Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

augustana

augustana / Tomáš Matouš Živný / 29 let

augustana

Kázání na jedno obtížné téma - Gn 6,1-8

augustana

Genesis 6, 1-8 – Synové božští a dcery lidské 1 Bylo nebylo, že se člověk začal znesvěcovat zabíjením mečem a také tím, že zmnožil svůj počet na tváři této země. A dcery plodil, a ty se rodily jemu… 2 A tu (u)viděli synové Boží dcery člověka, že…

augustana

Lutherův Malý katechismus - můj překlad.

augustana

Katechismus je ve formátu pdf k dispozici v příloze -> MK.pdf.

augustana

Žehnat, ne žehrat

augustana

žehnání_žehrání.doc Co je to „(Boží) požehnání“? : aneb žehnat, ne žehrat! Člověk má ve svém životě v zásadě jen dvě možnosti: buď ví, že mu Bůh jak ve všem dobrém, tak přes všechno zlé žehná, anebo „za boha“ neustále jen žehrá. Věřící poznává, že…

augustana

Podobenství o zlých vinařích + jeho ozvuky : Jedna kazatelská exegeze proti prolínání politiky a náboženství

augustana

Matouš 21,32-46: kazani_vinaři.doc „Poslyšte jiné podobenství – »Byl (jednou jeden) hospodář, vlastník otroků, který vysadil vinici, ohradou ji oplotil [var. zídkou ji obehnal], vykopal v ní (vinný) lis a zbudoval (strážní) věž, [načež] ji předal…

augustana

Blogový příspěvek byl smazán.

augustana

Denní zamyšlení, sobota 8. října 2016

augustana

Pochopení tvých slov vnáší světlo a dává i prostým rozumět. (Žalm 119,130 F)Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. (Římanům 15,4) ***Dobrého dne, milé…

augustana

Jedno kázání na Matouš 9,1-8

augustana

Matouš 9,1-8: „A nalodiv se do lodi, přeplavil se, a přišel do města svého. A hle (!), přinesli mu paralyzovaného, na lůžku ležícího. A spatřiv Ježíš víru jejich, řekl paralyzovanému: Buď dobré mysli, dítě, odpuštěny jsou tobě hříchy tvé. A tu si…

augustana

Denní zamyšlení, sobota 1. října 2016 (první říjnový den)

augustana

Ustavičně dávám v sázku život, nezapomínám však na tvůj Zákon. Žalm 119,109 Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Jan 6,68 *** Dobrého dne, milé sestry a milí bratři, Boží a moji přátelé! „Tradici“ psaní zamyšlení jsem sice na…

prig Všechno nejlepší!

augustana

Jedna modlitba za jednotu křesťanů...

augustana

Nebeský Otče, prvně tě prosím za všechny církve, zvláště za ty v celé České republice, ale i na celém světě... ať již jejich nauka mluví o tom, že v nich tvá jediná církev subsistuje (jako katolíci) či existuje (jako evangelíci), dej všem těmto…

augustana komentoval článek Signály a sociální stratifikace.
augustana

Husovo kázání : Když je dnes to "výročí"

augustana

Husova kázání z roku 1405 (ev. advent 1404), kdy ještě neznal Viklefovo dílo. Kázání č. 35 pro neděli ve Velikonočním oktávu1 Všechno, co se narodilo z Boha, zvítězilo nad světem. (1J 3,5) Apoštol Jan ukazuje v epištole slavné vítězství. Přičemž se…

Říkají o něm:


tvi říká o něm:
Jeden z mála "domácích víry" nalezených na signálech...
Arius říká o něm:
jojó, tohle je fakt chytrej a vzdělanej člověk...ještě pár let ho budem vychovávat a bude úplně normální;o)
MarcelSubrt říká o něm:
telo pana jezise!!
abbe říká o něm:
prý to nevadí!?
fisk říká o něm:
:)
Další přátele »