Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

Můžeš být první, kdo přidá akci s tímto štítkem.

Blogové články Založ si blog a přispěj také »

Dvě modlitby aneb Nechat se namočit do Božího slova jako čajový sáček do horké vody...
Moje rodina
Netradiční (a vlastně velmi snadná) adventní novéna
Společně k apoštolské svatosti
Mít paulínského ducha
Maria Královna apoštolů (jiná tvář mariánské úcty)
Rok kněží a mariánský měsíc
ADVENT = TOUHA
Den modliteb za sdělovací prostředky a Dcery sv. Pavla
Poselství k 13. světovému dni zasvěceného života
Přebývej ve mně a já v tobě (exercície 09)
Bůh „vtělený“ do knih (více než pozvánka)
Vzpomínky na římské léto
Ucho na ústech Božích (řeholníci a synoda o Slově Božím)
Sláva Bohu a pokoj lidem
Pavel Římanům (Andrea z Říma) spolupracovníkům na díle Kristově
Čiňte lásku pravdou: zamyšlení nad poselstvím ke Dni sdělovacích prostředků
Prorok pro naši dobu
Volal(a) jsem k Pánu a On mi odpověděl... (2. intermezzo:pro kohokoliv+kdekoliv)
Volal(a) jsem k Pánu a On mi odpověděl...(6. příběh - Isidora, Spanelsko)
Úkon odevzdání
Očista srdce aneb Mystický advent
Jak slovo získává tělo aneb Jak se rodí kniha (viz take fotoalbum)