Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

augustana

augustana / Tomáš Matouš Živný / 29 let

augustana

Kázání z Tomášovy neděle (J 20,19-30) - nevěřící Tomáš

augustana

augustana

Kázání 1. neděle Velikonoční - Matouš 28,11.20 - Jděte do celého světa...

augustana

Uživateli augustana se líbí článek Nežiji už já, žije ve mně virus.
augustana

Cesta do Emauz - Velikonoční kázání

augustana

augustana

Velikonoční kázání

augustana

augustana

Letošní velkopáteční kázání

augustana

Milé sestry a milí bratři,dnes mám jako farář úkol lehký i nelehký: Lehký v tom, že k pašijím – evangelijní zvěsti o utrpení a smrti našeho Pána, Ježíše Krista, vlastně nelze nic přidat ani dodat, ovšem nelehký zase v tom, že se ode mě dnes nějaké…

KMirjam Moc pěkné, Díky! - Ano, mnohé, často ty nejbolestivější otázky nenabízejí snadné odpovědi. Tanou mi na mysli i Getsemany, kde se Ježíš rovněž táže, ale zároveň si "ještě?" odpovídá. "Buď vůle Tvá..". Otevírá možnosti - modlitby: ač Bohu předestíráme své prosby, poděkování, svěření, ty ústí v sjednocování s vůlí Boží. V přijetí. V přijímání. - Pak je otázka, kde se dává všanc vše, celý život. Zrada, bolest, absence smyslu. Otázka "Proč?..." bez neděle Vzkříšení nemá odpověď.

augustana

Rozbor slov ustanovení Eucharistie - k samostatné úvaze

augustana

Kdybyste se někdo chtěl zamýšlet nad slovy ustanovení Eucharistii, když je dnes ten Zelený čtvrtek a jako křesťané si tudíž právě tohle Ježíšovo konání připomínáme, soubor, které se (jistě) lépe čte je ke stžení zde: VP_synopse.xls 1. Synopse slov…

augustana

Dvě kázání ke květné neděli

augustana

Úmyslně přidávám dvě kázání k témuž tématu, abych ukázal, jak se mohou důrazy Evangelistů lišit: První kázání je zde: A druhé pak tady:

augustana

Kázání na Efezským 5,1-2(-10) z motet u sv. Michala v Jirchářích

augustana

augustana

Desatero přikázání Božích a Otče-náš - modlitba Páně : rozpis textů

augustana

Kdybyste si někdo chtěl jen tak před Velikonoci popřemýšlet nad základními křesťanskými texty... Jen podotýkám, že obrázky je potřeba uložit do vlastního počítače a tam si je zvětšit do čitelné podoby!

augustana

Postní kázání z pastorálky - setkání farářů na Ezechiela 41,15b-22 o Kristově oběti

augustana

Říkají o něm:


FanTom říká o něm:
jmenovec, který umí číst v bibli pozpátku (תַנַ”ךְ)
Dvoojtecka říká o něm:
Jsem moc ráda, že jsem Tě mohla poznat alespoň virtuálně!
tvi říká o něm:
Jeden z mála "domácích víry" nalezených na signálech...
Eleeshebat říká o něm:
Další posila z ETF:)
Arius říká o něm:
jojó, tohle je fakt chytrej a vzdělanej člověk...ještě pár let ho budem vychovávat a bude úplně normální;o)
Další přátele »