílný breviář, komplet, vydání 2005 (tj. poslední), cena opravdu vlídná (nový stojí asi pětinásobek)
http://www.eshop-rychle.cz/antikvariat-janos-cz/eshop/25-1-NOVINKY-15-1-2018/0/5/26606-Denni-modlitba-cirkve-4-dily

dromedar

Kvízová otázka: Kolik "Ó-antifon" se zpívá v českobudějovické diecézi? #advent #Ó-antifony #breviář

dromedar

Skoro kompletní (3/4) poslední vydání "kněžského" breviáře za velmi výhodnou cenu https://www.spalena53.cz/hledat/denn%C3%AD%20modlitba%20c%C3%ADrkve

Vojtěch Hýbl (VVRH) No, tak o tom se dá uvažovat. Původní cena je minimálně čtyřnásobná.

dromedar

Veřejně slavená modlitba se čtením je věc vzácná až kuriosní, pročež si dovoluji rozšířit povědomí o jedné výjimečné příležitosti: tento pátek večer, v rámci oslav svátku sv. Ludmily na Levém Hradci.
http://www.peplum.cz/download/ludmila_lh_2017.jpg

dromedar

Asi nejlevnější breviář, co jsem zatím kdy kde viděl prodávat
(vydání 2002 je ještě přetisk staré sazby z konce 80. let)
http://antikvariat11.cz/kniha/denni-modlitba-cirkve-ranni-chvaly-modlitba-uprostred-dne-nespory-modllitba-pred-spanim-2002-743002

cantans Chi - kategorie: Divadlo, tanec, hudba ;)!

dromedar @cantans Toho jsem si nevšiml, ale je to milé a věcně správné. Liturgie je (mj. také) divadlo, a především - denní modlitba církve se patří zpívat!

Mot

Když vzpomenu na zpívané nešpory v katedrále a tuto raněbarokní verzi...
Co všechno se změnilo? Jde i zde o modlitbu nebo jen o teatrálnost?
https://youtu.be/S99FCAFNgaA

dromedar Krev za krev:

Co všechno se změnilo? Když vzpomenu na (Olejníkovy) zpívané nešpory v (olomoucké) katedrále, jde i zde o modlitbu, nebo jen o úpadkovou ubohost?

dromedar (V konstruktivnějším režimu)

Odpověď záleží na tom, co považujeme za ideál modlitby. Jde především o to, aby se ten, kdo nešpory zpívá, tím (aktuálně, vědomě) modlil? Nebo o to, aby hudba povznášela k modlitbě ty, kdo nehrají a nezpívají? Nebo konečně o to, přinést k Boží slávě jakýsi "kulturní celopal"? ...

tina Pokud ne takto, tak jak?

Mot Děkuji za reakce. I já beru duchovní hudbu jako nástroj, který ducha i srdce (člověka celého) k Bohu povznáší.
Pojďme však prosím dál.
Kde je hranice mezi teatrálností 19. století, kterou kritizoval např. Pius X. a bohatostí "kulturního celopalu", do kterého (k Jeho oslavě) zapojujeme maximum svých darů od Boha darovaných?
Nakolik naopak jde o ubohost, když řeholní či seminární komunity (na různých úrovních) zpívají liturgii hodin (ať nápěvy chorální či Olejníkovy)?
Nakolik si může chrámový hudebník (např. varhaník) dovolit vložit svou špetku do liturgie skrze kvalitu doprovodu a skvělé improvizace preludií? Když zde v Paříži procházím kostely o nedělích a slavnostech, přemýšlím, zda to brát jako koncertování či vskutku integrální součást liturgie? Jakou optikou se na to pravdivě dívat?

suposlav

Bože, pospěš mi na pomoc
Společenství tleje... Tak ne asi, breviář se modlí, o tom není co psát. To abychom sem co 3 měsíce napsali nesmysl podobný tomuto, aby nám to tu neshnilo...

dromedar Když tu není co psát, proč by společenství nemělo shnít?

Vojtěch Hýbl (VVRH) Protože společenství denní modlitby církve netleje. Je to jedna z nesmyslných výzev signálů. Ale i z nesmyslných výzev může být smysluplná diskuse. Třeba by se zde mohly psát postřehy a rozjímání z denní modlitby církve. To by zde mohlo být denně a viděli bychom svědectví, že v církvi to žije i denní modlitbou církve, která je skutečně živá, protože se modlí.