Příspěvky

Přidej svůj příspěvek se štítkem #liturgie


inspra

Mensa. No fuj, to je slovo.

dromedar

@inspra ???
Normální latinské slovo pro stůl.

inspra

Vzpomněla jsem si na nějakou debatu, kde JiKu dokládal, že oltáři by se nemělo říkat "obětní stůl". "Mensa", tedy prostě jen stůl, je mi jako označení oltáře ještě nějak ošklivější, no.

Zobrazit 3 komentáře »

https://www.setkani-ccsh.cz/program/

"Songová bohoslužba
Je jednou z alternativních liturgických forem bohoslužby v husitské církvi.
...
Při slavení songové bohoslužby je předpokladem vroucnost toho, který shromáždění předsedá, ale i všech přítomných, kteří oslavují Boha chválami, zpěvem a modlitbami. Přijďte prožít bohoslužbu jinak!"

Alespoň podle popisu to vypadá na krásné sedmdesátkové retro. A chytře vybrali takové datum, abych bohoslužbu nemohl infiltrovat a s vroucností o ní napsat nadšenou recenzi. #cčsh #liturgie

– upraveno
dromedar

"CČSH mládne a stává se sexy (alespoň v osobách svých farářek)" již od sedmdesátých let!

Zobrazit 13 komentářů »

Text indultu Benedikta XV., kterým 1920 povolil o pár svátcích sloužit mši staroslověnsky, mj. v Emauzích.
Už jsem ten odkaz pár let zpátky dával na svou osobní nástěnku, ale těžko jsem ho teď hledal, tak ho drze přidávám i sem. #liturgie #staroslověnština #Emauzy #Benedikt+XV
http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_7681

Napsat komentář »

http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_19722
Kousek ambrosiánského misálu (dodnes) v českém mešním formuláři o sv. Janu Nepomuckém!
(Že ta preface má neřímský-galikánský charakter nám Kotas před lety v liturgice řekl, ale že je přímo převzatá z ambrosiánského misálu zatajil.)

Kdo nevěří, srovnávat může tady (Missale Ambrosianum, Milán 1831, s. 342) https://books.google.cz/books?id=uOdlAAAAcAAJ&pg=PA342#v=onepage&q&f=false #liturgie #sv.+Jan+Nepomucký

– upraveno
Napsat komentář »

"Modlitby sestávaly ze _zapálení lamy_, žalmu (ráno 63; 117 večer 141 118 ) a přímluv."

#děsivé+dějiny #liturgie #breviář

Zobrazit 1 komentář »

Liturgický kalendář pro #Android od obskurní indické firmy, který z nějakých tajemných důvodů nabízí data hlavně pro české a moravské diecése :) #aplikace #liturgie
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ethiccoders.romancalendar

ObiSkyWalker

Používá to tvoje API :-)

dromedar

Ano. A hrdě se k tomu hlásí. Akorát mně až se zpožděním došlo, že by se ta aplikace třeba dokonce někomu mohla hodit.

Žádný zázrak to ale asi nebude. Ta firma chrlí nové aplikace rychlostí, která stěží dává prostor pro nějakou větší přidanou hodnotu.

ObiSkyWalker

@dromedar: Pravděpodobně chtějí vydělávat na reklamě.

dromedar

To tuším. Jejich věc. API je dostupné všem bez omezení (a bez záruk), kód i data jsou zveřejněná, ...

Zobrazit 4 komentáře »

Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

20. – 25. 8. 2019 Letní škola liturgiky 2019
Želiv
5. 5. 2019 VOJENSKÁ MŠE SV.
Plzeň
5. – 7. 9. 2018 Kurz pro kostelníky
Rožmitál pod Třemšínem
21. – 26. 8. 2018 Letní škola liturgiky
Želiv
18. 3. 2017 Setkání hudebníků: Inspirace v liturgické hudbě
Olomouc
11. 6. 2016 Kurz pro vedoucí schol - 5. setkání
Olomouc
21. 5. 2016 Kurz pro vedoucí schol - 4. setkání
Olomouc
16. 4. 2016 Kurz pro vedoucí schol - 3. setkání
Olomouc
20. 2. 2016 Kurz pro vedoucí schol - 2. setkání
Olomouc
16. 1. 2016 Kurz pro vedoucí schol
Olomouc
26. – 31. 8. 2014 Pobytí v Nové říši
Nová Říše
14. 5. 2014 Martin Beran: ÚPADEK LITURGICKÉ HUDBY? (Akademická duchovní správa ČVUT – Ve středu ke Středu - VskS)
Praha
13. 5. 2014 Dějiny mše svaté od apoštolů po současnost
Olomouc
14. 9. 2010 První pravidelná tridentská mše sv. v Třebíči
Třebíč
15. 11. 2008 Svatá liturgie
Moravský Žižkov
1. 11. 2008 Teologie těla, Škola modlitby - setkání mladých v Klatovech
Klatovy
13. 9. 2008 "Poutní" Mše svatá
Blíževedly
8. 9. 2008 Poutní Mše svatá
Kravaře
14. 6. 2008 Archirejská liturgie v Mikulčicích
Mikulčice
11. – 13. 4. 2008 Víkend pro "cetileté"
Stará Ves nad Ondřejnicí
20. – 24. 3. 2008 Velikonoce na Středisku
Stará Ves nad Ondřejnicí
14. – 15. 3. 2008 CeloNoční bdění
Stará Ves nad Ondřejnicí
6. 1. 2008 Svatá liturgie - Rožděstvo
Blansko
28. 10. 2007 Pouť milovníků tradiční liturgie
Hrabyně

Blogové články Založ si blog a přispěj také »

Klikaři a průšviháři
Nešpory ze své "Noci kostelů" vynechte
YouCat: svátosti uzdravující a stavové, ostatní liturgie
YouCat: úvod do liturgie, iniciační svátosti
Již dnes lze oslavit novou památku
Nová památka v liturgickém kalendáři
Karel Boromejský
Liturgický Google kalendář
Radost - i uprostřed utrpení
Neděle Dobrého Pastýře
E-Neděle: Něžně odpovídá Bůh
E-Neděle: Slavnost Matky Boží, Panny Marie
E-Neděle: Narození Páně
E-Neděle: Běda povalečům!
Tridentský koncil o liturgii
E-Neděle: Co by řekl prorok na "pokrok"?
E-Neděle: Tvůj vs. Hospodinův
E-Neděle: Být dobré mysli
E-Neděle: Marnost vs Kristus
E-Neděle: Rozhovor člověka s Bohem
E-Neděle: Kde se stala chyba?
Liturgie jáhenského svěcení krok za krokem
E-Neděle: Software kompatibilní s hardwarem
E-Neděle: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
E-Neděle: Radujte se
E-Neděle: Ta žena jsi ty!
Chval, Sióne, Spasitele...
E-Neděle: Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Nejsvětější Trojice
Hlas pro nový svátek
E-Neděle: Slavnost seslání Ducha Svatého
E-Neděle: Jsi tam, kde Ježíš?
E-Neděle: Navzdory protivenstvím
Lze být vtažen do děje evangelia?
E- Neděle: Bílá sobota
E-Neděle: Velký pátek
E- Neděle: Zelený čtvrtek
E-Neděle: Nevzpomínejte na věci minulé
E-Neděle: Šmrnc duchovní obnovy
E-Neděle: Mojžíšovo know-how
E-Neděle: Zvláštní smlouva
E-Neděle: Smiřte se! (popeleční středa)
Slavnost Zjevení Páně
E-Neděle: Vzdejme mu chválu a děkujme
Obnova manželských slibů
Ježíš je zde, aneb...
E-Neděle: A ty, Betléme, maličký
E-Neděle: Jásej, zaplesej, raduj se
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
E-Neděle: Bůh přivede i Tebe
Od adventu do adventu
Slavnost Všech svatých
Chvalořeč na sv. Pia X.
Dnes bychom se měli radovat
Nezapomenutelný introit
S pohledem na Krista
Slavnost sv. Josefa v době velikonoční?
Eva, had a my
Kdo na koho zapomněl?
Kde najít Moudrost?
O bludech, dogmatech a životě křesťana obecně
8. 12. 2013
Co je to liturgie?
Pokoncilní kostely se často zpronevěřují nejen tradici, ale i koncilu
Proč vám nedám pozdravení pokoje
"Victimae paschali laudes" - velikonoční sekvence
Reklama na breviář
Církev a majetek
Den za dnem s knihou
Ó dobrý Pane mocný, svrchovaný
Jsou ministranti a kostelníci zároveň kvalitními lektory?
Boží slovo a liturgie stojí nad lidskými zájmy
Správné postoje při mši svaté u těch, kdo jsou v presbytáři
Výročí dne - Bohuslav Korejs
Mešní liturgie I. neděle adventní
Videa z CSA
Podivné experimenty s liturgickým čtením
Služebnice nižší kategorie?
Katolíci, co jste dnes zpívali v kostele?
Laický misál - dobrá příprava na prožití mše svaté
Jak v naší farnosti neumíme zpívat
Tradicinalismus a polarizující napětí
Kdo to všechno (nejspíš) spískal
Ještě jednou k hudební složce papežských mší
Některá nej... z návštěvy Svatého otce a z pouti do Brna
Řeckokatolická liturgie
Tělo Kristovo
Palubni denik 3.A a 4.A(dventni nedele)
Sexualita – základní prvek křesťanského života
Palubní deník 1.A (-dventní neděle)
Evangelium musí být hlásáno bez slevy
1.den na Velehradě(14.7.2008)
Profesorská přednáška P. Františka Kunetky
Proč se neujaly Mešní zpěvy?
Celostátní setkání mládeže v Táboře se blíží