Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

augustana

augustana / Tomáš Matouš Živný / 31 let

augustana se stal členem společenství Církevní umění.
augustana

Kázání - svátek sv. Trojice

augustana

„Tři jsou, kteří vydávají svědectví na nebi: Otec, Slovo a Duch svatý, a ti tři jsou Jedno; a tři jsou, kteří vydávají svědectví na zemi: Duch, voda a krev, a tito tři jsou zajedno.“ (1. Janova 5, 7-8) »Milé sestry a milí bratří v Kristu… !« Slova,…

augustana

Překlad knihy Rút

augustana

Na jednu křesťanskou mini-akci jsem se pokusil vypracovat překlad biblické knihy Rút s výkladovými poznámkami, a jelikož by se to mohlo hodit i někomu z Vás, rozhodl jsem se o něj podělit... Rút_komplet_překlad.pdf

prig Velká pochvala!

augustana

Velkopáteční kázání LP 2018

augustana

Celé kázání si je možno poslechnout zde:

augustana

Silvestrovské kázání o čase a novoroční kázání o Ježíšově jménu

augustana

Silvestrovské: a novoroční:

Uživateli augustana se líbí status uživatelky KMirjam.
Uživateli augustana se líbí status uživatele Padre.
augustana

Vánoční kázání na Lk 2,14 (ex post)

augustana

augustana se nyní i zde přátelí s uživatelkou Klotylda.
augustana

Kázání: "Boží soud je jako svatba"

augustana

augustana

Jób a vzkříšení, psané kázání

augustana

Kázání k otevření zde ve formě PDF.

augustana

Kázání o šíleném Nabukadnezarovi a třech lidech v peci ohnivé

augustana

augustana

Kázání: Kterak Ámos problédl :-)

augustana

augustana

Kázání o tom, co je to opravdu podstatné (podle Micheáše)

augustana

Říkají o něm:


Eleeshebat říká o něm:
Další posila z ETF:)
Dvoojtecka říká o něm:
Jsem moc ráda, že jsem Tě mohla poznat alespoň virtuálně!
FanTom říká o něm:
jmenovec, který umí číst v bibli pozpátku (תַנַ”ךְ)
abbe říká o něm:
prý to nevadí!?
slowanjo říká o něm:
Maty-tenhle kluk se fakt vyzná;-)
Další přátele »