suposlav

suposlav / Michal Bruno Maria Giacintov / 36 let

Řeholník

Neumřu normální...

Statistika posledních dní:středa - zapomenutý mobil cestou na radnici a ku zpovědi (viz. https://suposlav.signaly.cz/2006/pribeh-jedne-zpovedi)čtvrtek - tentokrát už mobil…

Příběh jedné zpovědi

To bylo tak. Pocítil jsem na své duši akutní příznaky pozitivního nálezu celosvětové epidemie hříchonaviru a jal jsem se kontaktovat svého zpovědníka, který danou nákazu umí…

27

Když jsem 13. června roku 1993 byl coby 9-ti letý spratek pokřtěn, neměl jsem ani zdání jaké dobrodružství začíná a jak moc tento den ovlivní můj další život. Skauti, díky kterým…

bratr Robert

Budeme si tykat, vždyť jsem bratr jako ty. O takřka 60 let starší kapucín mi právě dal lekce jako nikdo další. Bratr Robert vstoupil do kláštera v 16-ti letech coby aspirant na…

Jak jsem potkal Karla Lwangu

V časech, kdy pomalu končí druhá dekáda života, začíná třetí, rozjíždí se vysokoškolská studia, příp. pracovní procesy a podobné radosti, hledává člověk obvykle místo, kam jej Pán…

Partyzán

V čase svého dospívání, a tudíž i hledání životního směru, dostalo se mi k slechu termínu "kontemplativní modlitba". A jsa čistokrevným konvertitou, nevěděl jsem, co se za tímto…

Májová

Zdrávas Mariastydím se byť Tě jen oslovitporažený vlastní malostízbabělý slabochpřezíravě soudící tykteří jsou Ti možná mnohem blíž milosti plnáprosím o Tvou přízeňo Tvou pomocz…

Chudák Bohorodice aneb Mariánský pop

Začíná měsíc květen, zasvěcený Matce Boží. Při té příležitosti si dovolím představit několik moderních popových písniček ku Její cti Úmysl dobrý, provedení... No, tolik cukru a…

Jak jsme žehnali pole z pohodlí domova

Je to šméčko! To říkám hned na úvod, aby bylo jasno. Každý rok jezdíme o svátku sv. Marka s komunitou na své chmelnice v Libočanech na Žatecku žehnat úrodě. Žel čínský dárek světu…

Moře

Ó mořeživote uvnitř životaPříběhy kompaktních hejni bojů na život a na smrtchladné hlubinyi sluncem ozářená hladinastovky a tisíce proudův nich nespočetné zástupy rybrejnoků a…

Zvěstování

Mám rád dnešní slavnost - Zvěstování Páně. Už když jsem si ráno četl evangelium ze mše, zaplesalo srdce mé a mysl se naplnila radostí nevýslovnou. To proto jen, že na jeho konci…

Kdo je tady Spasitel?

V rámci odpolední vycházky jsem dnes zašel k Pražskému Jezulátku. Cestou jsem přemýšlel, jak asi řeší poutnický přetlak a udržují stav lidí uvnitř na státem povolených 30-ti. Jaké…