suposlav

suposlav / Michal Bruno Maria Giacintov / 39 let

Řeholník

Jak mě techno provázelo duchovními cvičeními

Na přelomu července a srpna jsem, podobně jako cca milion a půl mladých z celého světa, byl účasten Světových dní mládeže v Portugalsku. Otázku, co dělá takřka čtyřicátník na…

Možná

Možná, že žiju tak daleko od moříabych kdykoliv stojím na jejich břehu věděl,že jsem milovaný Možná mi učení cizím jazykům nejde proto,abych věděl,že za mě musí mluvit úsměv a…

Nevěsta

Jsi tichou nevěstousama ukrytá v lesíchhvězdné nebe mlčí s Tebou svatební písněsamota osvěžovaná vodou potokůa vůní květin a stromů

Mlha

Je mlhanad klidnou hladinou rybníkav hlubinách studených vodživotkterý z břehu není vidět Je mlhabezvětřía tichopříběhy rybkteré nikdo nikdy nezaznamenáale které jsou žité Je mlha

Okolo Frýdku cestička

Právě mi končí dovolená, jejíž první část jsem strávil na severu Moravy. Respektive první den jsem se zastavil v rodné Olomouci pozdravit držitele stejné DNA skupiny a taky se…

Přímluvná modlitba

Psal se říjen roku 2019. Byl jsem plný jedné rodinné záležitosti a dost mi to ubíralo na klidu a vnitřním pokoji. Jeden kamarád mi nezávisle na tom nabídl jít na večer chval k…

Z deníku vlastní bezmoci

Měl jsem senže pláču Pole zapadaná sněhemuprostřed létasoumrak krátce po poledni Andělé mlčícíokolo ohněkterý dohasínal Vše se vracíke svým pramenůmjenom ta Nadějenení vidětač jí…

Tanec s vlky

Tančit s vlkyvnitřními i vnějšímiv čase kdy ohně dohořívajía krajina se pomalu a nenápadně noří do tmy Zachraň nás, prosím, Matko!

Ve frontě

Před zavřenými dveřmi nervózně postává mladý muž. Zničeho nic k němu přichází další, zhruba dvacetiletý. Muž 1: Chlape mizerná, kde se vy tady berete?Muž 2: Vás to překvapuje? No,…

Cesta Slunce - recenze

To jsem vám v lednu roku 2019 byl na Světovém setkání mládeže v Panamě. Po návratu jsem si na youtube pouštěl různá videa z dané akce a vyletěl na mě záznam koncertu kapely The…

Změna směru

Doba Vánoční přináší do všedního toku dní mnišských několik drobných změn. To, že je zima, mě ve volných nedělních odpolednách nutí chodit na zdarma dané veřejné bruslení (které s…

Krajina mého ticha

Oblakové pluli nezvykle nízkoaž se skoro zdálože se nebe se zemí dotýkají Z kopců po deštích stoupaly párya krajina dýchalapokojným tichem Za nocizpomezi mrakůbylo chvílemi vidět…