Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek liturgie

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem liturgie.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #liturgie

dromedar Létající hospoda

Co symbolisuje kulatý oltář? #liturgie

dromedar Nebo je to obrana před plíživým nástupem "reform of the reform" skrz "Benedictine arrangement".

dromedar Nebo je to nenápadný osobnostní test. Každý čb seminarista dostane pod nějakou záminkou za úkol v katedrále kostelničit, a když je přistižen, jak supí, tlumeně sténá, obrací oči v sloup a s laserovým zaměřovačem běhá kolem oltáře v marné snaze všechno potřebné na něj rozmístit nějak geometricky souladně, je zjevné, že je to neurotik a v církevních službách nemá co dělat.

dromedar

Můj včerejší objev. Co byste řekli na takovýhle "kytarový #graduál"? :D
https://soundcloud.com/catholic-antiphons #liturgie #hudba

slu-nicko otřes :-)

Vianney Nešťastníče, kdes to vyhrabal? :-D

dromedar A přitom je to v mnohem plnějším slova smyslu "liturgická hudba", než velká část písniček, co se při katolických bohoslužbách zpívají. "Nezpívej při mši, zpívej mši!"

(Texty jsem, pravda, nekontroloval, ale měl by to být vždycky introit a communio pro tu kterou neděli/svátek.)

maxmilianrex Povinně jednou za měsíc na nacionální mši/NOMu/ -prozatím. Bych doporučil.

ObiSkyWalker

Liturgický Google kalendář

ObiSkyWalker

Mít liturgický kalendář dostupný na svém telefonu či notebooku se určitě hodí. Ještě lepší je skloubit ho s kalendářem, který už používám. Proto velmi vítám aktivitu redaktorů webu Katolik.cz, kteří pro každý rok připravují liturgický kalendář v…

dromedar Jo. Obi mě předběhl :)

dromedar (A mají tam v levém sloupci odkaz na Signály, který je podle popisu nejspíš ještě z doby před spuštěním první komunitní verze. Ikonka, pro kterou odkazují sem, samozřejmě také dávno neexistuje.)

E-neděle

Radost - i uprostřed utrpení

E-neděle

Milovaní! Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží. Ať nikdo z vás netrpí…

E-neděle

Neděle Dobrého Pastýře

E-neděle

Milovaní! Když děláte dobře, a přesto musíte trpět, je to milé Bohu. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. „On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.“ Když…

Klára Plešingrová E-neděle

E-Neděle: Něžně odpovídá Bůh

E-neděle

Sión řekl: „Hospodin mě opustil, Pán na mě zapomněl.“ Copak může zapomenout žena na své nemluvně, není jí líto syna vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu! Iz 49,14-15 (Foto: Thomas flickr.com, cc) Liturgi@ on-lifePrvní…

dromedar

https://zenit.org/articles/text-of-vatican-document-on-sign-of-peace-at-mass/
6 c) "In any case, it will be necessary, at the time of the exchange of peace, to definitively avoid abuses such as: ... the introduction of a “song for peace”, which is non-existent in the Roman Rite."

Znám jenom jedno místo, kde tenhle "abuse" žije, a patrně je to pietně opatrovaný plod práce samotného P. Reinsberga :)
#liturgie #mše #pozdravení+pokoje

Klára Plešingrová E-neděle

E-Neděle: Slavnost Matky Boží, Panny Marie

E-neděle

Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!Viz Nm 6,22-27 Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář...!Viz Žl 37 (Foto:…

Klára Plešingrová E-neděle

E-Neděle: Narození Páně

E-neděle

Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. [...]Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostane jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje.Viz Iz 9,1-3.5-6, 1.…

Klára Plešingrová E-neděle

E-Neděle: Běda povalečům!

E-neděle

Toto praví všemohoucí Pán: „Běda těm, kdo si zpupně žijí na Sióně, bezstarostně na samařské hoře! Léhají na ložích ze slonoviny, hoví si na divanech, jídají jehňata ze stáda a telata vykrmená v chlévě. Prozpěvují si za zvuku harfy, vymýšlejí si jako…

Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

21. – 26. 8. 2018 Letní škola liturgiky
Želiv
18. 3. 2017 Setkání hudebníků: Inspirace v liturgické hudbě
Olomouc
11. 6. 2016 Kurz pro vedoucí schol - 5. setkání
Olomouc
21. 5. 2016 Kurz pro vedoucí schol - 4. setkání
Olomouc
16. 4. 2016 Kurz pro vedoucí schol - 3. setkání
Olomouc
20. 2. 2016 Kurz pro vedoucí schol - 2. setkání
Olomouc
16. 1. 2016 Kurz pro vedoucí schol
Olomouc
26. – 31. 8. 2014 Pobytí v Nové říši
Nová Říše
14. 5. 2014 Martin Beran: ÚPADEK LITURGICKÉ HUDBY? (Akademická duchovní správa ČVUT – Ve středu ke Středu - VskS)
Praha
13. 5. 2014 Dějiny mše svaté od apoštolů po současnost
Olomouc
14. 9. 2010 První pravidelná tridentská mše sv. v Třebíči
Třebíč
15. 11. 2008 Svatá liturgie
Moravský Žižkov
1. 11. 2008 Teologie těla, Škola modlitby - setkání mladých v Klatovech
Klatovy
13. 9. 2008 "Poutní" Mše svatá
Blíževedly
8. 9. 2008 Poutní Mše svatá
Kravaře
14. 6. 2008 Archirejská liturgie v Mikulčicích
Mikulčice
11. – 13. 4. 2008 Víkend pro "cetileté"
Stará Ves nad Ondřejnicí
20. – 24. 3. 2008 Velikonoce na Středisku
Stará Ves nad Ondřejnicí
14. – 15. 3. 2008 CeloNoční bdění
Stará Ves nad Ondřejnicí
6. 1. 2008 Svatá liturgie - Rožděstvo
Blansko
28. 10. 2007 Pouť milovníků tradiční liturgie
Hrabyně

Blogové články Založ si blog a přispěj také »

Liturgický Google kalendář
Radost - i uprostřed utrpení
Neděle Dobrého Pastýře
E-Neděle: Něžně odpovídá Bůh
E-Neděle: Slavnost Matky Boží, Panny Marie
E-Neděle: Narození Páně
E-Neděle: Běda povalečům!
Tridentský koncil o liturgii
E-Neděle: Co by řekl prorok na "pokrok"?
E-Neděle: Tvůj vs. Hospodinův
E-Neděle: Být dobré mysli
E-Neděle: Marnost vs Kristus
E-Neděle: Rozhovor člověka s Bohem
E-Neděle: Kde se stala chyba?
Liturgie jáhenského svěcení krok za krokem
E-Neděle: Software kompatibilní s hardwarem
E-Neděle: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
E-Neděle: Radujte se
E-Neděle: Ta žena jsi ty!
Chval, Sióne, Spasitele...
E-Neděle: Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Nejsvětější Trojice
Hlas pro nový svátek
E-Neděle: Slavnost seslání Ducha Svatého
E-Neděle: Jsi tam, kde Ježíš?
E-Neděle: Navzdory protivenstvím
Lze být vtažen do děje evangelia?
E- Neděle: Bílá sobota
E-Neděle: Velký pátek
E- Neděle: Zelený čtvrtek
E-Neděle: Nevzpomínejte na věci minulé
E-Neděle: Šmrnc duchovní obnovy
E-Neděle: Mojžíšovo know-how
E-Neděle: Zvláštní smlouva
E-Neděle: Smiřte se! (popeleční středa)
Slavnost Zjevení Páně
E-Neděle: Vzdejme mu chválu a děkujme
Obnova manželských slibů
Ježíš je zde, aneb...
E-Neděle: A ty, Betléme, maličký
E-Neděle: Jásej, zaplesej, raduj se
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
E-Neděle: Bůh přivede i Tebe
Od adventu do adventu
Slavnost Všech svatých
Chvalořeč na sv. Pia X.
Dnes bychom se měli radovat
Nezapomenutelný introit
S pohledem na Krista
Slavnost sv. Josefa v době velikonoční?
Eva, had a my
Kdo na koho zapomněl?
Kde najít Moudrost?
O bludech, dogmatech a životě křesťana obecně
8. 12. 2013
Co je to liturgie?
Pokoncilní kostely se často zpronevěřují nejen tradici, ale i koncilu
Proč vám nedám pozdravení pokoje
"Victimae paschali laudes" - velikonoční sekvence
Reklama na breviář
Církev a majetek
Den za dnem s knihou
Ó dobrý Pane mocný, svrchovaný
Jsou ministranti a kostelníci zároveň kvalitními lektory?
Boží slovo a liturgie stojí nad lidskými zájmy
Správné postoje při mši svaté u těch, kdo jsou v presbytáři
Výročí dne - Bohuslav Korejs
Mešní liturgie I. neděle adventní
Videa z CSA
Podivné experimenty s liturgickým čtením
Služebnice nižší kategorie?
Katolíci, co jste dnes zpívali v kostele?
zůstaňte....a bděte se mnou aneb čekání 4ever
Laický misál - dobrá příprava na prožití mše svaté
Jak v naší farnosti neumíme zpívat
Tradicinalismus a polarizující napětí
Kdo to všechno (nejspíš) spískal
Ještě jednou k hudební složce papežských mší
Některá nej... z návštěvy Svatého otce a z pouti do Brna
Řeckokatolická liturgie
Tělo Kristovo
Palubni denik 3.A a 4.A(dventni nedele)
Sexualita – základní prvek křesťanského života
Palubní deník 1.A (-dventní neděle)
Evangelium musí být hlásáno bez slevy
1.den na Velehradě(14.7.2008)
Profesorská přednáška P. Františka Kunetky
Proč se neujaly Mešní zpěvy?
Celostátní setkání mládeže v Táboře se blíží