Křesťanství, přátelé, signály.cz

Zaregistruj se a prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli.
Více o signály.cz »

Trvalé přihlášení
přes Facebook

augustana

augustana / Tomáš Matouš Živný / 29 let

augustana

Lutherův Malý katechismus - můj překlad.

augustana

Katechismus je ve formátu pdf k dispozici v příloze -> MK.pdf.

augustana

Žehnat, ne žehrat

augustana

žehnání_žehrání.doc Co je to „(Boží) požehnání“? : aneb žehnat, ne žehrat! Člověk má ve svém životě v zásadě jen dvě možnosti: buď ví, že mu Bůh jak ve všem dobrém, tak přes všechno zlé žehná, anebo „za boha“ neustále jen žehrá. Věřící poznává, že…

augustana

Podobenství o zlých vinařích + jeho ozvuky : Jedna kazatelská exegeze proti prolínání politiky a náboženství

augustana

Matouš 21,32-46: kazani_vinaři.doc „Poslyšte jiné podobenství – »Byl (jednou jeden) hospodář, vlastník otroků, který vysadil vinici, ohradou ji oplotil [var. zídkou ji obehnal], vykopal v ní (vinný) lis a zbudoval (strážní) věž, [načež] ji předal…

augustana

Blogový příspěvek byl smazán.

augustana

Denní zamyšlení, sobota 8. října 2016

augustana

Pochopení tvých slov vnáší světlo a dává i prostým rozumět. (Žalm 119,130 F)Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. (Římanům 15,4) ***Dobrého dne, milé…

augustana

Jedno kázání na Matouš 9,1-8

augustana

Matouš 9,1-8: „A nalodiv se do lodi, přeplavil se, a přišel do města svého. A hle (!), přinesli mu paralyzovaného, na lůžku ležícího. A spatřiv Ježíš víru jejich, řekl paralyzovanému: Buď dobré mysli, dítě, odpuštěny jsou tobě hříchy tvé. A tu si…

augustana

Denní zamyšlení, sobota 1. října 2016 (první říjnový den)

augustana

Ustavičně dávám v sázku život, nezapomínám však na tvůj Zákon. Žalm 119,109 Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Jan 6,68 *** Dobrého dne, milé sestry a milí bratři, Boží a moji přátelé! „Tradici“ psaní zamyšlení jsem sice na…

prig Všechno nejlepší!

augustana

Jedna modlitba za jednotu křesťanů...

augustana

Nebeský Otče, prvně tě prosím za všechny církve, zvláště za ty v celé České republice, ale i na celém světě... ať již jejich nauka mluví o tom, že v nich tvá jediná církev subsistuje (jako katolíci) či existuje (jako evangelíci), dej všem těmto…

augustana komentoval článek Signály a sociální stratifikace.
augustana

Husovo kázání : Když je dnes to "výročí"

augustana

Husova kázání z roku 1405 (ev. advent 1404), kdy ještě neznal Viklefovo dílo. Kázání č. 35 pro neděli ve Velikonočním oktávu1 Všechno, co se narodilo z Boha, zvítězilo nad světem. (1J 3,5) Apoštol Jan ukazuje v epištole slavné vítězství. Přičemž se…

augustana

Denní zamyšlení, středa 6. července 2016

augustana

Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! Sofoniáš 3,15Bděte, stůjte u víře, zmužile sobě čiňte a buďte silní! 1.Korintským 16,13 K***Dobrého dne, milé sestry a milí bratří…

Říkají o něm:


tvi říká o něm:
Jeden z mála "domácích víry" nalezených na signálech...
Arius říká o něm:
jojó, tohle je fakt chytrej a vzdělanej člověk...ještě pár let ho budem vychovávat a bude úplně normální;o)
Dvoojtecka říká o něm:
Jsem moc ráda, že jsem Tě mohla poznat alespoň virtuálně!
meo říká o něm:
Super teolog evngelické cirkve a rozumí se tomu...
slowanjo říká o něm:
Maty-tenhle kluk se fakt vyzná;-)
Další přátele »